Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

'Teveel nadruk op bouw binnenstedelijke appartementen'

In woningbouwplannen tot 2030 wordt teveel gekozen voor binnenstedelijke locaties en appartementen. Maar de plannen voor grondgebonden woningen rondom de steden blijven ver achter. Nieuwe plannen voor grootstedelijke bouwprojecten maken de komende verschillen tussen vraag en aanbod alleen maar groter. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een studie.

04 oktober 2021
Stikstof-woningbouw.JPG

In woningbouwplannen tot 2030 wordt teveel gekozen voor binnenstedelijke locaties en appartementen. Maar de plannen voor grondgebonden woningen rondom de steden blijven ver achter. Nieuwe plannen voor grootstedelijke bouwprojecten maken de komende verschillen tussen vraag en aanbod alleen maar groter. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een studie.

Lege plekken

Om de enorme woningvraag te stillen, moet de woningbouwproductie de komende jaren fors omhoog. Gemeenten zoeken daarom nieuwe plekken om woningen te bouwen. Maar waar voorheen werd gekozen voor grote ontwikkelingen in weilanden buiten de steden, wordt nu vooral gekeken naar de laatste lege plekken binnen de bebouwde kom. Volgens de analyse van het EIB zijn 80% van de nieuwbouwlocaties tot 2030 binnenstedelijk. Bovendien bestaat 65% daarvan uit appartementenbouw.

 

Disbalans

Maar volgens het EIB onderschatten overheden in hu bouwplannen de vraag naar grondgebonden (gezins)woningen. ‘Kwalitatieve disbalans’, noemt ze dat. In veel gemeenten wordt uitgegaan van een sterke toename van de vraag naar woningen voor starters en alleenstaanden. Veel van die groepen zoeken een appartement, maar onder hen is ook een grote groep die in een eengezinswoning woont of daarin wil wonen. Vooral onder midden- en hogere inkomens is de vraag naar eengezinswoningen in het groen hoger dan waar de woningbouwplannen in voorzien.

 

Doorstroming

Volgens het EIB komt die disbalans vooral omdat er niet voldoende rekening wordt gehouden met doorstroming, terwijl trends als individualisering en migratie bij beleidsmakers juist een te grote rol speelt. Bovendien gaan beleidsmakers er teveel vanuit dat er veel eengezinswoningen zullen vrijkomen doordat ouderen generaties sterven of naar een verpleeghuis vertrekken. Veel van die woningen zullen worden ingenomen door de jongere, doorstromende generaties. Volgens de EIB moeten overheden ervan uitgaan dat de uitbreidingsvraag naar woningen eerder op ongeveer de helft binnenstedelijk ligt. De vraag naar appartementen ligt nog onder de helft.

 

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Sibrand Gratama / juridisch adviseur ruimtelijke ordening
Helemaal eens met Myco! Ruimteclaims tuimelen als nooit tevoren over elkaar heen en de file's zijn alweer net zo lang als voor Corona.

Ga meer de lucht in nabij bestaande en soms nieuwe OV knooppunten en transformeer volop in verouderde niet optimaal ingerichte stadsdelen en bedrijfsterreinen. Zet slim en ambitieus in op duurzame, hoogstedelijke en natuurinclusieve verdichting. Stuur op nabijheid, ontmoeten, lopen, fietsen, diversiteit in bouwhoogtes, ontwerp een meer verticaal gelaagd stadslandschap met uitstekend openbaar vervoer, deelmobiliteit, meer groen, rijke en gevarieerde plinten, etc, etc.

En geef meer ruimte aan natuurnetwerken, extensieve landbouw, waterberging, energieparken, recreatie, enzovoort.

Goed voor de mens EN voor biodiversiteit en klimaat.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
De politiek drijft helaas op ideologie en niet op praktijk. Voor mensen als Mevrouw Kaag en de heer Jetten is het erg moeilijk om anders dan in ideologische termen zaken te bespreken. Dus….er is “gewoon” ruimte voor 750.000 arbeidsmigranten (vertienvoudigd sinds de kabinetten Rutte), een toename van het aantal huishoudens van 830.000 in 12 jaar, zonnepanelen, windmolens, ze zien het niet vanwege de ideologische waas Geprognotiseerd tot 2035: nog eens 830.000 huishoudens erbij. We moeten in dit land kritisch bekijken welke economische activiteiten met hun ruimteclaims bijdragen aan het land. En dat is niet https://www.abu.nl/kennisbank/arbeidsmigratie/

pakjes bezorgen tegen een hongerloon. Met minder landbouw, tuinbouw, vleesindustrie en distributie economie hebben we meer ruimte, minder arbeidsmigranten, minder kapot gereden wegen, minder bulgaarse en Poolse gezinnen in de jeugdzorg, minder fijnstof vanwege vrachtauto’s en worden we met z’n allen beter. Alleen bepaalde werkgevers, sorry VVD, die zullen op een andere manier geld moeten verdienen voor zichzelf.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet / Jeugdzorg
Het grote plan voor Nederland is er wel op dit forum, maar niet in de politiek, helaas. Het woord overbevolking komt in geen enkel politiek programma voor. De politiek moet aan mensen vragen: wat wenst u: groei van de bevolking en wonen in een klein flatje, of wenst u een stabiele bevolking met bevolkingsplanning en wonen in een een grondgebonden eengezinswoning.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans-Peter / Concept ontwikkelaar
Vooral de doorstroming moet versnellen.

Schaf de verhuisboete (overdrachtsbelasting en woningverkoopwinst-belasting) af.Beter marktonderzoek zorgt ook voor passendender woningen. Bijvoorbeeld eenpersoons huishoudens, die een derde van alle huishoudens vormen. Ze wonen vaak nog in een te grote woning, omdat het aanbod niet aansluit.

Veel vijftigplussers blokkeren de doorstroming. Nadat de kinderen uit huis zijn, blijven ze te vaak decennia in een groot familiehuis wonen.

Laat ze vaker in de eigen wijk verhuizen naar een kleinere woning. Juist dat moet je stimuleren.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ab / beleidsmedewerker
Als we nog iets van de leefbaarheid van dit overbevolkte land willen redden, dan moeten we nu eenmaal de hoogte in. Dan kunnen we in de ruimte die nog overblijft misschien nog een beetje recreëren. Misschien her en der nog een kinderboerderij, zodat onze kindertjes nog wat diertjes kunnen zien zonder naar Duitsland te hoeven reizen? De allerbeste oplossing is bevolkingsplanning. Maar dat is onbespreekbaar voor mensen als mevrouw Kaag en de heer Jetten. Die willen zoveel mogelijk immigratie want dat is gewoon oer definitie goed. Dus of we willen meer mensen en gaan de hoogte in, of we gaan de bevolkingsgroei beteugelen. Meer smaken zijn er niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
Het economisch instituut voor de bouw is gewoon een belangenclub. Vanuit hun eigen belang gaan zij uit naar de vraag, welke woningen kunnen we met de meeste winst verkopen. Terwijl de overheid ook rekening moet houden met het belang dat niet alle open ruimte volgeplempt wordt. In de Randstad is de eengezinswoning eigenlijk al niet meer een optie, daar is de bevolkingsdichtheid met 1300 inwoners per vierkante kilometer veel te hoog voor. Daar moet je echt de hoogte in. En ja, de politiek weigert ook maar iets te doen aan het vraagstuk van overbevolking. Er is geen visie, geen groot plan, het enige dat gemeenten kunnen doen is de schade die de bevolkingsgroei aanricht zoveel mogelijk beperken zodat er nog iets aan open ruimte overblijft.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Het is voor beleggers en ontwikkelaars veel interessanter en lucratiever om te kappen met de bouw van grondgebonden woningen met voor iedereen een voor- en achtertuintje. Op diezelfde kavel kun je, via 10-hoog bouw, veel meer winst realiseren met heel veel piepkleine flatjes van hooguit 30 m2, geheel naar chinees model waar je een half maandsalaris kwijt bent aan een miniflatje. Dat dit in de praktijk een volstrekt onleefbare woontoekomst is zal veel beleggers een worst wezen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Het Kabinet probeert de woningmarkt met diverse financiële en bouwkundige (semi permanente woningen) lapmiddelen op gang te houden.

De volgende zaken vragen echter om een oplossing:

-stikstof, Pfas en Pas-problematiek.

-capaciteit bouwbedrijven.

-modernisering bouwbedrijven.

-snelle(re) procedures bij Overheden.

-bekostiging sociale- en starters woningen (ca. E 150.000 - E 200.000 subsidie per woning).

-afstemming vraag en aanbod.

-huurdersmarkt is kopersmarkt geworden (oorzaak lage rente).

-er moeten vooral traditionele levensbestendige woningen (woningen die een leven lang meegaan) worden gebouwd. Tijdelijke woningen zijn net zo duur in exploitatie, brengen in esthetisch en planologisch opzicht problemen met zich mee en verloedering van de woonomgeving.

De enige remedie is bouwen, bouwen, bouwen.

De visieloze Kabinetten Rutte hebben aan alle kanten gefaald en tot nu toe prutswerk geleverd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Volgens mij maakt het momenteel niet uit wat je bouwt...verkoopt toch wel Jammergenoeg heeft het Rijk weer geen zin om zich actief met de markt te bemoeien en de bubbel te beperken. Hierdoor zal de uiteindelijk crash ook weer dieper zijn...beginnen we weer van voren af aanUw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
doeterniettoe / -
a) te weinig beschikbare (nieuwe) woningen

b) het sparen van geld is zinloos, beleggen zinvol, zeker in vastgoed waarbij je gegarandeerd rendement hebt (want te weinig woningen en mensen moeten toch ergens wonen)

c) geen doorstroming. Want te weinig woningen om door te stromen. Maar ook: eerdere kabinetten van Rutte hebben de verpleeghuizen afgeschaft. Ouderen die daar naar toe konden, zitten nu in hun te grote woning eenzaam te zijn, terwijl die woning dus niet beschikbaar komt voor jongeren.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
myconius
Ik ben het eigenlijk eens met de beleidsmakers. We kunnen niet eindeloos eengezinswoningen met tuin blijven bouwen, zonder het land volstrekt onleefbaar te maken.Al helemaal niet als dat ook nog eens voor een groot gedeelte voor alleenstaanden is.Wij zullen moeten doen wat andere dichtbevolkte gebieden als Hong Kong en Singapore al gedaan hebben; de lucht in.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
myconius
Ik ben het eigenlijk eens met de beleidsmakers. We kunnen niet eindeloos eengezinswoningen met tuin blijven bouwen, zonder het land volstrekt onleefbaar te maken.Al helemaal niet als dat ook nog eens voor een groot gedeelte voor alleenstaanden is.Wij zullen moeten doen wat andere dichtbevolkte gebieden als Hong Kong en Singapore al gedaan hebben; de lucht in.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie