Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Omgevingsplan wordt nieuw instrument voor gemeenten

Bestemmingsplan gaat toch verdwijnen met komst Omgevingswet.

18 februari 2013

Gemeenten krijgen een nieuw instrument in handen voor de inrichting van de leefomgeving: het omgevingsplan. Met dit alternatief voor de omstreden omgevingsverordening, kan het aloude bestemmingsplan alsnog in de prullenbak.

Angel uit Omgevingswetdiscussie

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is het eens geworden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de hoofdlijnen van de Omgevingswet, meldt minister Melanie Schultz in een gesprek met Binnenlands Bestuur. Ze is blij dat de angel uit de Omgevingswetdiscussie is gehaald. 'Voor mij is het heel belangrijk dat gemeenten zich goed voelen bij de Omgevingswet, zij moeten ermee werken.'

Waslijst aan knelpunten

Eind vorig jaar presenteerde de VNG nog een waslijst aan knelpunten in de nieuwe wet. 'Een megaoperatie zonder inhoudelijk meerwaarde' zei toen zelfs de Tilburgse burgemeester Peter Noordanus. Hij onderzocht samen met Friso de Zeeuw (praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling) namens de VNG de praktijkproblemen met het omgevingsrecht.

Bestemmingsplan behouden

Opvallend in hun rapport was het pleidooi om het instrument bestemmingsplan te behouden. De wetsontwerpers bij I&M hadden aanvankelijk bedacht dat het lang verguisde instrument vervangen zou moeten worden door één omgevingsverordening per gemeente, helemaal in lijn met de brede benadering van de fysieke leefomgeving in de nieuwe wet. Gemeenten hebben echter net al hun bestemmingsplannen geactualiseerd. Zij zien er tegenop om al die bestemmingsplannen te herzien en samen te voegen in één omgevingsverordening, een wezenlijk ander instrument dan een plan.

Flexibiliteit inbouwen

Dat hoeft nu niet meer. Met ingang van de nieuwe wet worden alle bestemmingsplannen automatisch omgevingsplannen, of gemeenten er nu één of honderd hebben, zegt Schultz. 'Gemeenten kunnen zelf kiezen of ze uiteindelijk naar één omgevingsplan gaan, wat het idee van de verordening was, of dat er meer plannen naast elkaar blijven bestaan. We bouwen flexibiliteit in, want de situatie is niet in elke gemeente hetzelfde.'

Meer regels in het omgevingsplan

Het verschil met het bestemmingsplan is dat in het omgevingsplan meer regels kunnen worden opgenomen dan enkel over de bestemming van grond; ook afspraken over natuur en milieu en bijvoorbeeld erfgoed kunnen erin. Gemeenten kunnen het plan zo 'breed' maken, als zij willen: Van "een goede ruimtelijke ordening" tot "een goede fysieke leefomgeving".

Gemeentebesturen kunnen afwijken 

I&M en VNG zijn in het afsprakenkader ook overeengekomen dat delen van het wetsontwerp Natuur al in het wetsvoorstel voor de Omgevingswet worden opgenomen. Critici misten het onderwerp natuur in de nieuwe wet. Ook zijn er volgende Schultz nu duidelijke afspraken gemaakt over de mogelijkheden voor gemeentebesturen om af te wijken van al te knellende regels, bijvoorbeeld op milieugebied.

Projectbesluit 

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het projectbesluit, het instrument voor het Rijk en de provincies om projecten van publiek belang te kunnen realiseren. Met het projectbesluit kan het gemeentelijk omgevingsplan direct worden gewijzigd, zodat een project direct in dat plan wordt ingepast. Samen met de provincies en de VNG gaat I&M nader vaststellen voor welke type projecten het Rijk en provincies kunnen afwijken van het gemeentelijk omgevingsplan.

Het volledige interview met minister Schultz verschijnt in het volgende nummer van Binnenlands Bestuur (1 maart).

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

R. Balvie / burger en dus belanghebbende
Wat mij van het hart moet is dat de burger op geen enkele manier betrokken is Dwz, het democratische gehalte van al dit geregel nihil is. Wat moet de overheid met de zeggenschap over het particulier bezit. Misschien rare reactie op een forum als dit. Maar Let op het gaat voor een over de lezer maar niet met de kiezer
Niek / jurist
De omgevingswet komt uit de koker van projektontwikkelaars en andere vrije jongens. De burger is de klos want die moet straks allerlei aanslagen op zijn prive accepteren zonder enige vorm van compensatie. Politici zijn in de regel altijd op de hand van dit soort gladjanussen. De reden waarom mag u invullen maar de schandalen over omkoping, corruptie en zakkenvullerij zijn maar het topje van de ijsberg. Niet onbelangrijk is ook het "erbij willen horen" en daar maken aannemers en zo gretig gebruik van.
Alfred
Het lijkt mij een gevaarlijk instrument in handen van politici die geen oog hebben voor echte leefbaarheid. Zeker als een gemeente in geldnood zit zal men bereid zijn om creatief om te gaan met de nieuwe bevoegdheden en mogelijkheden. Dat is slecht nieuws voor burgers en goed nieuws voor projectontwikkelaars, voor wie het niet uitmaakt of er b.v. wordt gebouwd voor de leegstand.
Ceelen / RO
'Knellende regels'? Volgens mij zijn het bovenal regels. Soms worden die als knellend ervaren. Maar dat heeft altijd een reden anders waren die regels er niet geweest. Als die reden er niet (meer) is dan kunnen maar beter zo snel mogelijk geschrapt worden. Maar ik schat in dat dat er maar weinig zijn. Het gaat er uiteindelijk om dat we al die regels niet als doel op zich zien, maar steeds bedenken dat die regels het middel.

Daarvoor zal ook het projectbesluit (weer) gaan dienen. Maar die laatste alinea is nogal verwarrend.

Gaat het nu om het wijzigen of afwijken van het omgevingsplan?
els
Zou Schultz nu echt weten waar ze mee bezig is? Dit is met recht 'oude wijn in nieuwe zakken'. Welkom terug bestemmingsplan. En ach, afwijken (individueel) of wijzigen (universeel), voor de minister is dat blijkbaar hetzelfde...
Saskia Buitelaar
Beste Ceelen, de alinea over het projectbesluit kan inderdaad onduidelijk overkomen. Het staat er wat kort door de bocht, maar komt erop neer dat er twee mogelijkheden zijn: het provinciaal- of rijksprojectbesluit kan regels bevatten die een gemeentelijk omgevingsplan wijzigen of het kan gelden als omgevingsvergunning om af te wijken van het gemeentelijk omgevingsplan. In het afsprakenkader staat het uitgelegd in paragraaf 10. http://www.vng.nl/files/vng/20130215-afsprakenka …
Janssen / Boekhouder
Het blijft een merkwaardig beestje die overheid. In plaats van minder regels, komen er juist meer regels. Onze planners, hebben weer een prachtig instrument ontwikkeld om het land te 'maken'.

Ik heb trouwens geen enkele belastingplichtige gehoord die dit instrument wilt hebben. Tenslotte, wie denk je wie dit gaat betalen?

Er is zoveel veranderd, dat uiteindelijk alles bij hetzelfde blijft.

Nu is het wachten op de eerste debacles die ongetwijfeld zullen plaatsvinden. Ik vraag mij soms af of Bestuurders de krant of internet raadplegen. Steeds dezelfde oplossingen, die NIET werken.
Hans / afdelingsmanager
Je vraagt je af wanneer het nou eens ophoudt, deze beinvloeding door de vastgoedsector. Noordanus was bestuursvoorzitter bij AM en voorzitter van de RvC van Vestia, die meneer Erik Staal aan zo'n riante ontslagregeling heeft geholpen en de Zeeuw is nog steeds directeur bij Bouwfonds. Mijden als de pest, deze lui, zou je denken, maar nee hoor ze zitten weer aan tafel.
Hans Schalkwijk / adviseur
Minder regels? Bij iedere wet zijn het er meer. Vraag me af of er met de flexibiliteit nu ook willekeur wordt ingevoerd. Overigens ben ik benieuwd of er straks nog wel gebiedsontwikkeling mogelijk is. De overheid mag niet meer susidiëren van Europa. Dus de stijl van RO zal dan sowieso moeten veranderen. Weer een nieuwe wet?
Advertentie