Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Klimaatbeleid niet goed verankerd bij gemeenten

De thema’s klimaat en duurzaamheid zijn in veel gemeenten niet goed verankerd, blijkt uit onderzoek van Renske den Exter, Wageningen Universiteit.

29 november 2012

De thema’s klimaat en duurzaamheid zijn in veel gemeenten niet goed verankerd. Gemeenten hebben moeite om die onderwerpen een plek te geven in de organisatie. Daarvoor is meer coördinatie nodig. Dat blijkt uit afstudeeronderzoek van Renske den Exter voor de opleiding Urban Environmental Management aan de Wageningen Universiteit.

Eerste onderzoek op nationaal niveau
Den Exter verrichtte voor zover bekend het eerste onderzoek waarin op nationaal niveau de grotere gemeenten (meer dan 100.000 inwoners) met elkaar zijn vergeleken op de formulering, verankering en daadwerkelijke uitvoering van hun klimaatbeleid. Met haar scriptie won Den Exter onlangs de Rachel Carson Milieuscriptieprijs 2012, die wordt uitgereikt door de VVM, netwerk van milieuprofessionals.

Verankering in de organisatie is laag
Volgens de onderzoekster is de verankering van klimaatbeleid in de gemeentelijke organisatie laag tot middelmatig. Het is vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is voor duurzaamheid. In beleid is het thema middelmatig verankerd en op het niveau van uitvoering (hoeveel mankracht en geld is er beschikbaar) zelfs hoog. Vier grote steden die het wel goed doen (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Tilburg) dienden als referentiegemeenten.

Gemeenten leggen verantwoordelijkheid buiten
De lage verankering op organisatieniveau heeft een risico, zegt Den Exter. Gemeenten dreigen de verantwoordelijkheid voor duurzaamheidsdoelstellingen te snel buiten het gemeentehuis te leggen. ‘Ik merkte in de interviews dat gemeenten hun klimaatorganisatie – als die er is – als iets tijdelijks zien. Ze hebben het idee dat straks iedereen zelf verantwoordelijkheid neemt voor duurzaam handelen. Dat bijvoorbeeld de medewerkers van de afdeling wonen vanzelf in alle plannen en uitvoering denken aan milieumaatregelen. Maar op de werkvloer is dat nog lang niet vanzelfsprekend. Bovendien is duurzaamheid een breed begrip, waar voortdurend nieuwe onderwerpen ondervallen. Niemand weet wie dat oppakt als de klimaatcoördinator weg is.’

Milieubeleid bij de milieudienst
Volgens haar zijn een klimaatcoördinator en een kernteam dat afdelingen betrekt bij duurzaamheid noodzakelijk om duurzaamheid goed in te bedden in gemeentelijke organisaties. ‘Sommige gemeenten experimenteren bijvoorbeeld met het onderbrengen van milieubeleid bij de milieudienst. Het gevaar bestaat dat het beleid dan te ver bij gemeentemedewerkers vandaan komt te staan. Het draagvlak is in die gemeenten heel laag.’

Effect niet gemeten
Ook viel Den Exter op dat gemeenten nog weinig aandacht schenken aan monitoren en meten van de effecten van het klimaatprogramma, bijvoorbeeld op de uitstoot van CO2. Bij de referentiegemeenten gebeurt dit wel. Den Exter heeft haar resultaten naar de 25 deelnemers gestuurd en kreeg positieve reacties. ‘Nu zien ze hoe ze scoren en wat er bij de buren gebeurt, daar kunnen ze van leren.’

Lees hier het afstudeeronderzoek.

Reacties: 16

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Mandy
Jammer zeg, nu weet ik nog niet waarom Piet vindt wat hij vindt.De link van GB was interessant ...
Henk Daalder / Windenergie mediator
Ook op de redactie van Binnenlands bestuur ontbreekt het aan aandacht voor klimaat en decentraal duurzaam.

Daardoor helpt BB de fossiel belangen.

En de gemeentes natuurlijk ook.Door het gebrek aan aandacht bij gemeentes missen ze kansen de lokale economie te stimuleren.

Dat hoet niet zo veel te kosten, omdat ze vooral burgers kunnen stimuleren te investeren.In energieneutraal wonen, de burger heeft lagere woonlasten en de goede aannemers werk voor jaren.Waar gemeentes echt heel erg fout zitten, is het negeren van de kans op voordeel uit windparken.

Juist hier moet de gemeente zelf de eerste stappen zetten en

Aanwijzen waar windparken komen,

welke vorm ze moeten krijgen

Hoe d eeigen burgers er voordeel van kunnen krijgen, als ze investeren.Het meest recente regeerakkoord bevat nog steeds een regeling om burgers tegemoet te komen met lagere energie belasting, als ze investeren in een coopoeratief windpark.

En dat terwijl de huidige wet al aangeeft dat investerende burgers helemaal geen energie belasting hoeven te betalen.

Ook zonder burgers zijn windparken rendabel, daarom regisseert EZ het zo dat burgers worden buiten gesloten, en bedrijven allee voordeel en subsidie.Lokale overheden moeten daraom juist opkomen voor hun burgers en zo hjen helpen de uitgaven voor energie lager en in de eigen regio te houden.

Door als gemeente te besluiten dat de eigen burgers het meeste voordeel uit de regionale windparken moeten krijgen.In Denemarken moet verplicht 20% van een windpark aan d eomwonenden in de regio verkocht worden.

In de Deense praktijk is het meer dan 70%In Nederland hoeft het niet, en hebben burgers minder dan 0,5% van de Nederlandse windparken

Dat is de kwalijke kracht van het fossiele EZ

Piet / directeur
HENK heeft het over de kwalijke kracht van het fossiele EZ. Ha, ha ik vond het vroeger bij de kachel lekker en gezellig. Geen kredietcrisis, politicie en ambtenaren die nog een beetje te vertrouwen waren. Betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij mensen. Tegen woordig vermeende prof belangenbehartiging. Veilig stellen van baantjes. Iedereen die opkomt voor "ike, ikke". Idem het klimaat, veel gepraat en weinig wol. Meer politieke iedeologie, dan wetenschap. Ofwel wetenschap onder een politieke vlag. Duurzaamheid, maar het woord "verantwoordelijkheid"bestaat niet niet meer. En ik zie iedere Gemeente al haar eigen kimaatbeleid voeren. Weer een extra warwinkel, versnippering en kostenverhogingen.
M.Mulder / gemeenteambtenaar
Er zijn veel gemeenten die zeer goede resultaten behalen ondanks dat het klimaatbeleid niet goed geborgd is binnen de eigen organisatie. Kijk maar hier: http://www.co2-monitoring.nl/

Het is nu zaak om die resultaten intern beter zichtbaar te maken.

Daarbij valt op dat het bedrijfsleven allang door heeft dat een efficiënte bedrijfsvoering en duurzaamheid hand in hand gaan, maar in gemeentelijke organisaties is dat vaak nog niet doorgedrongen.

Medewerkers van de klimaatprogramma's hebben vaak geen toegang tot het niveau waar beslissingen daarover worden genomen.

Hier ligt een mooie kans voor bestuurders om hun kracht te tonen.
Boris
"het klimaat" in bestuurlijk nederland is inmiddels dusdanig dat iedereen elkaar blindelings volgt en denk (hoe arrogant) dat ...even lachen hoor....een gemeente een bijdrage kan leveren aan, jawel, het bijsturen naar het "gewenste" klimaat op aarde (wat is dat eigenlijk, want ik vind 24 graden wel erg fijn). Wat een verspilling. De klimaatmaffia draait op volle toeren.
Mandy
Waarom wordt in elke discussie 'klimaat' gereduceerd tot CO2-reductie en energiebesparing?Het klimaat verandert en verandert sneller dan we denken. Erg? Dat weet ik niet, zie de opmerking van Boris. Maar als het klimaat verandert, moeten we ons leven (en dus onze openbare ruimte) veranderen. Groene grasvelden blijven niet groen als het langer droog is in de zomer. En als neerslag Heftiger wordt, dan veranderen onze vlakke straten vaker in meren en onze hellende straten veranderen vaker in woest stromende beekjes. Bij heter weer sterven er meer ouderen.Bij meer warme nachten, slapen we slechter en neemt onze arbeidsproductiviteit af. Erg? Weet ik niet, maar we moeten er wel wat mee. Dus wat mij betreft is 'klimaat' meer dan CO2-reductie en duurzame energie ....
Piet / consultant
MANON WILLIE. U zal ongetwijfeld een aardig en lief persoon zijn. Maar in onderstaande paar zinnen heeft U zich schromelijk vergist en adviseer ik U om echt z.s.m. naar de psychiater te gaan. En ga dan met mooi weer, op de fiets en zuig Uw longen vol met frisse plattelandslucht. Misschien is U dan al genezen voor U bij de psychiater bent. En ga niet zwemmen als project leider water, omdat U waarschijnlijk Uw hoofd niet boven water kunt houden!
Meppie
Heeft Piet ook iets inhoudelijks te melden? Of moet hij daarvoor eerst zelf naar de psychiater?
Ivo
Is klimaatbeleid nu echt een gemeentelijke taak? Het maakt niet uit hoeveel de gemeente aan belastinggeld investeert, de temperatuur zal er geen duizendste graad mee veranderen. Rekening houden met klimaatverandering (dijken, beplanting, groene daken enz) is van een heel andere orde, ook financieel.@Manon, het blijkt dat meer mensen sterven van koude dan van warmte, dus klimaatverandering heeft hierop juist een positieve werking, net als op oogsten; meer opbrengst per hectare.
Henk Daalder / Windenergie mediator
Zowel lokale overheden, als het Rijk, als burgers en bedrijven, hebben een taak in de bestrijding van het klimaatprobleem, om te voorkomen dat de kosten nog hoger gaan oplopen.

En dan niet de kosten voor hogere dijken, die zijn al extreem hoog, en 80 jaar te vroeg afgehandeldHet gaan om voor Nederland nieuwe ziektes en insecten uit warmere streken, die ook hier steeds meer gaan gedijen, maar geen natuurlijke vijand hebben, of organismen met natuurlijke weerstand.Mens en dier zullen meer ziekte kosten hebben

De voedselvoorziening, met gewassen die nu goed gedijen, worden daar ook door beinvloed. Dat is in extremo te zien aan de verdroging in Zuid Europa en Noord Afrika. Dat gaat steeds verder naar he noorden opschuiven.Daarom moeten alle partijen hun rol spelen.

En elkaar scherp houden als een van de partijen zijn rol onvoldoende invult.Het Rijk moet voor de goede condities zorgen

Lokale overheden moeten opkomen voor hun burgers. Bedrijven worden al zo in de watten gelegd, die zijn het beste geholpen met nieuwe klanten.Help daarom burgers met investeringen in energiebesparing (vooral woningen) en het zelf opwekken van duurzame energie, en elektrisch rijden.

Deze 3 acties leveren verreweg het meeste op, de rest is PR en franje.Hoog tijd dat gemeentes gaan opkomen voor hun eigen burgers, het Rijk kijkt alleen naar zijn fossiele belangen.

Provincies kijken nog nar de fossiele bedrijven waar ze vroeger aandeelhouder waren, en maken de verkeerde keus.

Opkomen voor het voordeel van de eigen burgers, stimuleert waar zijn in gaan investeren in hun eigen voordeel, en de groei van de duurzame economie.Zo simpel is het.

Mandy
@Henk. "elektrisch rijden" als maatregel om de co2-uitstoot te verminderen? Als die elekriciteit opgewekt is in een kolencentrale met een rendement van 50% vraag ik me dat sterk af. Ik geloof pas in elektrisch rijden als de elektriciteit ook groen is opgewekt... Tot die tijd is het een zegen voor de binnenstad (fijnstofreductie, geluidsreductie) maar doet dit niet veel voor de co2-reductie.
GB
Wat is klimaatverandering? Zie website http://www.pbl.nl/publicaties/2012/effecten-van- …

Mandy
Waarom vindt Piet de consultant dat Manon Wille de projectmanager water zich schromelijk vergist?
Piet / directeur
Beste OLAV. Je stelt mij de vraag "WAAROM"! Je kan beter aan MANON WILLE de projectmanager vrager, "WAAROM" het gras in de zomer enorm droog wordt en vervolgens hypocriet verder gaat dat het veel te nat wordt. Kortom hij poneert een aantal (persoonlijke) beweringen die op niets gestoeld zijn, hij verstrekt geen enkele motivatie. Hij poneert meer een uiterst pessimistisch levensgevoel (uit hoofde van zijn karakter) dan een objectieve wetenschappelijk verwachting! Dus je moet niet aan mij vragen "WAAROM, maar aan hem vragen "WAAROM"!
Boris
Henk Daalder maakt het wel erg bont: Zoek een planeet in het universum waar de temperatuur aan uw eisen voldoet, constant is en ga daar wonen, en verknoop aub niet alle sores aan het klimaat op aarde aan elkaar want dat kost veel te veel centjes (wat is de CO2 uitstoot van het produceren van papier en muntgeld eiegenlijk?)."bestrijding van het klimaatprobleem"....nou ik weet wel wat er bestreden moet worden: de vooringenomenheid dat het gaat om "een probleem" en de assumptie dat die "bestreden" moet en zelfs kan worden.
Kaas !
het thema uitgeprocedeerde asielzoekers is ook niet goed verankerd bij gemeenten

Advertentie