ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Noord-Brabant verkent provinciale rol woonzorgvisies

Advies inzet provincie Noord-Brabant.

29 november 2023
Woonzorgvisie

De Wet versterking regie volkshuisvesting geeft provincies een grotere, maar beperkt gedefinieerde, rol rond allerlei woonzorgopgaven. Sommige provincies pakken hem sterk normerend op; wat mag wel, wat niet? Andere provincies zijn meer faciliterend. De provincie Noord-Brabant wilde haar rol op een goed onderbouwde manier definiëren en vroeg Companen om hulp.

Geef het proces de ruimte

Wat komt er vanuit de wet op de provincie af? En wat betekent dit voor de rolneming van provincie, regio’s, gemeenten en hun partners? Welke regionale samenwerking is al gebruikelijk en wat kan nog worden verkend? We gebruikten onze ervaringen in het veld om hierover in panelgesprekken met ambtenaren van het Team Wonen te praten. Vervolgens stelden we een advies op over de inzet van de provincie Noord-Brabant. De kern van dat advies? Een aantal zaken moet vanuit de wet, zoals regio’s bepalen, afstemming rond wonen en zorg en monitoring. Richt daar je structuur op in. Maar werk wel samen op de Brabantse manier; in coproductie en gemeenschappelijkheid.

Tempo maken met oog voor kwaliteit

Tijdens een webinar in de Brabantse Week van het Wonen lichtten Martin Bleijenburg en Bram Klouwen het advies van Companen toe. Onder leiding van Sophie Stravens gingen ze erover in gesprek met Henk Schuiling (stedelijk planoloog en adviseur wonen bij de Provincie Noord-Brabant) en Peter Meulenberg, die als projectleider de regionale woonzorgvisie van Regio Hart van Brabant begeleidt.

Meer weten?
Wilt u tips voor een adequate (regionale) aanpak van woonzorgvraagstukken? Bekijk dan de opname van het webinar (zie hierboven). Of neem contact op met Bram Klouwen of Martin Bleijenburg.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.