ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Constructieve aanpak regionale woningmarkt door woondeal

Gemeenten maken afspraken met de provincie en het rijk.

16 mei 2022
Woondeal

In de Nationale Woon- en Bouwagenda stelt het Rijk dat er Land dekkende regionale woondeals moeten komen. Dit fenomeen is niet nieuw. Reeds in zes regio’s zijn er woondeals tussen Rijk, provincie en gemeenten. Dat geldt ook voor de regio Arnhem-Nijmegen. Met deze woondeal is er een regionaal afsprakenkader voor versnelling van woningbouw, circulair en conceptueel bouwen, betaalbaarheid, zorg voor bijzondere doelgroepen, de regionale verstedelijkingsopgave en leefbaarheid van stadwijken. Companen begeleidt als programmamanager de woondeal van Arnhem-Nijmegen.

In de regio Arnhem-Nijmegen (Groene Metropool Regio) moeten tot 2025 20.000 woningen gebouwd worden. Gemeenten hebben onderling, met de provincie en het rijk, hierover afspraken gemaakt. Zo zijn er versnellingslocaties benoemd waar gemeenten actief sturen op versnelde realisatie van woningbouw. Ook is de samenwerking met marktpartijen en corporaties verstevigd in zogenaamde tempotafels. Marktpartijen hebben bijgedragen aan een reality-check op de regionale planvoorraad. Dit draagt bij aan een eenduidige focus van markt en overheid op bepaalde bouwontwikkelingen.

De woondeal gaat nadrukkelijk over meer dan bouwen. Het gaat ook over huisvesting van bijzondere doelgroepen, mobiliteit, verstedelijkingsstrategieën en leefbaarheid. Deze breedte zorgt ervoor dat naast nieuwbouw ook de bestaande voorraad aandacht krijgt.

De ervaring van overheid en marktpartijen is dat door de woondeal meer duidelijkheid is gekomen over ambities. Dit zorgt ervoor dat partijen bij plannen sneller tot overeenstemming komen. Daarnaast zijn netwerken hechter geworden. De programmamanager van Companen jaagt deze samenwerking aan, en zorgt dat de ambitieuze doelen uit de woondeal een stap dichterbij komen. 

Bent u benieuwd naar de ervaringen met de woondeal?

En wilt u leren voor uw woondeal? Tijdens het Congres Woningbouw vertelt Companen u hierover. Zie: https://congreswoningbouw.nl/.

Meer weten over een woondeal voor uw regio?

Neem dan contact met Bram KlouwenSander Reith of Pim Tiggeloven.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.