Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Wet Natuurbescherming gaat op in Omgevingswet

In het voorstel voor de Omgevingswet worden vast drie instrumenten uit het wetsvoorstel natuurbescherming opgenomen.

13 maart 2013

De Wet natuurbescherming gaat op termijn op in de Omgevingswet. In het voorstel voor de Omgevingswet worden vooruitlopend daarop vast drie instrumenten uit het wetsvoorstel natuurbescherming opgenomen: het beheerplan voor Natura 2000-gebieden, onderdelen van de op te stellen natuurvisie en de vergunningsprocedure.

Verbinding tussen natuur en samenleving

Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer, waarin ze ook de Natuurtop aankondigde. Het wetsvoorstel natuurbescherming dat ter behandeling in de Tweede Kamer ligt, moet zorgen voor een betere verbinding tussen natuur en samenleving en meer biodiversiteit. Dijkstra hoopt voor de zomer een nota van wijziging naar de Tweede Kamer te sturen, zodat het wetsvoorstel in 2014 van kracht kan zijn. Dat is ook van belang voor de uitvoering van het bestuursakkoord natuur van Rijk en provincies, aldus Dijksma.

Eén loket

De afstemming tussen beide wetsvoorstellen luistert nauw, volgens de staatssecretaris. Het moet ervoor zorgen dat natuur in een vroeg stadium wordt betrokken bij de besluiten over de leefomgeving. ‘Ook moet de afstemming zodanig zijn dat burgers en ondernemers, ingeval naast een vergunning of ontheffing voor natuur ook een omgevingsvergunning vereist is, terecht kunnen bij één loket voor één integraal besluit’, aldus Dijksma.

Hoofdlijnennotitie

In vervolg op het Bestuursakkoord natuur werken Rijk en provincies op dit moment samen met maatschappelijke organisaties aan een hoofdlijnennotitie over het gebiedsgericht deel van het natuurbeleid. Die gaat onder andere over de Ecologische Hoofdstructuur EHS, het agrarisch natuurbeheer en de inzet van de 200 miljoen euro voor extra beleidsintensivering uit het regeerakkoord. De hoofdlijnennotitie gaat later dit voorjaar naar de Tweede Kamer.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

JHAGM Sneuf vanm Toetellaere / Herder BD
Dit leidt opnieuw tot een ver doorgeslagen despotisme van de Natuur 2000 regelgeving. Dijksma komt van een andere planeet: de gevolgen van de supergeorganiseerde, wettelijk vastgelegde regelgeving voor de kinderopvang doet zelfs de mens met meer levenservaring dan Miss Dijksma examen moeten doen om hun kleinkinderen te mogen verzorgen. Wat volgt er nog meer uit de vileine pen van de Hedwigepolder-bestrijdster? Stoppen deze dame in haar overijverige buien: Rutte ll hoeft niet meer lijken in de kast te zetten voor de volgende generatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie