Advertentie
ruimte en milieu / Column

Een nieuwe economie met meer gevoel voor ‘commons'

Column van Nynke Schaaf

14 februari 2017

Philips, Unilever, Ahold, Shell en Friesland Campina willen dat bedrijven, politiek en burgers zich gezamenlijk scharen achter een positiever zelfbeeld van de Nederlandse economie. Dit zou kunnen leiden tot meer economische groei. Ik roep hen op om vooral de verbinding aan te gaan met de micronationals in Nederland waardoor we echt een nieuwe economie kunnen krijgen die meer gericht is op de commons.

Het lijkt me geweldig wanneer deze multinationals zich met deze micronationals gaan verbinden en zo gaan zorgdragen dat het echt beter wordt voor mensen. En dat Shell, Philips, Unilever en Ahold en Friesland Campina zich willen scherpen aan de visie en praktijkervaring van koplopers in de nieuwe economie. Onder nieuwe economie versta ik een economie die digitaal, circulair en sociaal is. Er zijn volgens deze vijf bedrijven vijf mondiale problemen die kansen voor Nederland creëren: voedselproblematiek, (drink)watermanagement, vergrijzing, urbanisatie en de overgang naar duurzame energie.

Ik zie op de grond al oplossingen voor deze problematiek in de maak: Zoals Broodnodig, een initiatief dat oud brood ophaalt en uit dit restafval een nieuw product maakt met hulp van een biovergister. Dit is echter niet meer nodig wanneer we terug gaan naar de gewoonten van vroeger: mijn grootouders gooiden niks weg, zij gebruikten alles en deden ook aan hergebruik. Want weggooien was verspilling en zonde. Consuminderen dus. Maar dat klinkt natuurlijk niet sexy. Of voor drinkwatermanagement, kijk eens naar start up Bluerise, dit haalt energie uit de temperatuurverschillen tussen diep zeewater en oppervlaktewater in tropische zeeën. Zeker in tropische gebieden warmt het zeewater enorm op. Het temperatuurverschil tussen het oppervlaktewater en het diepere zeewater kan ingezet worden om gebouwen te voorzien van airconditioning, elektriciteit op te wekken en om zout water te ontzilten voor gebruik als drinkwater.

Ook over vergrijzing wordt al door slimme mensen nagedacht. Zo constateren de interdisciplinaire onderzoekers van ‘Grijstinten in de tussenmaat’ dat er een gat is ontstaan tussen groot- en kleinschalige woonzorgconcepten. Ze willen samen met de ouderen onderzoeken welke mogelijkheden er in deze leemte zitten en hoe ouderen zelf die tussenmaat zien.

Natuurlijk kan er voor de grote multinationals op al deze vijf thema’s goed geld verdiend worden. Zij noemen urbanisatie als mogelijkheid, er is momenteel veel te doen rond smart cities en internet of things toepassingen in wereldsteden. Big Business. Dit geldt ook voor duurzame energie. Het aanleggen van smart grids, het isoleren van de woningen en het zelf op wekken van energie, het gaat allemaal gebeuren. Ikea laat al zien dat zonnecellen ook gewoon te koop zijn voor gewone mensen, en dat het steeds minder kost om je huis energieneutraal te maken.

Alle ontwerpen kunnen hierdoor in dienst staan van sociale innovatie, groei en verbinding waarmee Nederland zo de ontwikkeling van duurzame bedrijfsmodellen en het werken in netwerken, ‘the Collaborative Commons’ stimuleert.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans van Meggelen / ondernemer
Nynke, hoe zie jij de verbinding tussen de multinationals en de micronationals voor je? Gisteren was DriveToConnect betrokken bij de lancering van de wtwijzer na de opening van Generation discover bright ideas hub http://www.shell.nl/media/2017-media-releases/sh … Is dat wat jij voor ogen hebt?
Betrokken Ambtenaar / Kwaliteitsmedewerker
Op dit moment is een topman van een multinationaal bedrijf president van Amerika. Deze man is extreem, maar als je YouTube filmpjes bekijkt van sommige andere topmannen (zie Steve Balmer), herken je een bepaalde stijl. Het geeft mij totaal geen positief beeld van multinationals. Dit zijn geen mensen die het beste voorhebben met de wereld.

De multinationals van dit initiatief lobbyen zich suf in Brussel en Den Haag voor hun eigen belangen.

En nu stellen ze zich op als leidende figuren voor een "positiever zelfbeeld van de Nederlandse economie"?

Philips dat zonder blikken of blozen zijn gloeilampendivisie verkoopt waar ze groot mee is geworden en banen schrapt?

De voedselindustrie die in Brussel succesvol lobbyt om te voorkomen dat op etiketten snel zichtbaar is hoe (on)gezond hun producten zijn? En de olie-industrie die tientallen jaren lang alle waarschuwingen voor klimaatsverandering gesaboteerd heeft?

Totaal ongeloofwaardig initiatief, dit!
Advertentie