Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

VNG en IPO tevreden over Omgevingswet

Met eenvoudigere en betere regels en procedures in het fysieke domein past het omgevingsrecht beter bij de komende tijd, vindt de VNG.

18 juni 2014

Gemeenten en provincies zijn tevreden over het wetsvoorstel Omgevingswet dat minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (I&M) gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Daarmee is een betekenisvolle stap gezet naar toekomstbestendig omgevingsrecht, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een reactie. De Unie van Waterschappen wacht nog op duidelijkheid.

Veel ideeën van gemeenten overgenomen

Met eenvoudigere en betere regels en procedures in het fysieke domein past het omgevingsrecht beter bij de komende tijd, vindt de VNG. Zij heeft de afgelopen periode veelvuldig gesprekken gevoerd met het ministerie van I&M over het wetsvoorstel en is blij met het resultaat. ‘Veel ideeën van gemeenten zijn overgenomen in het wetsvoorstel. De Omgevingswet biedt gemeenten kansen om meer rekening te houden met de belangen voor ruimte, natuur, milieu en economie. Zo kunnen gemeenten beleid maken dat past bij de lokale situatie en bij de wensen van inwoners en bedrijven in de gemeente’, aldus de VNG in een reactie. Gemeenten willen ook een actieve rol spelen in het vervolg, de uitwerking van de wet in vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s).

Reactieve aanwijzing

In de wet is vastgelegd onder welke voorwaarden provincies gemeenten mogen terugfluiten met een reactieve aanwijzing. Volgens het ministerie is nu juridisch dichtgetimmerd dat provincies daar terughoudend en voorspelbaar mee omgaan.

Samenwerken in vertrouwen

Woordvoerder Sander Hage van het Interprovinciaal Overleg (IPO) onderstreept dat provincies in hun omgevingsvisie moeten omschrijven in welke gevallen ze de reactieve aanwijzing willen kunnen inzetten. ‘We werken met gemeenten samen op basis van vertrouwen. Zij kunnen hun eigen maatwerk leveren en als ze niet werken zoals provincies in hun omgevingsvisie hebben omschreven, dan gaan partijen met elkaar in gesprek.’ Met de doorzettingsmacht kunnen de provincies hun rol als ruimtelijk regisseur waarmaken, zegt Hage. Het IPO is volgens hem tevreden met de Omgevingswet die nu voorligt en de manier waarop de minister het IPO daarbij heeft betrokken.

UvW wacht op watertoets 

De Unie van Waterschappen wacht in spanning op duidelijkheid over de watertoets, die garandeert dat het waterbelang vroegtijdig wordt meegenomen in ruimtelijke planprocessen. De beslissing of en  hoe de watertoets wordt gehandhaafd moet nog worden gemaakt, zegt Edward Stigter, en de uitkomst daarvan zal neerslaan in een AMvB. ‘Wel hebben we water nu stevig verankerd in de Omgevingswet. Als overheden plannen maken voor de leefomgeving, dan moeten zij dat vroegtijdig afstemmen met de betrokken partijen die over water gaan in dat gebied. Het waterbelang is daarmee geborgd.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Het advies van de Raad van State al gelezen, waarde gemeenten en provincies? Het wordt nog druk bij de Afdeling bestuursrechtspraak....................
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
A Boogaard
Waterschap wacht in spanning op duidelijkheid en Raad van State op o.a. opneming normen en wijst op toename rechtsonzekerheid. VNG en Provinicie wel erg kritiekloos... http://www.raadvanstate.nl/adviezen/samenvatting …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie