Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Geen enkele omgevingsdienst robuust genoeg

Het versterken van de omgevingsdiensten gaat minder snel dan gehoopt, blijkt uit een voortgangsrapportage.

15 januari 2024
Woningen onder de rook van Tata steel

Twee van de 28 omgevingsdiensten dachten zelf al voldoende robuust te zijn bij het uitvoeren van hun taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het daar niet mee eens: geen van de 28 slaagt al.

Coördinator Planning & Control

Certus Groep in opdracht van de Bel Combinatie
Coördinator Planning & Control

Adviseur milieu (geluid)

Gemeente Ede
Adviseur milieu (geluid)

Veel werk

Het gaat wat beter met de omgevingsdiensten, maar tegelijk is er nog veel werk aan de winkel. Dat is het beeld dat oprijst uit een voortgangsrapportage over het Interbestuurlijk Programma versterking VTH-stelsel. Dat programma werd in 2022 in het leven geroepen na een alarmerend rapport van de commissie-Van Aartsen over de staat van ons VTH-stelsel.

Kennisdeling

Het schort onder meer nog altijd aan adequate kennisdeling. ‘Een goed functionerend VTH-stelsel kan niet zonder solide kennisinfrastructuur. Deze infrastructuur is nu op te veel onderdelen nog niet op orde’, wordt in de rapportage gesteld. ‘Kennis is versnipperd, niet gevalideerd of onvoldoende vertaald naar informatie waar andere professionals mee uit de voeten kunnen. Informatie die het bevoegde gezag en een omgevingsdienst juist nodig hebben om hun rol goed op te kunnen pakken.’  

Asbest

Dit kwam onder meer naar voren bij een apart deelonderzoek naar asbestverwijdering. Het toezicht erop is een basistaak voor een omgevingsdienst. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert ‘bij de uitvoering een grote mate fragmentatie en andere knelpunten in het VTH-stelsel die aanleiding geven tot blijvende zorg over de uitvoerbaarheid van het toezicht’. Verder lopen de plannen vertraging op om de samenwerking tussen bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving te verbeteren. Ook het Project Datakwaliteit Toezicht liep spaak.

Wel is het door Van Aartsen bepleite fusieproces van omgevingsdiensten voorzichtig ingezet met het samenvloeien van Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) en Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ).

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Biemie Janssen
Misschien nog meer wetgeving bedenken voor de bühne, zonder na te denken over ICT, handhaving, ambtelijke inzet en andere zaken die de uitvoerbaarheid beïnvloeden? ;-)
R. D.
Het probleem zit hem voornamelijk bij de gemeenten. Elke gemeente wil er zijn eigen plasje overheen doen en wil weer een uitzondering op de regel. Wel mandaat, geen mandaat. De enige grote stad hier heeft zelfs bekibbeld op het basistakenpakket. En dan is ook nog niet eens de eigen ICT en bedrijfsvoering in huis.
P. Smit
Wat als er een heel andere agenda achter de Omgevingswet zit?

https://indepen.eu/nieuwe-omgevingswet-samen-onteigenen-we-heel-nederland/

Bijvoorbeeld in relatie tot

https://indepen.eu/wil-rutte-de-nederlandse-voedselproductie-in-handen-zien-te-krijgen/
https://investinholland.com/news/the-netherlands-and-the-world-economic-forum-launch-food-innovation-hubs-initiative/

en

https://opiniez.com/2020/02/22/nederland-als-programmeerbare-sim-city/yorienvdh/
R. D.
Dat is allemaal dikke onzin, dat snap je zelf hopelijk ook...
Koen Post
Nou daar komt men dan wel laat achter want ik meen dat deze wet op 1 januari jl. is ingegaan of is die weer uitgesteld na jaren van aanpassen, ombouwen, competentiedrift, ict-onkunde, slechte samenwerking en communicatie het onverenigbare (alle wetten onder een dak) toch te pogen te verenigen met als resultaat een wet die niet werkt en los van stikstof het hele vergunningenproces zal stilleggen. Nu komt het ministerie plots met allerlei onderzoeken dat de milieudiensten niet klaar zijn terwijl in een andere kamer de bewindslieden politiek grote druk zetten om die wet zo spoedig mogelijk te laten ingaan. Ik denk straks ook weer een parlementaire enquete waardig.
R. D.
Je hebt het stuk niet goed gelezen. Het gaat niet over de Omevingswet maar over de Omgevingsdiensten.
Advertentie