ruimte en milieu / Partnerbijdrage

(Tijdelijke) huisvesting van arbeids­migranten?

(Tijdelijke) huisvesting van arbeids­migranten? Dat vraagt om strategische keuzes

28 januari 2021
Dordrecht.png

Arbeidsmigranten zijn steeds vaker onmisbare ‘handen’ in onze samenleving. Het grootste deel van hen werkt en woont een korte periode in Nederland. Een deel vestigt zich permanent. Mensen die hier (tijdelijk) werken, hebben ook een woonplek nodig. Dat vraagt om strategische keuzes van woningcorporaties.

Een afweging voor woningcorporaties

Arbeidsmigranten vormen een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie; volgens de meest recente cijfers zo’n 700.000. Zie ook een eerder artikel hierover. Ze oogsten groenten, bevoorraden supermarkten en werken in de bouw, techniek of zorg. Omdat zij doorgaans een relatief laag inkomen hebben, vallen zij in de doelgroep voor corporaties.

 

Meer dan ‘regulier’ huisvesten
Wat is de rol voor woningcorporaties bij de huisvesting van arbeids­migranten? Is dat alleen bij permanente vestiging? Of ook bij huisvesting voor een kortere periode in Nederland (de short- en midstay)? Alleen vaststellen dat arbeidsmigranten die permanent blijven volledig gelijk zijn aan ‘reguliere’ woningzoekenden, is onvoldoende. Om een goede start te kunnen maken is het belangrijk specifiek aandacht te hebben voor de positie van arbeidsmigranten.


Extra inzet voor permanente vestigers
Als arbeidsmigranten zich permanent in Nederland vestigen kunnen ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Knelpunt is dat we onze woonruimteverdeling zo afhankelijk hebben gemaakt van ‘inschrijfsystemen’ dat als arbeids­migranten zich niet tijdig inschrijven, zij zich niet kunnen vestigen in Nederland. Daar komt bij dat arbeids­migranten pas tijdens hun verblijf besluiten om permanent in Nederland te blijven. Zij schrijven zich vaak te laat in. Dit vraagt een actieve informatievoorziening aan arbeidsmigranten over de geldende systemen. En ook intensief contact tussen werkgevers en woningcorporaties.


Huisvesting voor kort verblijf?
Voor mensen die een korte periode in Nederland werken regelen werkgevers vaak huisvesting. Het ‘Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten’ onder leiding van Emiel Roemer stelt echter dat deze situatie ongewenst is. De dubbele pet van werkgever én huisvester zorgt voor een afhankelijke positie van arbeids­migranten, met het risico van misstanden. Het is daarom wenselijk om tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten door derden te laten oppakken. Diverse huisvesters melden zich hiervoor. Er ligt mogelijk ook een rol voor woning­corporaties. De meeste corporaties zijn daarin (nog) terughoudend. Strikt genomen zijn zij ‘de doelgroep’. Er zijn dan ook al de nodige voorbeelden waar corporaties tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten realiseerden. Bijvoorbeeld in leegstaand vastgoed, maar ook in gemengde woonconcepten met andere doelgroepen die op flexwonen gericht zijn (de zogenoemde magic mix).

 

Keuzes maken
De grote maatschappelijk opgave om goede huisvesting voor arbeids­­migranten te realiseren vraagt om strategische keuzes van woning­corporaties. Voor wie ben je er als woningcorporatie? En wat betekent dit voor je rol in huisvesting van arbeids­migranten? Deze afwegingen beginnen bij een goed beeld van de situatie van arbeidsmigranten in het werkgebied van een corporatie. Vervolgens vraagt dit een strategische oriëntatie die verder gaat dan enkel de vastgoedopgave. Het gaat om afweging van je (financiële) middelen tussen regulier woning­zoekenden, flex-groepen en arbeidsmigranten. Voor wie wil je er zijn? Een aantal corporaties ondersteunden we recent met deze keuzes. Companen kan helpen bij het scherpstellen van dit beeld, en het maken van keuzes.

 

Neem contact op met Koen Klouwen.

 

Afbeelding: een complex in Dordrecht dat door Homeflex van een corporatie wordt gehuurd.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
Eerst maar eens die 38.000 statushouders dit jaar van een huis voorzien. Gemeentes zullen gewoon op de woningmarkt daarvoor huizen moeten kopen; de rente is gelukkig heel laag.