ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Vijf vragen over het financieren van wooncoöperaties

Vijf vragen over het financieren van wooncoöperaties. Amsterdam helpt wooncoöperaties. Hoe?

relatiemanager-janneke-broers.jpg

Amsterdam gaat leningen verstrekken aan wooncoöperaties. De gemeente stelt hier in eerste instantie 20 miljoen euro voor beschikbaar, wat de bouw mogelijk maakt van zo’n vierhonderd betaalbare huurwoningen in het sociale- of middensegment. Hoe werkt de lening precies? En hoe kwam de samenwerking met SVn tot stand? Relatiemanager Janneke Broers geeft antwoord op vijf vragen over het financieren van wooncoöperaties.

Wat zijn wooncoöperaties?

“Wooncoöperaties zijn een vorm van gemeenschappelijk wonen. Bewoners ontwikkelen hun gebouw zelf en zorgen voor het beheer en bestuur. Ze zijn zowel verhuurder als huurder van hun eigen woning en delen veel met anderen, zoals een tuin, een gemeenschappelijke woonkamer, ingekochte zorg of de opvang van kinderen.”


Hoe helpt Amsterdam wooncoöperaties?

“Op verschillende manieren. Wooncoöperaties kunnen een financiering aanvragen voor de planvorming, van voorfinanciering tot het moment van erfpachtuitgifte. Dit is nodig omdat in deze fase de banken nog geen hypotheek verstrekken. Als het plan rond is kunnen de coöperaties een tweede lening aanvragen. Die is er om het gat te dichten wat overblijft nadat de bank de hypotheek heeft verstrekt aan de wooncoöperatie en de leden eigen geld hebben ingebracht. Er geldt een maximum van 50.000 euro per woning en de lening heeft een looptijd van maximaal 15 jaar tegen een rentepercentage van 1,5 procent. De gemeente heeft daarnaast speciaal voor wooncoöperaties kavels gereserveerd.”


Waarom is hulp van de gemeente nodig?

“Wooncoöperaties zijn een vrij nieuw fenomeen. Dat maakt banken en andere financiers terughoudend. Het is daarom bijna onmogelijk om de volledige aankoop of bouw van een complex gefinancierd te krijgen. Daarom springt de gemeente bij. De bank financiert ongeveer 70 procent en de eigen inbreng van de leden van de wooncoöperatie is minimaal 5 procent. Voor het ontbrekende deel kunnen de wooncoöperaties een beroep doen op een zakelijke Stimuleringslening van SVn.”


Hoe kwam de gemeente bij SVn terecht?

“Amsterdam had een actieplan ‘Aan de slag met wooncoöperaties!’. Daarin staat onder meer dat er een oplossing moest komen voor de financiering. De gemeente is deelnemer van SVn, de Amsterdamse Energielening is een product van ons, dus het contact was snel gelegd. We zijn eerst gaan kijken wat er beschikbaar was in de markt. Financiers hebben vooral behoefte aan zekerheid. Ze waren op zoek naar een partij die het risicovolle deel van de financiering op zich neemt.”


Waarom is gekozen voor een zakelijke Stimuleringslening?

“Dat was de snelste manier. De gemeente zet een bestaande lening van SVn in. Deze lening wordt overal in Nederland ingezet door gemeenten die ondernemers en VvE’s willen helpen bij het financieren van bijvoorbeeld verduurzaming. Amsterdam moest nog wel een verordening opstellen aan de hand van de in het actieplan gestelde kaders. SVn beoordeelt of de wooncoöperatie voor de lening in aanmerking komt en verstrekt uiteindelijk de lening.”  

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.