ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Den Haag werkt

Iedereen verdient een kans op werk.

Den Haag

Op 1 januari 2020 heeft een fusie plaatsgevonden van het werkgeverservicepunt van de gemeente Den Haag en de sociale werkvoorziening. Samen is het sociaal ontwikkelbedrijf gevormd: ‘Den Haag Werkt’.

Iedereen verdient een kans op werk

Iedereen verdient een kans op werk

Doel is mensen werk aanbieden om zichzelf te ontplooien. Beschut werk maar vooral doorontwikkeling naar detachering en normaal werk. Voorheen was het vooral productiewerk. Dit sluit niet meer aan bij de behoefte van nu, het bieden van een leer- en ontwikkelplek. 

Samen met Den Haag Werkt is een strategisch huisvestingsplan opgesteld waarin antwoord is gegeven op de volgende vragen:

  • Hoe kunnen we onze kantooromgeving aanpassen aan de hybride (deels digitaal, deels fysiek) manier van werken, na corona?
  • Kunnen we alle 11 locaties van de buitendienst aanhouden of meer centraal organiseren? Bijvoorbeeld enkele locaties afstoten en nieuw te betrekken gebouwen voor bijvoorbeeld de drie buitenlocaties.
  • Hoe kunnen we de werkomgeving van het ontwikkelbedrijf, zoals de productiefaciliteiten, laten aansluiten bij de geformuleerde uitgangspunten in: ‘werken vanuit de bedoeling’.
  • Wat zijn de consequenties van deze veranderingen, functioneel, financieel en voor de organisatie?

Diensten

  • Visieontwikkeling
  • Scenariostudie
  • Massastudie
  • Begeleiding besluitvormingsproces
  • Duurzaamheidsadvies
  • Investerings- en exploitatiekostenberekeningen
Den Haag Werkt

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.