Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gemeenten zoeken instrumenten tegen notoire gasklever

Gemeenten onderzoeken de mogelijkheid om via een aanpassing in de Crisis- en Herstelwet bewoners verplicht van het gas af te krijgen. Zo zou de netbeheerder zich de vervanging van een gasnet in een van het aardgas afgekoppelde wijk kunnen besparen.

08 december 2019
gas

Gemeenten onderzoeken de mogelijkheid om via een aanpassing in de Crisis- en Herstelwet bewoners verplicht van het gas af te krijgen. Zo zou de netbeheerder zich de vervanging van een gasnet in een van het aardgas afgekoppelde wijk kunnen besparen.

89 overstappers 

Directe aanleiding voor de interesse is een pilot binnen het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) in de jarenzestigwijk Overwhere in Purmerend. Van de 95 woningeigenaren zijn er 89 die overstappen naar het gemeentelijke warmtenet, waarvoor op dit moment de werkzaamheden plaatsvinden. Zes huiseigenaren houden vooralsnog aan het gas vast. De zes zien de noodzaak om de woning af te koppelen van het gasnet nog niet.


Nooit exploitabel
Door deze houding heeft netbeheerder Liander voor een kleine minderheid van bewoners alsnog een nieuw gasnet in Overwhere  moeten aanleggen. Daarmee is een kleine 300.000 euro gemoeid. Zonde van het geld, vindt gemeentelijk programmanager Jaspert Verplanke, zeker als de pilot straks verder wordt opgeschaald. ‘Je weet dat het nooit exploitabel zal zijn.’ 


Warmterecht
Nu kan een Nederlandse woningeigenaar, die al op aardgas is aangesloten op grond van de Gaswet zijn aansluiting behouden. Alleen voor nieuwbouw wordt sinds 1 juli 2018 een uitzondering gemaakt. Dit gasrecht zal op termijn worden vervangen door een ‘warmterecht’, maar dat moet eerst nog door de Tweede en Eerste Kamer worden bekrachtigd.

Proeftuin
Volgens senior jurist Connie de Lange van de gemeente biedt de gewijzigde Crisis-en herstelwet (Chw) aan gemeenten met een zogenaamde Proeftuin de mogelijkheid om bij wijze van experiment af te wijken van de Gaswet, waardoor gasaansluitingen in een bepaald gebied kunnen worden afgekoppeld. Daar is een wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet voor nodig. Dat traject vergt wel de nodige tijd omdat het ontwerpbesluit ook nog moet worden voorgelegd aan de beide Kamers en aan de Afdeling advisering van de Raad van State.  


Lokale politiek aan zet
De Lange benadrukt dat in dit besluitvormingsproces echter eerst en vooral de lokale politiek aan zet is. ‘College en raad zullen zich erover moeten buigen of deze stap wenselijk is. In de pilot in Overwhere is juist de vrijwilligheid van bewoners om van het gas af te gaan steeds het leidende principe geweest.’ Deze maand bespreekt Purmerend met het ministerie van Binnenlandse Zaken de mogelijkheden. Volgens De Lange overweegt één andere gemeente op dit moment om de Crisis- en herstelwet voor dit doel in te zetten.


Sceptisch
Jurist omgevingsrecht Erik Visser van AT Osborne is sceptisch over deze route. ‘Het gaat hier om een wijziging in het bestemmingsplan. Dan moet je aantonen dat die ruimtelijk relevant is. Ik betwijfel of CO2-besparing daaronder valt. Dan kom je snel uit bij een bestemmingsplan verbrede reikwijdte. En dan nog is het de vraag of het kan, omdat de Chw op dit punt nog niet is uitgewerkt. Belangrijker is dat het bestemmingsplan een vorm is van toelatingsplanologie: de individuele grondeigenaar staat daarin juridisch sterk. Er kunnen in beginsel geen verplichtingen voor bedrijven en burgers in opgenomen worden.’


Woningwet

Meer mogelijkheden ziet Visser in artikel 13 van de Woningwet. Die geeft gemeenten de mogelijkheid om huiseigenaren te verplichten tot een ‘hoger voorzieningenniveau’, mits dit naar het oordeel van de gemeente ‘noodzakelijk’ is. Recentelijk is dat bij de wijziging van artikel 1.12 van het Bouwbesluit nog eens toegelicht. ‘Het is natuurlijk afwachten hoe die noodzakelijkheid straks in de praktijk door de rechter zal worden geïnterpreteerd’, zegt Visser. ‘Maar als, zoals in Purmerend, 95 procent van een wijk van het gas af wil en slechts 5 procent niet, dan zal naar mijn mening die noodzakelijkheid wel standhouden.’

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JHAGM Sneuf van Toetellaere / bd
Mijn collega meldde vanaf het eerste jaar stadsverwarming een schip van bijleggen voor anker te hebben. Met die wetenschap en het feit dat je altijd betaalt voor degene die maar warmte vraagt en niet betaalt, zou ik ook eerder een vrijstaande gaskachel met fles hanteren...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sicco / burger
....en de burger maar alles door de strot blijven duwen, bang maken, op kosten jagen met maatregelen die onvoldoende werken. Mooie praatjes vanuit de markt op de mouw laten spelden en bestuurders en beleidsambtenaren die vooral naar hun eigen persoonlijke plaatje en belang kijken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Was men maar zo voortvarend met de houtkachels verbieden...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H Dreef
Waar ik nooit wat over hoor is de vraag of het elektranet de verhoogde vraag wel aan kan als we allemaal van gas overstappen op elektrisch koken en stoken. Een kookplaat, oven en warmtepomp vragen al snel elk een 3-fasen aansluiting. Kijk even in je eigen meterkast en bedenk dan dat er 9 x 16 A zekeringen bij komen. Dat red je niet met een zonnepaneeltje op het dak.

Ik heb nu stadsverwarming, hoe lang nog is de vraag. Gezien alle beslommeringen in Leiden over warmtelevering. Oja, de warmte levering is gekoppeld aan de gasprijs. Men wil het gas steeds duurder maken om mensen te bewegen over te stappen. Mijn kosten voor stadverwarming stijgen lekker mee omdat stadsverwarming gekoppeld is aan de gasprijs.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
Grondrechten en de Beginselen van Behoorlijk Bestuur worden klakkeloos aan de kant geschoven. Wie dat doet maakt de weg vrij voor dictatuur.En dan in de vrije tijd maar klagen over Trump, Wilders of Baudet. Die zijn hartstikke blij en content met deze ontwikkeling. Zij zeggen straks, links heeft de Grondwet en de Beginselen aan de kant geschoven, dan doen wij dat ook.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bernard
Van het gas af is krankzinnig. Purmerend betoond zich hiermee een tirannieke overheid die grondrechten van de burger schendt. Het probleem is niet de burger die van het gas af weigert, het probleem is de overheid die volstrekt ongemotiveerd van het gas af wil.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anthony Migchels
Het is duidelijk dat de Staat der Nederlanden volledig in dienst is van het Grootkapitaal, en de politiek horig aan vreemde mogendheden, zoals de EU en de VN.De Staat is de vijand van het Volk, en er komt een reactie.Wat hier gaande is, bevestigt alleen dat de Staat in een keiharde, genocidale oorlog is verwikkeld met ons Volk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rob Heusdens
Van gas af heeft niets maar dan ook niets met klimaat te maken!

1. Bij een algemene CO2 tax zou gas goedkoper worden, niet duurder!

2. 11 miljard subsidie voor houtstook waarvoor bossen worden gekapt en de CO2 uitstoot verdubbeld is daarvoor het bewijs

3. Net als Duitsland kan NL overstappen op hoogcalorisch gas via de Nordstream. Het is de VS die dat wil verhinderen vanwege de petro-dollar!

4. Methaan kan gewoon worden gemaakt uit zon + CO2, dus ook als we fossiel afzweren kunnen we gewoon gas blijven gebruiken!LEES:

https://github.com/duurzamekorrewegwijk/Duurzame …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Adridaan vds / BC
eerste stap lijkt mij om met de 6 in gesprek te gana.Waarom gaan ze niet mee? Hebben ze (terecht) grote twijfels bij de kosten van stadsverwarming en de wurgcontracten die daarbij gaan?

En hoe willen ze in de toekomst in hun warmtevraag voorzien? Wellicht gaan ze all-electric of met een WTW en en warmtepomp en hebben dus stadsverwarming noch gas nodig.Eerst daarop antwoord voordat we überhaupt over de krokodillentranen van de netbeheerders gaan praten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
h. karelsen / voorzitter stichting Deurwaarders Collectief Nederland (DCN)
Leven we in een democratie of dictatuur ?? Het is te hopen dat dit kabinet op zéér korte termijn valt en er mensen met gezond verstand aan het bewind komen !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
cormulder / ambtenaar
De reactie zijn zonder uitzondering een aanklacht tegen het ondemoctatisch denken en handelen van vertegenwoordigers van de gemeente Purmerend.Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat er aan maatregelen gedacht wordt die mensen verplichten van het aardgasnet af te koppelen? Ik begrijp hier iig helemaal niets van.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
sivert dieters / belangstellende
wat is dit voor ondemocratische verbale krachtpatserij e dreigen me crisis- en herstelwet ; walgelijk en geeft mij aanleiding de landelijke pers en ministerie te benaderen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie