ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Woningbouwcrisis vraagt om creatieve juristen

Kennis van complexe grondzaken is nodig.

31 mei 2022
Nils van Dijk

Nils van Dijk is bijna 20 jaar werkzaam bij EIFFEL. Na zijn studie notarieel recht is hij vanuit de collegebanken direct het werkveld ingerold. “Ik onderscheid mij van andere juristen, door specialisatieopleidingen te volgen en mijzelf altijd inhoudelijk bij te spijkeren.

“Grondzaken is een onderbelicht gebied; lang niet iedereen heeft een goed beeld van dit vak. Je maakt letterlijk impact op de omgeving van de burgers, dat maakt het de moeite waard om je daarvoor in te zetten.”

EIFFEL vs. Grondzaken

“Het is een dynamisch vakgebied, dat ook van tijd tot tijd stressgevoelig kan zijn. Daar moet je tegen bestand zijn. Je staat met de voeten in de modder, letterlijk, en vanuit daar werk je aan je doelstellingen. Als ik voor mezelf spreek dan is het belangrijk om niet het theoretische verhaal op te hangen, maar om te focussen op pragmatische oplossingen voor de casus.”

Wat vind je zo bijzonder aan jouw vakgebied? “Mijn plezier in het vak is eigenlijk heel nauw verbonden met het werken voor EIFFEL. Je vergroot je algemene kennis, doordat je werkt met allerlei collega’s en projectteams met een eigen kijk op zaken, zoals planeconomen, RO-juristen en verkeerskundigen. Hierdoor neem je ervaring mee van het ene project naar het andere, waardoor je altijd toegevoegde waarde levert.”

“Als jong broekie kwam ik bij EIFFEL terecht, met grote ambities en idealen en je denkt dan nog dat alles juridisch perfect moet zijn. Mijn eerste memo’s en adviezen leken wel wetenschappelijke stukken, terwijl dat in de praktijk helemaal niet praktisch dan wel noodzakelijk is. Na wat werkervaring ga je ontdekken wat voor soort jurist je bent: ben je een theoretisch sterke jurist of ben je een jurist die meeveert met de behoeften van het project en dus je kennis inzet voor grotere doelen? Ik denk dat je juist onderscheidend te werk gaat als je een sparringpartner bent, weten op welke risico’s je moet sturen en hoe je communiceert op verschillende niveaus.”

Projecten om trots op te zijn

“Wat mij raakt is dat je als grondzakenjurist betrokken bent bij maatschappelijke doelstellingen in de samenleving; je bent één van de radertjes in het geheel. Momenteel is de woningbouwcrisis enorm actueel, want hoe gaan we zo snel mogelijk nieuwe woningen bouwen? Er komt enorm veel bij kijken, zoals de grondposities lokaliseren, inzet van grondposities in goede banen leiden en de doelstellingen zien te bereiken. Ik heb eens bij een provincie een complexe bedrijfsplaatsing uitgevoerd. Er werd lokaal hard gewerkt aan gebiedsontwikkeling langs de rivier, waarbij er speciale aandacht was voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.  Door ruimte voor de rivier te creëren, werd er voorbereid op hoogwater, wat in deze tijd heel belangrijk is. Het gevolg van deze voornemens was dat een grondstoffenhandel, die riviergebonden was, moest verplaatsen. Dit project had een lange looptijd, waar ik mocht bijdragen aan de afronding in de laatste vijf jaren. Dit was een intens, maar bevredigend project. Ik zat aan tafel met overheden, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, gemeenten, noem maar op. De daadwerkelijke verplaatsing ging gepaard met een onteigeningsprocedure, waar de ontknoping toch minnelijk is verlopen. Wel met behulp van schade-experts en veel overtuigingskracht, maar als jurist is het fantastisch om hier een rol in te spelen.”

Grondzaken is een brede expertise

“Grondzaken is niet een veel gekozen specialisatie onder jonge juristen. Ik vermoed doordat het nog niet zo bekend is, maar ook doordat de opleidingsmogelijkheden schaars en kostbaar zijn. Toen ik nog maar een paar jaar bij EIFFEL werkzaam was had ik grote ambities, maar inhoudelijk kon ik nog behoorlijk groeien op dit vlak. Ik mocht van EIFFEL een zeer intensieve opleiding volgen, de Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goed.”

“Momenteel is de woningbouwopgave natuurlijk een enorme trend. Nederland is nooit klaar, nooit af. Die ontwikkelingen zorgen ook voor creatief denken en innovatie. We moeten en kunnen bestaande woningen transformeren. Oude fabrieksterreinen ombouwen naar woningbouw of leegstaande kantoorgebouwen benutten met studio’s voor starters. Uiteraard komt bij kwesties als de stikstofcrisis en de energietransitie de druk vanuit Europa kijken, waardoor voor juristen de taak ook complexer wordt. Jonge juristen zouden hier goed een uitdaging in kunnen vinden en als senior bij deze organisatie, heb ik onder andere de taak gekregen om ze te begeleiden. Dat vind ik ontzettend eervol werk.”

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.