Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Minister wil 'actief' woningbouwlocaties aanwijzen

Het kabinet gaat steviger inzetten op het bijbouwen van woningen en hierbij gerichter kijken naar het type huizen waaraan behoefte is. 'De vrijblijvendheid van gestelde ambities en gemaakte afspraken moet eraf', schrijft minister Stientje van Veldhoven (Wonen) aan de Tweede Kamer.

18 februari 2020
Woningbouw
Shutterstock

Het kabinet gaat steviger inzetten op het bijbouwen van woningen en hierbij gerichter kijken naar het type huizen waaraan behoefte is. 'De vrijblijvendheid van gestelde ambities en gemaakte afspraken moet eraf', schrijft minister Stientje van Veldhoven (Wonen) aan de Tweede Kamer.

Stevige keuzes nodig

Het kabinet gaat in overleg met gemeenten en provincies een 'actieve rol vervullen' om meer locaties voor grootschalige woningbouw aan te wijzen, schrijft Van Veldhoven. Om de ruimte voor de nodige extra woningen te vinden zijn 'stevige keuzes' nodig, erkent de bewindsvrouw. Daarnaast wil het kabinet er beter op toezien dat de bouw van woningen goed aansluit bij de vraag. 'Dat betekent voldoende betaalbare woningen, en voldoende woningen voor aandachtsgroepen als daklozen en ouderen.'

Bouwregeling corporaties 'loopt storm'

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet aan dat het over tien jaar 1 miljard euro uittrekt voor korting op de verhuurdersheffing. Zo wil het kabinet woningcorporaties aanmoedigen meer te bouwen. Die regeling is nog maar net open, maar loopt nu al storm: inmiddels heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken aanvragen ontvangen voor 21.876 woningen, goed voor 500 miljoen euro.

Belangrijk debat

Als de aanvragen aan de voorwaarden voldoen hebben de corporaties vijf jaar de tijd om de bouw van deze woningen te realiseren. 'Hoewel deze aanvragen nog moeten worden goedgekeurd, geven de vele aanvragen aan dat de heffingsvermindering in een behoefte voorziet', schrijft Van Veldhoven. De minister praat de Kamer bij over de aanpak van het kabinet in de aanloop naar een belangrijk debat op woensdag over de tekorten op de huizenmarkt. Onder andere makelaarsvereniging NVM sloeg recent alarm over de huizencrisis en de stijgende prijzen die daarmee gepaard gaan. (ANP)

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

joop luster / ontwerper
Een echo uit het verleden: 2012 Het ging toen over het creëren van schaarste om de woningmarkt te herstellen. Nou dat is niet helemaal gelukt.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-mili …

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-mili …

joop luster / ontwerper
https://fd.nl/achtergrond/1296898/grondspeculati …

Met interactieve kadastrale kaart waar de locaties te zien zijn voor zover het FD heeft kunnen uitpluizen.

https://fd.nl/weekend/1296801/grondspeculatie-in …Duizenden speculantjes in spé zijn indertijd opgelicht door enkele grondhandelaren, met als marktleider VGI in Haarlem. Op ca. 500 locaties is 2300 hectare grond waarop geen woningbouwbestemming lag, versnippert verkocht. Een gemeente mag dus, als er gebouwd moet worden, verzanden in een eindeloos gesteggel met tientallen speculantjes die natuurlijk hopen dat ze toch nog een beetje miljonair kunnen worden. Dankzij de fantastische slaap-prestaties van onze regeringen in de afgelopen jaren.
joop luster / ontwerper
Maar af en toe knapt er een speculatiebubbeltje. Het kan namelijk ook te lang duren en als het einde nadert voor een speculant en de worst eindeloos voor de neus hangt maar buiten bereik blijft bengelen kan het gduld wel eens opraken.

https://fd.nl/beurs/1335545/grondhandelaar-groza …
Frank van Ulsen / Adviseur RQ
Wat leuk. Komt er dan nu een NOVInex? Zullen we dan proberen te regelen dat de grond voor die wijken niet per ongeluk allemaal bezit van grondspeculanten blijkt te zijn?

En wat fijn ook dat het deels ongedaan maken van de verhuurdersheffing nu als een gul gebaar wordt gebracht dat "voorziet in een behoefte".
H. Wiersma / gepens.
Op zichzelf een prima uitgangspunt 'bouwen naar behoefte'. Daar pleit ik al jaren voor, maar.....

houdt er wel rekening mee dat er grote stedelijke -, regionale - en gemeentelijke verschillen kunnen zijn.
W.van den Bosch / Weet iets van bouwen
Tsja, hadden we nu nog maar een ministerie van VROM met een beetje visie op waar wat moest komen. Maar dat is ingeruild voor een ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het ruimtelijke ordeningsbeleid ligt nu bij de gemeenten, die helemaal gek worden gemaakt door het Rijk. Of ze onderbezet en - met dank aan het over de schutting flikkeren van de zorgtaken - failliet, even de woningbouw een beetje willen opvoeren, want het gaat de minister niet snel genoeg.

En doe gelijk even iets aan pfas, stikstof, klimaatneutraal bouwen, natuurcompensatie, klimaatadaptatie, de energietransitie, statushoudershuisvesting, zorgwonen, binnenstedelijk verdichten, sociale woningbouw, participatie en - niet vergeten - de invoering van de Omgevingswet.
Criticus - NL
Precies de gedachte die ook in mij op kwam Frank.

Maak niet dezelfde fout, waardoor grondspeculanten (en ontwikkelaars) weer fors gaan binnenlopen en daarmee de huizenprijzen te hoog houden.Laat het woord 'marktwaarde' van de woning eens los en reken met de simpele optelsom van bouwkosten en grondkosten. Moet je eens kijken wat de werkelijke huizenprijzen dan worden...
Advertentie