Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Dronten schuift invoering Omgevingswet jaartje op

Afgelopen najaar werd invoering van de Omgevingswet door voormalig minister Schultz uitgesteld tot 2021. Maar de noodzaak bij gemeenten om met de wet aan de slag te gaan, mocht niet verslappen, waarschuwde ze. Als – voor zover bekend – eerste gemeente schuift Dronten haar gehele ‘programma invoering Omgevingswet’ toch een jaar door.

08 december 2017

Afgelopen najaar werd invoering van de Omgevingswet door voormalig minister Schultz uitgesteld tot 2021. Maar de noodzaak bij gemeenten om met de wet aan de slag te gaan, mocht niet verslappen, waarschuwde ze. Als – voor zover bekend – eerste gemeente schuift Dronten haar gehele ‘programma invoering Omgevingswet’ toch een jaar door.

Inzet te vroeg

Dronten had in 2018 onder meer tachtigduizend euro voor een programmamanager gereserveerd en nog eens vijftigduizend euro voor adviezen over het Digitaal Stelsel Omgevingsloket (DSO). Nu invoering van de wet met anderhalf jaar is uitgesteld tot 1 januari 2021, stelt Dronten dat ‘de inzet die nodig is te vroeg wordt gestart en kan wachten tot 2019, omdat gelet op eerdere inzichten niet was voorzien in zo’n ruime tijdspanning’. Een motie van PvdA, CDA en Leefbaar Dronten met die strekking werd vorige maand door de gemeenteraad aangenomen.  

Echt niet verder
Nee, Dronten loopt niet zo voor ver de troepen uit dat de gemeente zich het uitstel makkelijk kan veroorloven, stelt PvdA-fractievoorzitter Suzanne Stoop. ‘We zijn op dat punt echt niet verder dan de meeste andere gemeenten. Maar de reden van het uitstel door de minister is dan ook niet dat gemeenten extra tijd nodig hebben, nee, Den Haag heeft zélf meer tijd nodig. Bijvoorbeeld om de digitalisering vlot te trekken.’ Waarom, stelt Stoop, zou je in 2018 als gemeente al vijftigduizend euro reserveren voor adviezen over het digitale stelsel als dat op dat moment feitelijk nog in de kinderschoenen staat?

Volop blijven oefenen
Als we nu niet hadden ingegrepen, was het voor 2018 gereserveerde budget van 195.000 euro waarschijnlijk niet besteed en vervolgens op de grote hoop beland, vult fractievoorzitter Jan Ammerlaan van Leefbaar Dronten aan. ‘Door de budgetten nu alvast met een jaar op te schuiven, zijn we ervan verzekerd dat we in 2020 nog steeds voldoende budget hebben.’ Hij benadrukt dat de gemeente in de tussentijd volop blijft oefenen om de nieuwe werkwijze die de wet vereist van ambtenaren en bestuurders onder de knie te krijgen.

Niet onopgemerkt

Toch merkt Stoop dat het Drontense besluit niet onopgemerkt voorbij is gegaan. ‘Een lid van de Kampense gemeenteraad heeft al belangstellend geïnformeerd naar het hoe en waarom van ons besluit.’ Eerder pleitte ook de fractie-Nawijn in Zoetermeer ervoor het budget voor de Omgevingswet  anders aan te wenden. Een motie van die partij werd echter niet aangenomen. De VNG laat bij monde van een woordvoerder weten het Drontense besluit ‘niet verstandig’ te vinden. 

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Wottsjer
Wat een opmerkelijke nuchterheid daar in de polder. En waar blijven de andere 386 resp. 379 gemeenten. Nog niet bezig of te vroeg klaar? Ook al gemeenten die vooruit lopen op de intrekking van het gedrocht Omgevingswet?
Adriaan
En volgend jaar een motie om met de invoering te wachten tot 2020.
Sjoerd
Die schuiven het ten minste op.... Het Rijk heeft 0,0 euro budget voor invoering Omgevingswet.

Dus waarom zou je als gemeente er nog budget voor reserveren?!

Negen van de tien wetten gaan vroeg of laat niet door...
Hendrik
Tja, en wij blijven de inwoners van de gemeente Dronten op dezelfde paternalistische manier behandelen. De juridische invoering kun je vooruit schuiven. De daarbij behorende omgang met je eigen inwoners niet.Wat een gemeente!
Marleen van Rijswick / Hoogleraar Europees en nationaal waterrecht
Mij komt het besluit van de gemeente Dronten heel verstandig over.
Okko Schook / voormalig programmamanager Omgevingswet
Het managementteam en het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Son en Breugel hebben in september 2017 reeds besloten het implementatieproces van de Omgevingswet (beoogde start 1 oktober 2017) vooruit te schuiven naar minimaal het voorjaar van 2018. Eén van de reden was het te verwachten uitstel van de inwerkingtreding Omgevingswet, samen met de toenmalige werkdruk om 'gewone' zaken af te kunnen ronden voor de komende raadsverkiezingen (maart 2018). Daarmee zijn alle activiteiten m.b.t. de Omgevingswet stilgelegd. Jammer omdat in de loop van 2017 was toegewerkt naar de start van een ingewikkeld implementatieproces.
Gerard / Ambtenaar
Dronten: met het hoofd in de wolken en met de voeten op de grond (verstandig en dapper)
Advertentie