ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Koppel woonzorgzones aan versterking van buurt en wijk

Het één kan niet zonder het ander.

06 mei 2024
woonzorg

Gemeenten, zorgaanbieders en corporaties werken allemaal aan oplossingen voor de tekorten in de zorg. Elk op hun eigen manier. Het gaat dan dikwijls over woonzorgzones. Maar ook over begrippen als ‘samenredzaamheid’. Zeker is dat het één niet kan zonder het ander. Inzicht in wat er speelt op wijk- en buurtniveau is daarbij onmisbaar.

Het aantal inwoners met een zorg- of ondersteuningsvraag neemt in alle wijken toe. Clustering is het toverwoord. Vaak in de vorm van woonzorgzones met een concentratie van levensloopgeschikte, geclusterde en/of zorggeschikte woningen rond zorgvoorzieningen. De huisarts, apotheek en supermarkt liggen er op rollatorafstand. Zorgvragers wonen dicht bij elkaar en zorgorganisaties kunnen een stuk efficiënter zorg leveren.

De (on)maakbare samenleving

De praktijk is helaas weerbarstig. In bestaande wijken en rond dichtbebouwde centrumlocaties kunnen vaak maar beperkt woningen worden toegevoegd of getransformeerd. Bovendien willen mensen niet alleen zorg, maar ook een vertrouwde plek om te wonen. Bij voorkeur daar waar hun sociale netwerk is. Verhuizen? Liever niet. Maar gemeenten, corporaties en welzijns- en zorginstellingen kunnen niet alles voor iedereen oplossen. De realiteit is dat zorg op de huidige manier niet houdbaar is. Clustering is simpelweg noodzakelijk.

Kwaliteit van leven

Toch is welzijn minstens zo belangrijk om de zorg in de toekomst op peil te houden. Beleid en initiatieven gericht op versterking van sociale cohesie, ontmoeting en preventie leiden tot een hogere kwaliteit van leven. Daarnaast voorkomen ze vaak de noodzaak van formele, professionele zorg. Die krijgt daardoor een kleinere rol.

Benut wat er al is

Woonzorgzones zijn cruciaal voor huisvesting van mensen met een zwaardere zorg- en ondersteuningsvraag. Maar zorg en welzijn zijn voor veel meer mensen van belang. Overheden, corporaties, zorg- en welzijnsorganisatie hebben echter niet de taak om de samenleving van bovenaf opnieuw in te delen. Ze moeten juist werken met dat wat er al is. Succesvol woonzorgbeleid combineert inzicht, inzet én oog voor de kracht van de gemeenschap. Koppel de woonzorgzone daarom aan versterking van bestaande buurten en wijken. En ondersteun lokale (inwoners)initiatieven op straat-, buurt- en wijkniveau die de gemeenschapszin bevorderen.  

Doe het samen

Wij helpen u woonzorgzones in de breedte te ontwikkelen. Geografische gebiedsverkenningen bieden hierbij uitkomst. Met geordende data krijgt u zicht op welke mensen er in een bepaalde wijk of buurt wonen en welk voorzieningenaanbod daar is. Maar ook wat de krachten en kwetsbaarheden zijn. Door gebieden op deze manier in kaart te brengen kunt u de samenwerking met partners op het gebied van wonen, zorg en welzijn versterken. En samen met inwoners plannen maken om het aanbod beter te laten aansluiten op hun behoeften. Zij weten immers het best wat ze nodig hebben om goed te leven, met zo min mogelijk zorg(en).

Meer weten?

Wilt u plannen maken voor een gebiedsgerichte woonzorgaanpak?
Neem dan contact op met Martin Bleijenburg.

Lees hier hoe de gemeente Venlo haar woonzorgopgave gebiedsgericht aanpakt.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.