Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Steun en complimenten voor Omgevingswet

De Tweede Kamer steunt, met veel complimenten aan ambtenaren en minister Melanie Schultz, de Omgevingswet. Bij de plenaire behandeling bleek woensdagavond dat gemeenten de bevoegdheid krijgen om permanent te kunnen afwijken van milieunormen. Daarmee wordt het mogelijk om te wonen op “unieke locaties” en daarbij hinder van geluid of stank te accepteren.

24 juni 2015

Grenzen van regelgeving

VVD-Kamerlid Hayke Veldman wil dat gemeenten eenzelfde bevoegdheid krijgen als het rijk nu heeft in de Crisis- en Herstelwet (CHW). Met gebruikmaking van die wet wordt op dit moment bijvoorbeeld gewerkt aan herontwikkeling van het historische industrieterrein de Hemmes in Zaanstad tot woonbuurt. Veldman woensdagavond: ‘Er zijn gebieden waar mensen graag willen wonen, maar waar gemeenten door de aanwezigheid of nabijheid van bedrijven tegen grenzen in de milieuregelgeving aan lopen.’


Buitendijkse bewoning

Veldman en ook PvdA-Kamerlid Albert de Vries noemen oude bedrijventerreinen als voorbeeld. Ook D66-collega Stientje van Veldhoven vindt het een interessant idee, bijvoorbeeld voor buitendijkse bewoning. Gemeenten moeten zelf kunnen bepalen of het verantwoord en wenselijk is om op dat soort plekken woningbouw toe te staan, stelt Veldman.


Besluit kwaliteit leefomgeving

In reactie op een motie hierover de VVD meldde minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu dat hieraan al wordt gewerkt. In het Besluit kwaliteit leefomgeving (een van de vier AmvB’s van de Omgevingswet) krijgen gemeenteraden de mogelijkheid om voor bijzondere situaties af te wijken van de normen, in de geest van de CHW. GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren voelt er niets voor. Ze vreest dat daardoor “tweederangswoonruimte” kan ontstaan.

Veel waardering voor Omgevingswet

Al met al klinkt in de Tweede Kamer veel waardering voor de Omgevingswet. De minister en haar team werden door de fracties uitbundig geprezen om het vele werk en de constructieve omgang met vragen en opmerkingen uit de Tweede Kamer. Vooral bij GroenLinks en de ChristenUnie blijft de nodige kritiek bestaan. Onder andere over de onderwerpen burgerparticipatie, milieugebruiksruimte en toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Interactieve games

Veel moties zijn door de minister aangemerkt als “ondersteuning van het beleid”. Zoals het voorstel van SP-lid Eric Smaling om interactieve games te ontwikkelen waarmee scholieren en burgers kennis kunnen maken met de afwegingen en keuzes over de leefomgeving.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

lex broere / fotograaf
Daarmee wordt het mogelijk om te wonen op “unieke locaties” en daarbij hinder van geluid of stank te accepteren. Zijn ze nu echt zo dom, die Kamerleden. Met complimentjes strooien terwijl je nu al op je klompen kan aanvoelen welk een ellende dit soort mogelijkheden op gemeentelijk gaat oproepen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Deze wet wordt een ramp. Let op mijn woorden. Leuk als je zelf iets wilt, niet leuk alsp je buurman iets wil waar jij last van hebt. Veel te veel "vrijheid blijheid". Typisch een neo liberale wet. Dat al die Tweede Kamerleden daar in trappen. Kun je nagaan hoe ver die buiten de werkelijkheid staan..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wouter de Vos
Een bevoegdheid verlenen om permanent te kunnen afwijken van de millieu-norm is als met komende willekeur een norm maken van niet legaal gedrag.

De vermeende overbodige regels zijn destijds niet voor niets tot stand gekomen. Om vervolgens met totalitaire passie niet wenselijke willekeurige ontwikkelingen opgedrongen te krijgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Ja, ja je zal maar eens worden opgescheept met zo'n 'permanente' beslissing van een voorganger...In ieder geval zou ik beginnen alle luchtkwaliteits gebieden aan te wijzen onder de uitzondering
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Boris
Het klinkt niet zo best wat hier staat: willekeur, afwijken van normen, geluid en stank accepteren, buitendijks wonen....Wordt er door het departement ook alvast een schadefonds opgericht? Wie gaat de drenkelingen redden en wie betaald dat?

Dat de TK hierover de loftrompet schalt ...goh...?!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
beleidsadviseur
Ik denk dat de overheid alvast maar heel hard moet gaan sparen voor een financiële gevolgen, want schade blijft natuurlijk niet uit. Heeft nu werkelijk niemand zich eens verdiept in de achterliggende doelen van regels?! Moet er weer eerst een overstroming van de Maas komen, een balkon naar beneden donderen of een geluidsinstallatie in een zwembad een volstrekt onschuldig baby'tje in de val doden alvorens we van deze onzalige gedachtes afstappen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Schalkwijk / adviseur
Krijgen de gemeenten nu extra geld om de uitvoeringskosten te kunnen dragen?

Ontslakking, gaat dat echt gebeuren? Wel ambitieus nu er nog zo veel moet worden gedaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie