Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gemeenten: geen geld, geen beleid voor elektrisch rijden

Meer dan de helft van de gemeenten heeft ook geen beleid voor deze ontwikkeling en elektrische auto’s in het eigen wagenpark komt je slechts in 39 procent van de gemeenten tegen. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. Toch is de belangenorganisatie positief.

06 januari 2015

Driekwart van de Nederlandse gemeenten heeft geen geld voor openbare oplaadplaatsen voor elektrische auto’s. Meer dan de helft van de gemeenten heeft ook geen beleid voor deze ontwikkeling en elektrische auto’s in het eigen wagenpark komt je slechts in 39 procent van de gemeenten tegen. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. Toch is de belangenorganisatie positief.

Transitie komt eraan

We staan aan het begin van de transitie naar grootschalig elektrisch vervoer, stelt Maarten van Biezen, hoofd mobiliteit bij Natuur & Milieu. De ambitie waaraan rijk, marktpartijen en gemeenten zich hebben gecommitteerd is dat in 2020 het aantal elektrische auto’s stijgt tot 200.000, vijf jaar later zou dat zelfs een miljoen moeten zijn. De huidige 10.000 openbare oplaadpalen zijn daarvoor bij lange na niet genoeg. En dat de groei daarin al twee jaar stilligt, ondanks de 5,7 miljoen euro die voor marktpartijen en gemeenten klaar ligt bij het ministerie van Economische Zaken, schiet ook niet op. Maar Van Biezen verwacht ‘zeer binnenkort’ een doorbraak in de onderhandelingen over de verdeling van dat geld. Dan kan het plaatsen van de benodigde 30.000 extra laadpalen beginnen, stelt hij.

Geen beleid voor elektrisch rijden

Daarvoor moet bij gemeenten nog wel veel gebeuren, toont het onderzoek van Natuur & Milieu, waaraan 165 gemeenten meededen. Vooral de bevinding dat meer dan de helft van de gemeenten geen beleid heeft voor elektrisch rijden, vraagt om actie. Van Biezen kan het wel verklaren. Aanvankelijk waren het de netwerkbeheerders, verenigd in de stichting E-laad, die de eerste laadpalen plaatsten. Toen hun budget daarvoor op was, sprak de Tweede Kamer uit dat het eigenlijk geen taak was voor de netwerkbedrijven en stopte de bijdrage, legt hij uit. ‘Toen viel er een gat. Grote gemeenten zijn zelf doorgegaan met het plaatsen van palen, maar in veel kleine gemeenten viel het volledig stil. Zonder beleid daarvoor valt een aanvraag van een particulier om een laadpaal te mogen plaatsen ook een beetje rauw op het dak van de betreffende ambtenaar.’

"Wij plaatsen geen oplaadpunten"

Dat blijkt ook uit het onderzoek. Op de vraag wat de gemeente doet met een aanvraag, antwoordt 12 procent met een doorlooptermijn over wanneer het oplaadpunt uiterlijk geplaatst wordt. 15 Procent reageert afwijzend: “Niet mogelijk, wij plaatsen geen oplaadpunten in de openbare ruimte”. En 39 procent zegt dat het onbekend is wanneer de paal wordt geplaatst: “U staat genoteerd. We houden u op de hoogte”. Ook in de overige gevallen kan de gemeente de aanvrager geen duidelijkheid verstrekken.

Kleine bijdrage van gemeenten

Natuur & Milieu hoopt dat dat gaat veranderen met de doorbraak in de verdeling van de subsidie van Economische Zaken. Als de marktpartijen het inderdaad eens worden over de manier waarop zij hun aandeel leveren aan de laadpalen, kan de rijkssubsidie worden verstrekt. Voor gemeenten blijft er dan maar een kleine bijdrage in de kosten over, zoals voor het verstrekken van de vergunningen en het creëren van parkeerplekken bij oplaadpalen, verwacht Van Biezen.

Goede voorbeeld met eigen wagenpark

Dan blijft alleen nog de uitdaging over om zelf het goede voorbeeld te geven. Op de vraag of de gemeente zelf elektrische auto’s in het wagenpark heeft, antwoordt op dit moment 61 procent “nee”.

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Simon
Om elektrisch rijden te stimuleren zal de consument voorzien moeten worden van auto's met voldoende actieradius, voldoende laadpalen langs de weg en een concurrerende prijs. Aan de beide laatste, door de overheid beïnvloede aspecten, is nog veel te doen. Zo werd afgelopen zomer met het wegvallen van subsidies de 'stroomprijs' plotseling met ca. 70% (!!!) verhoogd. Hierdoor is het tegenwoordig goedkoper om met mijn hybride auto maar niet op te laden en vooral gebruik te maken van de brandstofmotor. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Dit betreft weliswaar niet het beleid van de gemeenten, die inderdaad iets moeten vinden van het plaatsen van palen, maar in de huidige situatie wordt dus eerst de aanschaf en vervolgens het NIET gebruiken van de elektromotor van de (hybride) elektrische auto's gestimuleerd.
Johannes / adviseur
Elektrische auto's rijden op energie dat wordt opgewekt in centrales. Dat kunnen kern-, gas- of kolencentrales zijn. Slechts een beperkt percentage van de energie wordt opgewekt door alternatieve energiebronnen.

Beter zou zijn in te gaan zetten op auto's die rijden op waterstof.
Wiet ten Doeschate / directeur ixad-communicatie en vormgeving. Maastricht
€5,7 miljoen voor 30.000 extra laadpalen, is € 190 per paal. Mijn gemeente hanteert € 10.000 per 'gewone' parkeerplaats, als ze die in rekening kunnen brengen vanwege een bestemming. Wordt nog een lastige
Tobias van den Briel / Eigenaar 3pm
Ik ben blij dat N&M dit onderzocht heeft. In de praktijk was dit probleem al een tijd bekend. Zie ook: http://www.3pm.nu/index.php/blog/waarom-er-geen- …
Wiet ten Doeschate / directeur ixad-communicatie en vormgeving. Maastricht
@Johannes. Welke energie gaan we gebruiken om water te splitsen in waterstof en zuurstof? Elektriciteit uit dezelfde centrales? Over kernfusie horen we niet veel meer. Dat werd vroeger altijd genoemd als de onuitputtelijke bron.
Jan
Waarom moet de overheid zorgen voor laadpalen? Die zorgt toch ook niet voor benzinepompen? Bovendien wordt op laadplaatsen vaak schaarse parkeerruimte onttrokken. Laat iedere elektrische auto eigenaar maar op eigen terrein zo'n laadpaal plaatsen, bijv. op de oprit of bij rijtjeshuizen in de voortuin. Wel graag dan de trottoirs niet blokkeren met hangende kabels. En flatbewoners kunnen dat ook doen op het terrein van de flat. Kan dat allemaal niet, jammer dan, dan maar een andere auto kiezen. Overigens: elektrisch rijden is slechts verplaatsing van CO2 en andere uitstoot, nl. naar de centrales, die vaak ook niet zo schoon zijn. Laten we liever inzetten op waterstofauto's met tanken aan de pomp. Elektrisch rijden is maar een hype, vrijwel uitsluitend veroorzaakt door het fiscale voordeel.
Fritz
Het komt mij voor als een oneigenlijke taak voor gemeenten. Ondanks het vermeende 'milieuvoordeel' (wat daar ook van zij) lijkt me het geen taak voor de gemeente om voor oplaadpunten voor auto's te zorgen. De gemeente zorgt inderdaad ook niet voor benzinepompen en evenmin voor, bijvoorbeeld, zonnecollectoren of andere vormen van energiewinning.
Paul / projectleider
Zou je eigenlijk precariorechten kunnen rekenen voor een oplaadpaal?
Arnold / gemeentemabtenaar
@ Jan, helemaal mee eens. Bovendien is elektrisch rijden iets voor de elite en zakelijke rijder (want aanschaf is onbetaalbaar). Waarom moet de gemiddelde burger met een veel kleinere portemonnee daarvoor betalen?
Sietske
De link naar het onderzoek geeft aan "not found". Kan dit opgelost worden?
Martin Hendriksma
Beste Sietske, de link verwijst naar een drie jaar oud rapport. Dit is de laatste versie, met werkende link in het artikel: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milie …
Advertentie