Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

‘Geen reden om bestemmingsplan Zeewolde te vernietigen’

Nu Meta afziet van het bouwen van een datacenter, zou het land ingezet moeten worden voor landbouw of natuurontwikkeling, is de suggestie.

27 september 2022
terrein datacenter Zeewolde
De voorheen beoogde locatie voor het datacenter van Meta in ZeewoldeOlivier Middendorp/Hollandse Hoogte/ANP

De veranderde omstandigheden in de gemeente Zeewolde zijn geen geldige juridische reden om het bestemmingsplan te vernietigen - ook al leidt grootschalige bouw tot veel maatschappelijk en politiek verzet. Nu Meta afziet van het bouwen van een hyperscale datacenter, zou het land ingezet moeten worden voor landbouw of natuurontwikkeling, is de suggestie. Zo werkt het niet, antwoordt minister De Jonge (Ruimtelijke Ordening, CDA).

Adviseur Procesmanagement

JS Consultancy
Adviseur Procesmanagement

Programmamanager Digitaal

JS Consultancy
Programmamanager Digitaal

Gevolgen

Facebooks moederbedrijf Meta trok zich terug, de partijen die zich tegen de komst van het datacenter verzetten wonnen de lokale gemeenteraadsverkiezingen en er is verzet tegen grootschalige bouwplannen in de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en Flevolands Provinciale Staten. Maar de Kroon kan alleen ‘een besluit van een gemeentelijk of provinciaal bestuursorgaan vernietigen indien het besluit in strijd is met het recht of het algemeen belang’. En dat is in dit geval niet zo.

De Partij van de Dieren wil van de minister weten of hij het ermee eens is dat grootschalige bouwplannen niet passen in de gewenste bestemming van het terrein. ‘De gemeente Zeewolde en niet het rijk is bevoegd gezag voor de bestemming van de gronden en het daarvoor geldende bestemmingsplan’, antwoordt De Jonge. Maar hij overlegt nog wel met Zeewolde over de gevolgen van het besluit van Meta.

'Meer nationale regie'

Daarnaast wil GroenLinks weten hoe de locatiekeuze van Hollands Kroon voor toekomstige grote datacenters tot stand kwam, aangezien die gemeente daar ‘niet onverdeeld gelukkig’ mee is. Het gaat om één van twee uitzonderingsgebieden, antwoordt De Jonge, en het gaat hier niet om een keuze van het kabinet maar het geeft ruimte aan medeoverheden voor een eigen afweging. ‘Met de gemeente Hollands Kroon is diverse keren goed en constructief ambtelijk contact geweest over de afbakening van het gebied.’

Ook wijst de GroenLinks-fractie erop dat qua impact op het landschap hetzelfde geldt voor grote distributiecentra als voor grote datacentra. Moet daar dan niet meer regie vanuit het rijk voor zijn? Er wordt gewerkt aan mogelijkheden om de inpassing van bedrijven te verbeteren, antwoordt de minister, en ‘het kabinet gaat meer nationale regie voeren waar grote bedrijfsvestigingen wel en niet gewenst zijn’.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Het is niet meer dan terecht om de gemeente Zeewolde nu een schadevergoeding te verstrekken voor de gemaakte voorbereidingskosten en een (eventuele) aanpassing van het bestemmingsplan. Door het te lang uitblijven van duidelijk rijksbeleid is de gemeente volkomen op 'het verkeerde been' gezet.
Advertentie