Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gemeenten mogen nieuwbouwhuizen toewijzen aan inwoners

Volgens een woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het om 30 procent van de sociale koopwoningen. Dat zijn huizen tot 355.000 euro, de grens van de Nationale Hypotheek Garantie ((NHG) in 2022.

03 december 2021
shutterstock-1321813538.jpg

Gemeenten mogen in de toekomst ook een deel van de nieuwbouwkoopwoningen gaan toewijzen aan de eigen inwoners. Het demissionaire kabinet komt hiermee tegemoet aan een wens van de gemeenten.

30 procent
Volgens een woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het om 30 procent van de sociale koopwoningen. Dat zijn huizen tot 355.000 euro, de grens van de Nationale Hypotheek Garantie ((NHG) in 2022. Ze bevestigt een bericht in de Volkskrant. Door de schaarste aan koopwoningen uit deze categorie lopen vooral starters en eenverdieners in loondienst zo'n huis mis omdat die te duur zijn geworden. ‘Deze situatie is onwenselijk’, schrijft het ministerie in een toelichting op de wet.

Lokale binding
Op dit moment mogen gemeenten al huurwoningen toewijzen aan woningzoekenden met een lokale binding. In een wijziging van de Huisvestingswet wordt dit percentage ook verhoogd. Het gaat van 25 naar 30 procent. Gemeenten zijn de afgelopen jaren steeds vaker woningzoekenden met een regionale of lokale binding voorrang gaan geven. Het percentage steeg van 55 procent in 2016 naar 74 procent in 2020, staat in de toelichting.

Wetswijziging
De wetswijziging is vorige maand in consultatie gegaan. Belanghebbenden kunnen zich er tot januari over uitspreken. De verwachting is dat de wetswijziging ergens volgend jaar rond moet zijn. Het is ‘geen enorme wijziging’, aldus de woordvoerster. (ANP)

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Ab / beleidsmedewerker
Tegenover de wens van gemeenten staat de wens van Sigrid Kaag die zij uitte in haar HJ Schoo lezing. Citaat: “De economische voordelen van migratie zijn goed gedocumenteerd. Lage geboortecijfers scheppen een behoefte aan verse werkkrachten. Vergrijzing legt een zware druk op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de verzorgingsstaat. Migratie is de beste hoop voor de economie.“. Verreweg de meeste arbeidsmigranten (750.000) werken in sectoren waar Nederland niets aan verdient of zelfs vanaf wil: de land- en tuinbouw, de vleesverwerkende economie, de distributiesector etc. Deze sectoren halen massaal personeel uit midden- en oost europa om voor een habbekrats zonder pensioenregeling te werken. Deze mensen moeten ook wonen, eten en hebben na 5 jaar (terecht) van rechtswege een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Dat is veel druk op de woningmarkt en op ons sociale stelsel. In sommige delen van onze grote steden wonen hoofdzakelijk arbeidsmigranten. Dit is allemaal leuk voor de werkgevers, maar de kosten van hun verdienmodel komen bij de samenleving terecht. Maak het daarom moeilijker en duurder voor bedrijven om deze arbeidsmigranten uit te buiten. Het toewijzen van woningen aan lokale inwoners is dubbel beleid. De economie die gepaard gaat met massale arbeidsmigratie is een te groot beslag op de schaarse ruimte in dit land. De politiek moet een principiële keuze maken voor de eigen inwoners, voor het eigen land. En tegen de internationale distributie economie, tegen de tuinbouw die 99% draait op arbeidsmigranten etc.
H. Wiersma / gepens.
Dat je sommige categorieën woningzoekers (politie, leraren e.d.) een zekere mate van voorrang geeft is tot daar aan toe. Een algemener voorrangsrecht geven aan eigen inwoners is echter zeer discutabel. Veel gemeenten krijgen immers geen of zeer incidenteel toestemming van de PROVINCIE om nieuwbouw woningen te realiseren. Kortom, als maatregelen worden genomen moet je wel weten waar je het over hebt. Welke gemeenten hebben eigenlijk om deze regeling gevraagd?
Ronald / Informatiebeveiliger
Uit eigen ervaring weet ik dat gemeenten dit al doen. Ik ben een keer geweigerd voor een inschrijving omdat inschrijving alleen open was voor eigen inwoners. Als ik klachten had kon ik in beroep maar voordat dat was behandeld waren de woningen al vergeven werd mij uitgelegd.
Piet / Jeugdzorg
Dit is kiezersbedrog. De oorzaken van de woningnood: ongebreidelde bevolkingsgroei door diverse vormen van migratie, in combinatie met een lage rente. De kabinetten Rutte zijn kampioen bevolkingsgroei geworden. Met name de arbeidsmigratie vertienvoudigde tijdens de kabinetten Rutte. Doordat de politiek het alleen heeft over oplossingen, blijven de oorzaken buiten beeld.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Ik heb Bart al eens eerder een compliment gemaakt maar het is weer de spijker op zijn kop. Er is geen ruimte meer voor bevolkingsgroei. Dezelfde partij die hier voor pleit (D66) staat ook vooraan als het gaat om de bescherming van natuur en milieu en zien niet of willen niet zien dat dit strijdig met elkaar is. Toenmalig minister Brinkhorst (D66) beweerde bij hoog en bij laag dat het mee zou vallen met de arbeidsmigratie toen diverse Oostbloklanden in 2004 tot de EU toetraden. Zijn ze bij die partij nu naïef of worden we bewust om de tuin geleid?
Advertentie