Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Tot de zomer onzekerheid over invoering Omgevingswet

Decentrale overheden moeten mogelijk nog tot de zomer wachten voor er duidelijkheid komt over de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Met die toezegging kwam minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) gisteravond de Eerste Kamer tegemoet.

14 januari 2021
omgevingswet-.jpg

Decentrale overheden moeten mogelijk nog tot de zomer wachten voor er duidelijkheid komt over de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Met die toezegging kwam minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) gisteravond de Eerste Kamer tegemoet. 

Overrompeld

Die Eerste Kamer voelde zich overrompeld door het Koninklijk Besluit van Ollongren van 17 december jongstleden, waarin zij de Kamer de inwerkingtreding van de wet voorlegde per 1 januari 2022. De Eerste Kamer moest daar binnen vier weken, dus uiterlijk gisteravond, tijdens een ingelaste plenaire vergadering op reageren. Dat was nog voordat de minister haar antwoord had gegeven op een aantal zorgen die in de Eerste Kamer leven. 


Voet bij stuk
De Eerste Kamer hield voet bij stuk dat zij eerst meer helderheid wil over de drie pijnpunten die bij gemeenten spelen rond de invoering van de wet. Het gaat daarbij om de werking van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), het extra budget dat gemeenten voor de invoering nodig hebben en de mate van kennis en capaciteit bij uitvoeringsorganisaties als de rechtspraak en de VTH-kolom. Pas als die drie zaken op orde zijn, wil de Eerste Kamer instemmen met invoering van de wet per 2022.


Geschorst
Uiteindelijk werden tegen twaalven de beraadslagingen geschorst en de stemming over de wet naar een later datum verschoven. In het voorafgaande debat zegde Ollongren toe de zorgen van de Eerste Kamer serieus te nemen. Zij wil de Kamerleden desgewenst nog het hele voorjaar van 2021 de tijd gunnen om zich op de invoeringsdatum te beraden. ‘Dat eindigt rond de zomer.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Els Wentink / planoloog
volgens mij staat er een storende fout in uw artikel. 1 december 2022 inwerkingtreding wet. Waar haalt u dit vandaan? Voor zover ik kan vinden bij de stukken die bij de eerste kamer in behandeling waren, is dit 1 januari 2022, zie https://www.eerstekamer.nl/overig/20201217/ontwe …
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Martin Hendriksma
U hebt gelijk. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2022. De fout is aangepast.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie