Advertentie
ruimte en milieu / Redactioneel

De wet die niemand wil

Alleen de kwaliteitsborgers zelf hebben straks baat bij de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

28 juli 2023

In een filmpje op zijn Instagram-account slalomt Hugo de Jonge in wielertenue zijn werkkamer uit bij Binnenlandse Zaken. ‘I’m on vacation’, schalt de muziek. Niemand misgunt de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening met al zijn taaie dossiers een paar weken vrijaf. Toch laat hij eentje daarvan vreemd onafgerond achter.

Ruim een week voor De Jonge’s zomerreces stak de Eerste Kamer een stokje voor de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari aanstaande. Bij de senaat leeft de vrees dat de markt, die de borging van gemeenten overneemt, te weinig personeel heeft. Ook ontbreekt het nog aan een kader aan de hand waarvan gemeenten moeten besluiten of ze een door een private borger geconstateerd gebrek in een bouwwerk straks gedogen, of toch aanpassingen verlangen.

Vlak voordat hij op zijn fiets stapte, besloot de minister de opschorting van de Wkb (zoals een meerderheid van de Eerste Kamer die wil) doodleuk naast zich neer te leggen. Gemeenten, kwaliteitsborgers en bouwwereld willen volgens hem helderheid. Die is er nu. Punt. 

De ontstane discussie (kan de minister de senaat zomaar overrulen?) versluiert een principiëler debat. Wat schieten we met die hele Wkb op? Voor gemeenten leidt de wet anders dan aanvankelijk verwacht nauwelijks tot werkbesparing. Zo moeten ze bij geconstateerde gebreken in vliegende vaart een zwaarwegend Salomonsoordeel uitspreken: mag het bouwwerk worden betrokken of toch niet?

De vereniging Eigen Huis voorziet dat woningprijzen gaan stijgen door het hogere tarief dat een private borger hanteert. Dat is vervelend voor kopers. Bouwend Nederland voorspelt behalve die oplopende kosten een toename van juridische conflicten en meer papierwerk voor aannemers. Allemaal niet bevorderlijk voor een sector die de door De Jonge verlangde nieuwbouwaantallen nu al lang niet haalt. De enige club die unverfroren vóór de Wet kwaliteitsborging lobbyt, dat zijn de private kwaliteitsborgers zelf. Voor hen is het immers vanaf volgend jaar kassa.

Zo zitten we straks opgezadeld met een wet die bijna niemand in deze vorm wil. Tenzij we op Instagram De Jonge voortijdig zijn werk­kamer weer jolig zien binnenfietsen. 

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Laten we in het nieuwe kabinet het departement Vrom-inspectie weer in ere herstellen die landelijk onafhankelijk de kwaliteit beoordeeld en hopen dat de Jonge een baan elders krijgt waar hij minder schade aanricht.
T. Simpelmans
Wat voorheen incompetentie heette, noemen we tegenwoordig 'bestuurlijke daadkracht'.

Hugo de Jonge weet NIETS van bouwen en dat geldt ook voor zijn fopministerie vol reïntegratiezakkenwassers van BZK. Of het nu gaat om de Omgevingswet (oplossing voor niks), de Kwaliteitsborging (oplossing voor niks), de aanpak van commerciële verhuurders of die 1.900 flexwoningen die op een terreintje van Domeinen staan te verkrotten (veel geleerd hoor: hoe je besodemieterd kunt worden door flexbouwers bijvoorbeeld): de onkunde druipt van de muren.
Advertentie