Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gasverbruik sterk regionaal bepaald

De hoeveelheid gas die de Nederlandse burger gebruikt is voor een aanzienlijk deel een regionale kwestie. De top 15 gemeenten met het hoogste verbruik, gebruiken ruim twee keer zo veel gas als de 15 met het laagste verbruik. Vooral het Gooi, krimpregio’s en toeristische streken scoren slecht.

20 november 2020
shutterstock-aardgas.jpg
Shutterstock

De hoeveelheid gas die de Nederlandse burger gebruikt is voor een aanzienlijk deel een regionale kwestie. De top 15 gemeenten met het hoogste verbruik, gebruiken ruim twee keer zo veel gas als de 15 met het laagste verbruik. Vooral het Gooi, krimpregio’s en toeristische streken scoren slecht.

Klimaatranglijst 

Dat blijkt uit de eerste Klimaatranglijst Gasverbruik Gemeenten van Kurtosis. Het gemiddeld gasgebruik per burger is ongelijkmatig over Nederland verdeeld, stellen Martijn Sanders, Bastiaan Frerix en Mark Huijben van Kurtosis. Het onderzoeksbureau corrigeerde CBS-gegevens over het gemiddelde gasverbruik met informatie over de omvang van het huishouden, de woonoppervlakte en het type woning.

Provincie en rijk
Wat blijkt: vooral het Gooi, een deel van de kuststreek en een aantal krimpregio’s doen het slecht. Daar valt qua gasverbruik dus de meeste winst te behalen. Zijn gemeenten en inwoners daarvoor wel voldoende toegerust? vragen de onderzoekers zich af. Zeker in de minder kapitaalkrachtige krimpregio’s valt dat te betwijfelen. Ze bepleiten daar een grotere rol voor provincie en rijk.


Kansen isolatie
In de vijf gemeenten waar burgers het meeste gas verbruiken staan – niet verrassend – veel grote en vaak nog slecht geïsoleerde villa’s: Laren, Blaricum, Rozendaal, Bloemendaal en Wassenaar. Het betreft veelal oudbouw uit de jaren twintig en dertig, met veel kubieke meters en relatief weinig bewoners. In de lommerrijke regio’s met veel natuurgebied is de afgelopen decennia ook weinig nieuwbouw tot stand gekomen die het gemiddeld gasverbruik drukt. Vanwege de welstand van de inwoners ziet Kurtosis kansen voor isolatie, om zo het gasverbruik te drukken.  


Groene gemeenten
Hoe jonger het gemiddelde huis, hoe lager de gemiddelde gasrekening. Dat blijkt klip en klaar uit ‘groene gemeenten’ als Almere, Purmerend en Nieuwegein. Daar net onder de top staan de grote steden Utrecht en (iets lager op de ranglijst) Amsterdam en Rotterdam. Zij profiteren van de hogere bevolkingsdichtheid (het geringere aantal vierkante meters per burger) die het gasverbruik drukt.  

 

Reacties: 8

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

R.F. Smid / Nadenker
Ze bepleiten daar een grotere rol voor provincie en rijk... 'Goedemiddag, mijn naam is Jansen van de provincie en dit is mijn collega Pietersen, voorheen van de Belastingdienst, nu van de RECD, de Rijks EnergieControle Dienst. Wij constateren dat uw thermostaat te hoog staat .....
Beambte
Het lijkt me een dooddoener dat het gasverbruik sterk regionaal bepaald is. Het klimaat is namelijk ook regionaal verschillend. De gemiddelde temperatuur is in het westen bijna 1 C hoger dan in het Oosten en Noorden.

Waar liggen ook nog de krimpregio’s? Groene Steden: Utrecht, Amsterdam en Rotterdam? Dat is zeker niet voor de gemiddelde studentenwoning van toepassing! Ik heb er nog geen gezien met een goede isolatie.
Ernst Vuyk / onderzoeker, ontwerper en adviseur
Het is interessant hoe deze data door Kurtosis tot een soort 'zwarte lijst' van grootverbruikers onder de kleinverbruikers is gekomen. Het ligt niet in de verwachting dat gemeenten die relatief veel van deze grote villa's hebben, een eigen subsidieregeling voor de relatief gefortuneerde eigenaren gaan starten. Maar ongetwijfeld weten deze eigenaren bij een 'natuurlijk moment' de nationale subsidieregelingen te vinden, want inkomen of vermogen is geen criterium bij de SEEH of ISDE+ (in de toekomst). De kans voor energie-efficiënte installaties, eventueel infra-roodpanelen, bio-energie oplossingen (groen gas/houtpellets e.d.) in combinatie met zuinig stookgedrag en hippe truien lijkt me een meer voor de hand liggende keuze bij deze eigenaren. Een isolatienorm voor bestaande bouw kan wel een effectief instrument zijn om de eigenaren te stimuleren te isoleren. Een van de gespecialiseerde websites met nieuws over energierenovatie en beleid is www.ikspaarhetklimaat.nl (sinds 2005, "actueel" bevat berichten sinds 2015).
Toine Goossens
De gemeentes met veel grootverbruikers kunnen op een heel makkelijk manier het verbruik omlaag krijgen.Bij verkoop of verhuur van een woning vinden mutaties in de BRP plaats. Ook kunnen zij samenwerken met de makelaars die de woningtransacties doen. Op die manier komt een gemeente aan relevante informatie.Bij, te verwachten, bewonersmutatie direct met een uitgebreid informatiepakket komen en dat actief aan eigenaren en makelaars aanbieden. Vervolgens het adviestraject goed faciliteren en binnen tien jaar kan veel van de achterstand zijn weggewerkt.
Ernst Vuyk / onderzoeker, ontwerper en adviseur
Bij nadere bestudering valt op dat gemeenten met een warmtedistributienet per definitie nogal groen zijn. Zou de warmte voor warm water en ruimteverwarming, op basis van gasverbranding in een centrale en 'hulpketels', gekoppeld aan dat warmtenet, niet zijn meegenomen in die gemeenten? Om de kansen voor na-isolatie (ook bij woningen die zijn aangesloten op een warmtenet kan dat heel zinvol zijn, al was het dat er dan meer (bestaande) woningen zouden kunnen worden aangesloten op dezelfde hoeveelheid warmte).
henk
Zet daar windmolens neer..... en je zult zien hoe snel het verbruik daalt
Toine Goossens
Dat is een prima opmerking Ernst Vuyk, maar voor het doel van de studie niet relevant. Dat is in kaart brengen van het gasverbruik in woonwijken.Voor het antwoord op uw vraag is een nieuw onderzoek nodig gericht op het verbruik van (collectieve) warmte in woonwijken. Daar kunnen ook volledig rode wijken uit te voorschijn komen. Vooral de binnenstad van Utrecht zal dan rood kleuren. Interessante opmerking dus. Mogen we niet over het hoofd zien.Nu de aandacht meer naar woningisolatie gaat komt het wel op de radar denk ik.
Jan
De villabewoners in Bloemendaal, Wassenaar e.d. redeneren heel anders: als ik het koud heb, zet ik gewoon de thermostaat wat hoger. Geld speelt geen rol in die kringen.
Advertentie