Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

'Meer invloed gemeenten op waarborgfonds woningbouw'

Gemeenten moeten een grotere rol wat betreft hun achtervangpositie bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), blijkt uit onderzoek in opdracht van de VNG.

17 september 2012

Het huidige garantiestelsel voor leningen van woningcorporaties kan blijven bestaan, maar de betrokkenheid van gemeenten bij dit Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) moet worden vergroot. Dat is de conclusie van een commissie die op verzoek van de VNG heeft onderzocht hoe groot de financiële risico’s zijn van de gemeentelijke achtervangpositie in het WSW en hoe het systeem kan worden verbeterd. 

Financiële risico's onduidelijk
Aanleiding voor het onderzoek was de situatie bij Vestia en onvoldoende duidelijkheid over de mogelijke financiële risico’s voor gemeenten van een dergelijke situatie. De commissie onder leiding van oud-BNG-voorzitter Pim Vermeulen concludeert dat de via het WSW gegarandeerde leningen een jaarlijks rentevoordeel van € 860 miloen opleveren. Dit rentevoordeel voor woningcorporaties levert - indirect - een bijdrage aan het realiseren van gemeentelijk woonbeleid, maatschappelijk vastgoed en herstructurering.

Achtervangpositie behouden
De kans dat gemeenten vanwege hun achtervangpositie renteloze leningen moeten verstrekken is bovendien onder de huidige omstandigheden heel klein, aldus de commissie. Gemeenten hebben er dan ook baat bij dat het garantiestelsel blijft bestaan en dat zij hun positie in de achtervang behouden.

Herstel vertrouwen nodig
Wel stelt de commissie dat door de Vestia-affaire herstel van vertrouwen nodig is in het systeem. Om dit te bereiken moet het WSW alle informatie met de achtervangers kunnen delen. Ook moeten het Rijk en de gemeenten een vertegenwoordiging hebben in de Raad van Commissarissen van het WSW. De commissie-Vermeulen adviseert verder dat het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het WSW hun werkzaamheden beter op elkaar afstemmen, zodat preventiebeleid effectiever wordt.

Het VNG-bestuur neemt in oktober een standpunt in over het advies.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

D. van Arum / hoofd financien
Een korte reactie, waar blijft de inspraak van huurders, immers vanuit de hoor hun betaalde huren voeden zij het Fonds.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie