Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Noorden verhardt strijd tegen rijk om windparken

Inwoners en gemeenten in Drenthe en Groningen zoeken de confrontatie met het rijk over de opgelegde komst van windparken in hun gebied. Gemeente Veendam steunt bewoners financieel bij hun juridische strijd tegen minister Henk Kamp van Economische Zaken. Twee Drentse gemeenten dagen de Staat voor de civiele rechter. En een groep inwoners schakelt de Nationale Ombudsman en de Tweede en Eerste Kamer in om Kamps structuurvisie over windenergie van tafel te krijgen.

30 oktober 2015

Besluitvorming ondemocratisch 

Democratie is ver te zoeken bij het aanwijzen van gebieden voor windenergie in de Veenkoloniën, meent de groep bewoners uit Drenthe, gesteund door raadsleden. Ze stellen dat de besluitvorming rond de Structuurvisie Windenergie op land ondemocratisch is verlopen, in strijd is met de Code Interbestuurlijke Verhoudingen en indruist tegen het beginsel van transparantie die tussen overheden betracht dient te worden.

Gemeenten overruled

Kernpunt in hun kritiek is de rijkscoördinatieregeling (rcr). Minister Kamp heeft die van toepassing gemaakt in de structuurvisie, waarmee hij gemeenten kan overrulen bij het aanwijzen van gebieden voor grote windparken van meer dan honderd megawatt (mw). Dat gebeurt op dit moment op diverse plaatsen in Nederland, onder andere bij het Groningse Veendam en in de Veenkoloniën.

Landelijk steun

‘Kamp gebruikt de rcr om gemeenteraden en burgers buitenspel te zetten. Nu deze werkwijze voor het eerst rondom windmolens wordt toegepast, wordt duidelijk hoe dit instrument een pijnpunt vormt in de democratie’, zegt Nico Broekema namens de bewoners. Hij woont in Drenthe, is voorzitter van het democratisch kennisnetwerk Lokaal 13 en werkzaam als raadsgriffier in de gemeente Westland. De bewonersgroep heeft veel kennis van zaken over de materie en een groot netwerk, waardoor hun felle betoog tegen het rijksbeleid snel steun krijgt van raadsleden door het hele land, meldt Broekema. Ze worden bijgestaan door hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen.

Veendam ondersteunt bewoners met geld

Het instrument, dat ook door provincies kan worden toegepast, sluit voor gemeenten een bezwaar- en beroepsprocedure via bestuursrechtelijke weg uit. Daarmee staat de democratie buitenspel, stelt Broekema. Om die reden heeft de gemeenteraad van Veendam deze week besloten 50.000 euro te reserveren om bewoners financieel te ondersteunen bij hun juridische strijd tegen een groot windpark langs de N33. Zij kunnen nog wel protest aantekenen.

Onbehoorlijk bestuur 

In een brief aan de Nationale Ombudsman zetten Broekema en andere bewoners hun bezwaren tegen de Structuurvisie Windenergie op land op een rij. Ze vinden dat de noodzaak van wind op land niet is aangetoond en dat de onderbouwing onzorgvuldig is en gebaseerd op verouderde technologische informatie. Volgens hen worden energietechnologieën alleen vergeleken op kosten, niet op ruimtebeslag en ruimtelijke inpassingsmogelijkheden. Ook menen zij dat advies van commissie m.e.r. niet is opgevolgd en dat zienswijzen zijn weerlegd op basis van ondeugdelijke argumentatie. Ze menen dat bij het proces van de structuurvisie sprake is van onbehoorlijk bestuurlijk handelen en vragen de Ombudsman om daarnaar een onderzoek in te stellen.

Kort geding

Ondertussen voeren de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn ook een strijd tegen windmolens. De Drentse gemeenten spannen een civiele procedure aan tegen de Staat der Nederlanden vanwege de opgelegde komst van windparken in de Veenkoloniën. Volgens hen was minister Kamp niet bevoegd om dat besluit te nemen, zo stelden de gemeenteraden onlangs vast. Volgens de gemeenten gaat het in hun regio om meerdere kleine windparken, die afzonderlijk worden geëxploiteerd. ‘Door een truc van de initiatiefnemers zijn die parken bij elkaar opgeteld om tot boven de honderd mw te komen en daarmee onder de rijkscoördinatieregeling te vallen’, licht beleidsadviseur Peter van der Veen uit Aa een Hunze toe. Omdat voor de gemeenten de weg is afgesneden om dit bestuursrechtelijk te aan te vechten, spannen ze een kort geding aan.

Draagvlak verknald

De verontwaardiging in de Drentse gemeenten is groot en vanuit de gemeentehuizen klinkt ferme taal. Zowel gemeenteraad als bewoners worden monddood gemaakt en de minister trekt zich niks aan van de grote weerstand in de lokale en provinciale politiek. Economische Zaken  heeft door deze werkwijze het politiek een maatschappelijk draagvlak voor windenergie compleet verknald, aldus de kritiek volgens Van der Veen.

Reacties: 25

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Meppie
Gewoon de gaskraan weer voluit open zetten, dan zijn die windmolens niet meer nodig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
marco / energiedeskundige
Windparken zijn niet eens duurzaam. Want is er al nagedacht wat na een jaar of 20 als de levensduur van die afzichtelijke dingen voorbij is, wat we met het sloopafval gaan doen? Recyclen blijkt niet zo eenvoudig/betaalbaar. Daarnaast leveren de windmolens niet de hoeveelheden stroom waar men mee loopt te pronken. We worden daar domweg mee misleid. En houdt eens op over het argument dat men die molens wel zou willen als men eraan zou verdienen. Niet alles draait bij mensen om geld. Ik geniet meer van een mooie natuur met een mooi uitzicht dat van een vette bankrekening.

Burgers willen die molens niet, dan moet je in een democratie toch concluderen dat er voor een alternatief dat wel wordt omarmd gekozen moet worden?

En biomassa is ook al zo'n gedrocht dat weinig duurzaam is. Want een kolencentrale die bijgestookt wordt met hout dat men kapt in Brazilië, VS en Canada is toch niet duurzaam te noemen?

Getijdenstroom is veel meer uit te halen, wek stroom op bij sluizen want die bewegingen kun je ook omzetten in stroom. En zet de komende jaren in op zonneparken MET daaraan gekoppeld een systeem om stroom op te slaan. Hiermee kun je piekmomenten weghalen en de stroomvoorziening ook in de avonduren of op donkere dagen waarborgen. Door de grootschalige opslag zullen systemen ook goedkoper worden en zal het zeker betaalbaar blijven.

Zonneparken kun je over een jaar of 30 weer opnieuw inrichten met de nieuwste technieken. Ook kun je dan een deel van de parken afbreken omdat de techniek dan zover is dat met minder ruimte meer stroom wordt opgewekt. Bovendien komen er meer nieuwe vormen om stroom op te wekken, die minder ruimte in beslag nemen en een grotere opbrengst zullen genereren.

Tot die tijd is zonne-energie simpelweg de meest duurzame vorm en zouden we dat moeten omarmen. En er is ruimte genoeg om zonneparken aan te leggen. Vele grondpercelen worden nu ook ingevuld als grasveld, puur om mest uit te kunnen rijden. Hierop kunnen prima zonnepanelen worden geplaatst aangezien ze toch niet voorzien in de voedselvoorziening mocht men dat als argument willen gebruiken. Dan maar minder industrieterreinen ontwikkelen en minder woningbouw toestaan. Ga bestaande gebieden met veel leegstand maar eerst opnieuw herinrichten. We moeten onze aarde redden en zullen dan een paar kleine concessies moeten doen.

Stop de waanzin en luister naar het volk. Er zijn (betere) alternatieven!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Van de Groningers mogen we ook al geen gas meer winnen en boren in de Waddenzee stuit af op een Kamermeerderheid tegen. Het is makkelijk om overal tegen te zijn maar we zullen toch iets moeten doen om de kachel aan de gang te houden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
eric
Er is veel subsidiegeld te verdienen met windmolens, dus moet de democratie een stap terug doen, logisch.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hugo / Gepensioneerd
Wat is dit voor een domme reactie. Vind jij het leuk om vele tientallen Eiffeltorens van meer dan 100 m hoog direct tegen de bebouwde kom gesitueerd te krijgen. Terwijl er inmiddels al beter technieken ontwikkeld zijn, maar EZ om redenen niet nader op deze methoden in wil gaan. Ga zelf eens kijken in de Veenkoloniën en oordeel dan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hjp / Inwoner Stadskanaal
Broadcaster, wat zou u nu zelf doen als er een windmolen bij u voor of achter het huis zou komen waarbij u de hele dag gezoem hoort en en constant een schaduw voorbij komt? Ik denk dat u dan wel anders zou praten, ook als uw huis begint te scheuren doordat de grond beweegt en verzakt. Makkelijk praten hoor
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JHAGM Sneuf van Toetellaere / bd
Ga eens te rade bij "" Urk Briest ". Voor Urk gold een beschermd dorpsgezicht. Inwoners, gemeente, provincie en het Ministerie voor Cultuur (dat hadden we toen nog) hebben alle panden, straten, pleintjes etc met liefde gerestaureerd, het predicaat UN Erfgoed glansde,het uitzicht vanaf zee was uniek, nergens zo gaaf.Ga nu eens kijken:je krijgt eenb klap van de supermolens en je loopt weg met een molentje met zo'n beleid .....De derde generatie molen lonkt....Maar het thuispad der vaadren is verknald...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
ton
@ Hdev welke betere technieken? Wind nog altijd techniek waarmee snel en veel duurzame elektriciteit te maken is. Van anderen maar afwachten. Bovendien hebben we nog veel meer nodig dan alleen wind om aan genoeg hernieuwbare energie te komen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
veestapel
Stimuleer bevolkingskrimp, dan wordt dit land vanzelf weer mooi en leefbaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
spiedend oogje
Onlangs nog bij de Eemshaven geweest. ( boot naar Borkum) Een troosteloze, industriele aanblik van windmolens, rookpluimen uit krachtcentrales en andere ellende.. Daar wonen ook geen mensen meer. Wat mij betreft wordt dit miserabel, ellendig stukje Groningen verder volgepropt met windmolens en wordt de rest van onze provincie ontzien.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan van den Braak / Beleidsmedewerker milieu
En nu gewoon doorzetten minister Kamp. Niet goedschiks dan maar kwaadschiks met die aanwijzingen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niels / Ambtenaar
Volgens mij willen de meesten van ons schone energie, maar kibbelen we over de manier waarop. Daarom een oproep aan alle windmolen - believers. Steek uw eigen energie in een zoektocht naar alternatieve oplossingen, die veel beter in goede aarde vallen, omarm de bezwaren en zoek naar breder gedragen oplossingen! Dan komt het doel van schone energie veel sneller in zicht!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Misschien moet Kamp de vraag in Drenthe anders stellen:a: wilt u een kerncentrale in uw achtertuin

b: een kolen/gascentrale (winning is dichtbij, handig!)

c:windmolens

d: stopt u met energieverbruiken/wint u het zelf wel met uw zonnepaneel
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk Daalder / Windenergie mediator
De landelijke structuurvisie windenergie bevat bewuste fouten om windenergie zo lelijk mogelijk te maken. Waarom deden de tegenstanders van duurzaam bij VROM dat?

Met name de domme regel dat zo veel mogelijk windmolens in een zo klein mogelijk gebied gepropt moeten worden, is fout.Wat er in had moeten staan is dat projecten een deel van de windmolens verplicht aan de inwoners te koop moeten aanbieden.

Dan hebben burgers allemaal direct zeggenschap met hun aankoop keuze.Vwb de democratie

De LSVW is met een democratische meerderheid aangenomen door de tweede kamer, incl de taakstelling voor Drenthe.

PS drenthe heeft democratisch ingestemd met die taakstelling.Wat democratisch fout ging, is dat lokale volksvertegenwoordigers zo dom waren alleen naar de hardste schreeuwers te luisteren en niet hun gezond verstand wilden gebruiken.

Die schreeuwers hebben veel invloed gehad op de lokale democratieEmmen bijvoorbeeld kan alle windmolens door haar eigen inwoners laten kopen. Dan hebben zij het meeste voordeel, strom voor 3 cent per kWh, zonder compensatie fooi van NWEA, en de banken krijgen geen SDE subsidie.En de lokale democratie kan nog steeds aan de investeerders vragen om een deel van de windmolens direct aan de inwoners te verkopen

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hugo / Gepensioneerd
Reactie op Ton: 'welke technieken?'. Voorlopig zijn alle technieken die voorhanden zijn additioneel. De meeste stroom wordt nog steeds geleverd door (nieuw gebouwde) Kolencentrales. Nederland ligt aan de kust. Er zijn inmiddels al landen die uitgebreid gebruik maken van 'golfslagenergie'. Witte energie die opgewekt wordt door de golfslag a/d kust, Deze methode zou geperfectioneerd kunnen worden, in combinatie met Zonne energie zou dat nu al meer aanvullende energie opleveren dan met de tegenwoordige windmolens en veel milieuvriendelijker zijn. TNO is uitgebreid op de hoogte van deze en nog meer alternatieve methoden. Maar alles kost geld, ook ontwikkelingskosten bij TNO.

Het is maar waar je voor kiest. Bedrijfseconomische-, politieke- en subsidiabele redenen liggen echter aan de huidige keuzes ten grondslag. De burger en wetenschappelijke argumenten spelen in deze keuzes geen rol. De politiek walst over alles heen in het eigen belang en de afspraken die inmiddels gemaakt zijn met grote energiebedrijven. De burger heeft het nakijken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Henk Daalder / Windenergie mediator
Windenergie werd juist door Drenthe een onderwerp in de Rijkscoordinatie regeling.

Hoewel het kabinets plan was om 4000 en later 6000 MW te laten bouwen, bleef Drenthe halsstarrig vasthouden aan haar fossiele waan van slechts 15 MW,.

Die halsstarrige houding, blokkeerde de uitvoering van een democratisch kamer besluit.Daarom besloot het ministerie vanVROM om ook windenergie onder de RCR te laten vallen.Wat ze beter hadden kunnen doen is initiatiefnemers te verplichten een windparkplan aan de iwowoners verkopen, elk huishouden een kavel vooo eigen gebruik.

Die kopers hebben dan stroom voor 3 cent, 20 jaar vaste prijs, en in die 20 jaar 5000 tot 8000 EUR voordeel, met een aankoop van 2000 EUR.

Dat voordeel steelt de politiek van de inwoners.

En NWEA en cooperaties ookUw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
Eén ding is zeker: in de politiek zijn veel windbuilen maar weinig wind-deskundigen. Een veel financiële "deskundigen"
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ben
Om de omvang van de energietransitie eens even te schetsen: Het zou de gemeenten Aa en Hunze en Borger Odoorn sieren als men eens te rade zou gaan over het totale eigen (hoofdzakelijk fossiele) energieverbruik en de vraag hoe dat verduurzamen. Dat van Aa en Hunze en Borger Odoorn bedraagt volgens de klimaatmonitor databank.nl bij elkaar circa 4.973 Terajoule, omgerekend zo'n 1.381 Gigawattuur waarvoor ruim 200 windmolens van 3 MW vermogen nodig zijn als dat allemaal duurzaam zou moeten worden opgewekt. Hoezo windenergie niet nodig ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hugo / Gepensioneerd
Reactie op Benny. Zo kan je elke gemeente wel op de loep nemen, maar de kernvraag is 'moet dat alleen maar met mega grote windturbines worden opgelost'? Wees realistisch en onderzoek alternatieven die er wel degelijk zijn, maar men om moverende redenen niet aan wilt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K. Martens / energiedeskundige
Zie verslag prof. Lukkes : Nut en noodzaak van windenergie in het energieakkoord. Nut en noodzaak van windenergie zijn nooit aangetoond. Bijdrage is ca 2% van NL energieverbruik, kosten ca € 60 mlrd!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Windmolens kunnen alleen draaienop subsidie. De opbrengst is voor rijke investeerders zoals bijvoorbeeld de nuon, abn, etc. De bijdrage aan een schoner milieu is 0,0 omdat tegelijk de investeerders in dikke slurpende en vervuilende auto,s blijven rijden. Wil je echt een bijdrage leveren aan een schoner milieu dam moet het echt gezocht worden in reductie en niet in vermeerdering van energie middels windmolens
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ben
Reactie op Hdev. Begrijp me niet verkeerd. Kan wel begrip hebben voor moeite die gemeenten er mee hebben die met deze opgave te maken krijgen. Daarom ook energieverbruik NL meer dan halveren en de rest duurzaam opwekken met alle beschikbare opties. Studie Dirk Sijmons e.a. "kWh/m2, Landschap en energie"maakt pijnlijk duidelijk welke enorme ruimtelijke transitie daarmee gemoeid is. Aanrader om te lezen. En Henk, productiekosten wind op land zijn nu minder dan € 0,10 per kWh , terwijl de ontvangsten energiebelasting incl BTW over dat kWh 14,9 Eurocent bedragen. Hoezo subsidie ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hugo / Gepensioneerd
Reactie op Ben. Ik begrijp je niet verkeerd, ik sta zelf ook achter dergelijke rapporten. Maar ik ben fel tegen de gemaakte locatiekeuzes. Windturbines prima, maar pas ook andere technieken toe die al voorhanden zijn. De huidige locatiekeuzes is de 'doodsteek' voor de al jaren in 'Krimp' verkerende Veenkoloniën. Er zijn wel degelijk betere opties, die zijn ook bekend, maar de politiek voert zijn eigen beleid uit. Dit tegen beter weten in en over de rug van de Burger. Hopelijk dat via de Rechter, 'Recht' gesproken wordt en procedures worden opgeschort. Totdat over ruim een jaar door een nieuw Kabinet er opnieuw (de juiste) keuzes worden gemaakt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hendriks / Secretaris Lokaal 13
Ten aanzien van dit onderwerp zal aanstaande vrijdag (6 november 2015) een symposium worden gehouden. Tijdens het Symposium 'Lobbycratie, democratie zonder burgers?' zullen enkele inleiders reflecteren op deze casuïstiek en een democratisch perspectief schetsen ten opzichte van het onderwerp.• Albert Koers, emeritus hoogleraar Juridische informatica, Volkenrecht en Beleid en management van de rechtspleging Universiteit Utrecht• Ton Heerts, voorzitter FNV• Michael Sijbom, lid denktank VNG en burgemeester van Losser• Herman Bröring, hoogleraar integrale rechtsbeoefening Rijksuniversiteit Groningen• Jacques Tichelaar, Commissaris van de Koning van de provincie DrentheKijk op de site van Lokaal 13 voor meer informatie:

http://www.lokaal13.nl/aankomende-symposia
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
henk
Ik zou zeggen: zet die dingen in het Gooi of Wassenaar!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie