ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Iedere ambtenaar krijgt te maken met de transitieopgave

Versnelling is nodig

13 januari 2022
Beeld-RVODuurzaamDoor---Golf-met-logo.jpg

Binnen DuurzaamDoor werken overheden, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties aan de Nederlandse klimaatdoelen en het grondstoffenakkoord. Vooral door van elkaar te leren. Dat is de aanpak van DuurzaamDoor en van de Participatietafel Circulaire Economie daarbinnen. Tessa de Haas, tafelsecretaris, ervaart dat het leren van en met pionierende ambtenaren belangrijk is. Iedere ambtenaar krijgt te maken met klimaatopgaves, thuis, maar vooral op het werk. Versnelling is nodig.

Uit jarenlange ervaring weet Tessa de Haas dat transities alleen slagen door effectieve samenwerking. ‘In de klimaat- en grondstoffentransities spelen ambtenaren een cruciale rol. Zij bedenken en voeren beleid uit, beschikken over kennis, een budget en een netwerk. Als je de verduurzaming wilt versnellen, moet je beginnen en eindigen met ambtenaren. Op 9 december brachten we meer dan honderd ambtenaren samen om te leren van pioniers. Uit de reacties bleek dat de bijeenkomst een succes was, vooral vanwege de positieve energie die er heerste.’

Concrete formule

Die energie is welkom. Op weg naar de klimaatdoelen van 2050, is 2030 – inmiddels nog maar 97 maanden weg − een belangrijke mijlpaal. Tijdens de bovengenoemde bijeenkomst zei Annemieke Nijhof, voorzitter van de Stuurgroep DuurzaamDoor, het mooi: “Het is niet meer urgent, maar acuut dat we iets gaan veranderen. En we weten dat het kan.” Een van de partijen waar DuurzaamDoor mee samenwerkt, is 100 Months to Change. Charlotte Extercatte, initiatiefnemer van dit wereldwijde initiatief was één van de sprekers: ‘100 Months to Change daagt professionals uit om een extra stap te zetten in de transitieopgaves omdat we weten van pioniers dat de klimaatdoelen haalbaar zijn. En we weten hoe we ze moeten bereiken.’ Tessa de Haas: ‘100 Months to Change levert een concrete en bruikbare transformatieformule voor professionals in transitieopgaves.’

Randvoorwaarden

Versnelling en verbinding is nodig om de transities te laten slagen zegt Tessa de Haas. ‘Er zijn volop lichtpuntjes, maar die ontstaan vaak op eilandjes. Ambtenaren die alleen staan in hun opgave. Het versnellen van verduurzaming vraagt om nog meer ambtenaren met lef. Want die versnelling is spannend. Veel wat nodig is hebben we niet eerder gedaan. Ik zie veel ambtenaren in de actiestand, maar de randvoorwaarden om te kunnen transformeren worden soms vergeten. We kunnen de klimaatdoelen halen als je vooral die randvoorwaarden goed organiseert. Professionals willen graag.’ Randvoorwaarden dienen ook van directies en bestuur te komen, door ambtenaren met lef ruimte te geven. ‘Organisaties rekenen vaak af op resultaten. Dat belemmert ambtenaren om te pionieren: ze blijven eerder op hun eigen spoor.’

Impactvolle sturing

‘Het is nodig dat we van resultaatgerichte sturing naar impactvolle sturing rond opgaves gaan’, vervolgt De Haas. ‘Door de inzet van “krachtteams”, met energie en visie. Als je zo’n krachtteam formeert, gaan zaken elkaar raken waar al energie op zit. De komende tijd blijft het krachtteam van Tessa de Haas zich in inzetten voor impact. ‘We gaan onder meer een krachtsessie organiseren op 20 januari en in februari en maart, en zijn in februari aanwezig met een sessie in de Week van de circulaire economie. Alles met als doel om in 2022 zoveel mogelijk met ambtenaren te leren transformeren en zo meer ambtenaren met lef te realiseren.’


DuurzaamDoor helpt, leert en bouwt!

DuurzaamDoor brengt partijen bij elkaar om samen te werken en van elkaar te leren met focus op de groene en duurzame economie. Kijk voor meer informatie over DuurzaamDoor op duurzaamdoor.nl en de activiteiten die ambtenaren leren transformeren op duurzaamdoor.nl/participatietafel-circulaire-economie of LinkedIn. Meer informatie over 100 Months to Change staat op www.100monthstochange.nl.


Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.