Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Inkomensgrens sociale huur belemmert wijkaanpak

Doordat corporaties 90 procent van hun goedkope huizen aan de laagste inkomens moeten verhuren, komen meer kansarme huishoudens in probleemwijken wonen.

29 februari 2012

De nieuwe regels die vorig jaar zijn gesteld aan het huren van sociale huurwoningen pakken slecht uit voor aandachtswijken. Doordat corporaties verplicht zijn om 90 procent van hun goedkope huizen aan de laagste inkomens te verhuren, komen op termijn meer kansarme huishoudens in probleemwijken wonen. Een van de doelen van de wijkaanpak is juist gemengde wijken creëren.

Onderzoek

Dat blijkt uit het onderzoek Inkomensbeperking sociale huur in aandachtswijken. Het is verricht in opdracht van veertien woningcorporaties en koepelorganisatie Aedes door onderzoeksbureau Rigo. Met de juiste maatregelen kunnen corporaties de negatieve effecten gedeeltelijk voorkomen, stellen de onderzoekers.

Middeninkomens

Sinds vorig jaar is de Europese regeling voor inkomensbeperking van kracht. Woningcorporaties mogen daardoor nog maar 10 procent van de sociale huurwoningen (met een huur tot 664 euro) toewijzen aan huishoudens die meer verdienen dan 33.000 euro. Sindsdien klinkt de kritiek dat een grote groep bewoners met een middeninkomen buiten de boot valt. Hun inkomen is te hoog voor een betaalbare huurwoning en te laag voor een redelijke koopwoning.

Toename van 8 procent

De regeling heeft daardoor ook effect op de in- en uitstroom van bewoners in de aandachtswijken, constateerde RIGO al eerder. Uit het vervolgonderzoek blijkt nu wat het effect is op de inkomensverdeling in aandachtswijken. Zonder maatregelen neemt het aantal bewoners met een laag inkomen op lange termijn toe: tot 2025 met 8 procent. Op dit moment is het percentage lage inkomens in aandachtswijken al 69 procent.

Leefbaarheid

Een nog schevere inkomensverdeling heeft gevolgen voor de leefbaarheid in de wijk. In een buurt waar veel werkloosheid is en veel bewoners met een minimuminkomen leven, wordt de leefbaarheid over het algemeen slechter ervaren, stelt Rigo-onderzoeker Peter Berkhout.

Indammen

Corporaties kunnen deze gevolgen indammen, zeggen de onderzoekers. Bijvoorbeeld door de ruimte die ze hebben om woningen toe te wijzen aan midden- of hogere inkomens, optimaal te benutten. Daarmee kan de helft van het effect worden gecorrigeerd, aldus RIGO. Dat gebeurt op dit moment nog niet, bleek onlangs uit onderzoek in opdracht van Binnenlandse Zaken.

Verkoop

Andere instrumenten zijn huurliberalisering en verkoop van sociale huurwoningen. ‘Maar daarmee wordt nog niet het gehele effect teniet gedaan’, aldus Berkhout.

Brussel

Aedes, de Woonbond en gemeenten hebben minister Spies (Binnenlandse Zaken) opnieuw gewezen op de knelpunten die zijn ontstaat door de EU-regeling. Volgens hen biedt alleen een verhoging van de inkomensgrens in de gebieden met een gespannen woningmarkt een oplossing voor de middeninkomens. Minister Spies heeft beloofd dat ze de ‘schrijnende gevallen’ in Brussel gaat aankaarten.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Tom / Lokale politiek
Gelukkig is al gebleken dat het idee van gemende wijken niet werkt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Laat Nederland zich nu gewoon maar niet als enige houden aan deze onzinnige Europese regel!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie