Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gemeenten schuiven Omgevingswet voor zich uit

Op bestuurlijk niveau schuiven gemeenten de Omgevingswet door naar de volgende collegeperiode, blijkt uit onderzoek van Oranjewoud.

29 november 2013

Meer dan drie kwart van de gemeenten houdt zich op bestuurlijk niveau nog niet bezig met de Omgevingswet. Veel gemeenten zien de wetswijzigingen bovendien als “oude wijn in nieuwe zakken”. Dat blijkt uit onderzoek van ingenieursbureau Oranjewoud onder honderd gemeenten.

Afwachtende houding van gemeenten

Projectmanager Ruimte Edwin Oude Weernink en mede-onderzoeker Arno Derks van Croonen Adviseurs zijn verbaasd over de afwachtende houding  van gemeenten. ‘Het hele wetgevingstraject loopt al twee jaar en het ministerie (van I&M) investeert behoorlijk in de informatievoorziening. Het gaat om een fundamentele stelselherziening die iedereen raakt. Wij hadden verwacht dat dat hoger op de ambtelijke en bestuurlijke agenda zou staan.’

Druk geweest met actualiseren bestemmingsplannen

Oude Weernink veronderstelt dat colleges de Omgevingswet doorschuiven naar de volgende collegeperiode. Dat lijkt logisch: de Omgevingswet treedt pas in 2018 in werking en aan de uitwerking van de wet in Algemene Maatregelen van Bestuur wordt nog volop gewerkt op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bovendien zijn gemeenten tot 1 juli van dit jaar druk geweest met het actualiseren van hun bestemmingsplannen. Daarna brak een nieuwe fase aan, van heroriënteren op de rol die gemeenten straks gaan spelen in het ruimtelijk domein: niet langer nemen ze het voortouw in ruimtelijke  ontwikkelingen, ze voeren regie en faciliteren. Oude Weernink: ‘Dit is hét moment om met de Omgevingswet aan de slag te gaan, omdat die de nieuwe rol van het bevoegd gezag als uitgangspunt neemt. Het verbaast mij dat ze die kans tot nu toe hebben laten liggen.’

Steun voor uitnodigingsplanologie

Vooral omdat de nieuwe rol en werkwijze van gemeenten een flinke cultuuromslag vergen. Gemeenten zullen de komende  tijd een slag moeten maken om de ambtelijke organisatie en het bestuur in te richten op hun nieuwe rol. ‘Uitnodigingsplanologie wordt door 80% van de ondervraagden omarmd, maar ze hebben er nog geen vorm aan gegeven. Er moet nog heel wat gebeuren om te zorgen dat je als gemeente initiatiefnemers ook echt uitnodigt om met plannen te komen. Dat heeft niet alleen met wetgeving te maken, maar ook met een nieuwe mindset, met durven loslaten. Nu afwachten tot de wet is ingevoerd, geeft het risico dat je straks achter de muziek aanloopt.’

Harmoniseren van wet- en regelgeving

Uit het onderzoek blijkt ook dat 42% van de gemeenten de Omgevingswet ziet als “oude wijn in nieuwe zakken”. Oude Weernink denkt dat deze scepsis is ingegeven door eerdere wetswijzigingen, maar vindt die niet geheel terecht. ‘I&M is volop bezig met het harmoniseren van het huidige woud aan wet- en regelgeving en stopt veel energie in voorlichting daarover.’

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Baijer / adviseur overheden
Een sterk repeterend signaal dat wetgevende en uitvoerende macht hun afstemming beter zouden kunnen inrichten. Mist een control middel dat tijdig terugkoppelt en keuzes prioriteert? Of ligt er bij voorkeur wat meer hooi op de vork?
Daniella
Ook niet zo gek dat gemeenten een afwachtende houding aannemen. Er is immers eigenlijk nog niets bekend. Er is een eerste raamwerk vrijgegegeven, maar de eigenlijke tekst van de wet, die al naar de RvS is gestuurd, houdt het ministerie geheim. Tja, dan kunnen gemeenten er ook niet mee aan de slag.
John Westerdiep / adviseur milieu en ruimte
De Omgevingswet is een reactie op een al lang gaande ontwikkeling: mensen willen ruimte om publieke voorzieningen naar eigen waarden en inzicht te organiseren. Gemeenten moeten net als de Omgevingswet reageren op deze maatschappelijke ontwikkeling. De overheid zal meer moeten gaan overlaten aan de samenleving. Dit is geen extraatje, maar het uitgangspunt. Net als de Omgevingswet vraagt een omschakeling voor de gemeente, in organisatie en vooral cultuur en werkwijze, veel tijd. Advies: begin vandaag.
criticus
Verbaast me niets.

Er wordt weliswaar veel gecommuniceert, maar de inhoud is veelal nietszeggend en de reactietermijnen kort.

De wet zelf is niet meer dan een raamwer; alles wordt doorgeschoven naar de Amvb's, die nog ontwikkeld moeten worden.

gemeenten zijn practisch ingesteld: wat staat er in de wet, en wat moeten we ermee.

Dat is nu net datgeen wat tot op heden onbekend is...

Bovendien leert de praktijk dat het Rijk zich niets tot zeer weinig aantrekt van feedback uit gemeenteland.

Pas achteraf, als inderdaad blijkt dat het niet werkt,. wordt e.e.a. gerepareerd.
Hennie Toonen / teamleider vth
Naast onduidelijkheid over de nieuwe wetgeving speelt nog iets anders een rol die ervoor zorgt dat gemeenten niet zo proactief zijn. De inkt van de Wabo was nog niet droog of men sprak al over de Omgevingswet. Er is nauwelijks tijd om wetswijzingen duurzaam te implementeren en ermee te leren werken. Voortdurend zijn er wijzigingen waardoor er geen bestuurlijke en ambtelijke rust is om nieuwe processen te beheersen. Dat zou de centrale overheid zich moeten realiseren. Ook de betreffende onderzoeker trouwens.
P.Pluim
Schandalig dat iedere nieuwe minister zijn eigen nieuwe wetgeving maakt.

Wetgeving moet berusten en niet steeds woorden gewijzigd.
Jos
Een volstrekt logische houding van gemeenten. Het ministerie begint met nieuwe wetgeving zonder eerst goed te onderzoeken of de wetgeving die de laatste 5 jaren is ingevoerd (wro 2008, Wabo 2010), goed functioneert. Gemeenten zitten echt niet te wachten op weer nieuwe wetgeving en zeker niet op wetgeving die de uitvoeringsproblemen niet oplost (bijv. bestuurlijke drukte, gecompliceerde bevoegdhedenverdeling en strenge onderzoekslasten). Ze zijn wetgeving-moe en terecht.

Komt nog bij dat de Omgevingswet vaag is en de uitwerkingen geheim. Ik mag hopen dat voor de implementatie minimaal 1 jaar (na publicatie Staatsblad) wordt uitgetrokken.
Marcel Martens (ODBN)
Waar het rijk zich klaarmaakt richting de eindfase van het wetgevingstraject, komen de andere overheden, met name de gemeenten, langzaam in de beginfase van hun implementatie. De conclusie uit het onderzoek is dan ook herkenbaar. Volgens mij gaat het bij het rijk om een grote hervormingsoperatie in het omgevingsrecht, die inhoudelijk al jaren deze kant op gaat. Na jarenlang wetgevend lapwerk wordt met deze wet gepoogd schoon schip te maken en de complete leefomgeving opnieuw te reguleren. Bij gemeenten begint nu de oriëntatiefase op deze verandering, die over 4 jaar z'n beslag moet krijgen. De beïnvloeding in het voortraject heeft natuurlijk wel plaatsgevonden, maar de weg naar de dagelijkse praktijk bij het merendeel van de gemeenten zal vanaf volgend jaar wel in beeld worden gebracht door het rijk. Zo schat ik in. Aan het rijk de uitdaging om regie te voeren in deze omvangrijke operatie, in praktische zin, maar dus ook in mentaal opzicht (mindset). Ik ben er overigens wel van overtuigd dat er veel op de gemeenten afkomt. Waar ik het gezegde 'oude wijn in nieuwe zakken' heb gebezigd bij de Wro, neem ik dit nu niet in de mond. Alle reden volgens mij om als gemeenten nu te starten met het 'wenproces' richting 2018.
Advertentie