Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

'Leegstand gaat niet over gebouw, maar over hele stad'

We moeten leegstand niet benaderen als “wat doen we met dit lege gebouw”, maar als een ruimtelijke opgave: wat betekenen al die lege panden voor een stad?

09 januari 2013

‘We moeten leegstand niet langer benaderen als “wat doen we met dit lege gebouw”, maar als een ruimtelijke opgave: wat betekenen al die lege panden voor een stad?’

Hergebruik als bouwopgave

Hergebruik is de nieuwe bouwopgave, aldus het College van Rijksadviseurs (CRA). Dinsdag presenteerde het CRA de werkagenda voor de komende vier jaar, 'De techniek van het verbinden'. Daarin staan tien thema’s die de komende jaren leidend zijn voor de adviezen van het college aan het kabinet.

Voorraad kantoren en bedrijven

Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water, licht namens het college toe welke thema’s het meest urgent zijn. ‘Gezien de actualiteit sprint het thema Herpakken er uit: Hoe gaan we om met de voorraad kantoren, bedrijven en woningen die we de afgelopen veertig jaar hebben opgebouwd? We hebben een halve eeuw geïnvesteerd in de BV Nederland. Een deel daarvan is afgeschreven, een ander deel wordt niet meer afgenomen. En daarvan is de grote vraag of er een tweede leven voor is en wat daarvoor nodig is.’

De kans van herbestemming

Bij het antwoord op die vraag gaat het niet meer over dat ene gebouw, zegt Luiten, maar over de vitaliteit van de hele stad. ‘In elke herbestemming ligt kans om de monocultuur te doorbreken van kantoren-, bedrijven- en woonwijken pur sang.’

Verbinding

In die opgave wil het CRA een verbindende rol spelen, zegt Luiten. In de ruimtelijke ordening zijn immers steeds meer soorten initiatiefnemers en opdrachtgevers en ontwikkelingen op diverse schaalniveaus. En: ‘Iedereen vindt er wat van, maar wie neemt initiatief? Wij zetten onze deskundigheid in om al die meningen bijeen te brengen tot initiatieven.’

Nieuwe aanpak gemeenten

Van gemeenten vraagt de nieuwe fase in ruimtelijke ontwikkeling vooral oog voor kwaliteit, zegt Luiten. ‘Welstand is op de schop gegaan. We zien dat veel gemeenten een nieuwe aanpak uitproberen. Stadsarchitecten, stadsbouwmeesters, supervisoren, daar willen we ze graag bij helpen.’

Waterhuishouding

Een tweede thema dat eruit springt, is volgens Luiten Een betere Delta. Het kabinet neemt de komende jaren belangrijke besluiten over waterveiligheid en zoetwatervoorzieningen. Daarbij hoort ook een visie op wonen, werken, recreëren en natuur in Nederland, vindt het CRA. ‘Je kunt niet de waterhuishouding voor de komende vijftig jaar vastleggen, zonder na te denken over de ruimtelijke opgave die er ligt.’

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Radka Maratilova / Asst.Professor "Heritage&Design" Architecture-TUD, Architect MArch.
Unfortunately E. Luiten is a landscape-technician (Mla-ede), which simply means that he cannot go as far as to officially comment and advise as a governmental job, which he obviously does btw, on "Hoe gaan we om met de voorraad kantoren, bedrijven en woningen die we de afgelopen veertig jaar hebben opgebouwd?...in de bv Nederland ". Or 'How to re-design and adapt offices, industrial buildings and housing of the past in the private-company-nederlands now". Belachelijk gewoon! Dont u have specialist to advise u adequately in the netherlands? If not, well you have to import brains, and talent than. Possibly u lack that, too. See the bright example here.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jaap van Velzen / adviseur openbare ruimte
Een heldere conclusie. Beter laat dan nooit. Nu de gemeenten nog die bij hoog en bij laag blijven volhouden dat leegstand hun probleem niet is..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Radka Maratilova / Asst.Professor "Heritage&Design" Architecture-TUD, Architect MArch.
Wat aapt jullie e.luiten het lessje na : " leegstaand gaat niet over gebouw, maar over hele stad". Gelukkig dat het het platteland niet raakt dan!! e.luiten citeert alweer, en die wil ook dit keer zijn bron(van oa kennis, kunde en inspiratie etc) niet melden. helaas. hoewel, sommigen raden het vrijwel meteen. toch spijtig dat e. luiten zelf niks heeft aan zon citaat (kennis, kunde en/of inspiratie) als "landscape-tachnician" van huis-uit met dito opleiding en werk-ervaring.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hella Hendriks / Concept- en gebiedsontwikkelaar
beste Eric, goed werk! het gaat idd niet om een gebouwbenadering maar om de hele stad. De vraag of voor bepaalde gebieden een tweede leven als kantorenlocatie levensvatbaar is, is nu zeer actueel. En stedelijke afwegingen als 'maken we Ijburg-2, of herontwikkelen we bijv. de Delflandpleinbuurt (waar alle infra, ov en voorzieningen al zijn) tot een eigentijdse woonbuurt zouden hoog op de A'damse politieke agenda moeten staan. In 2009 deden Denise Koeleveld en Hella Hendriks (Hendriks CPO) hier al een onderzoek naar. Toen waren de beslissers er nog niet rijp voor; nu wel???
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Luc Habets / bestuurder
Leegstand is te wijten aan slechte marktwerking. Leegstand oplossen kan best door oorzaken aan te pakken. Het aanwakkeren van marktwerking kan makkelijk door meer transparantie, ontvlechten van machtsblokken, verlagen van toetredingsdrempels en bv versoepelen van de bestemmingsregels. Als morgen de huren gezakt zijn tot 1 euro/m2/jaar zijn over,morgen de problemen van leegstand grotendeels opgelost. Waarom niet de rekening neerleggen bij de aanbieders/eigenaren. zie ook www.huurverlagers.nl
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Het is begrijpelijk dat stedebouwkundige bureaus en architecten aan de slag willen.

Overheden moeten echter oppassen om dit probleem tot hun probleem te maken. Het is inderdaad primair een zaak van beleggers, corporaties e.o. andere eigenaren om voor (financiële)oplossingen te zorgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
criticus
Helaas heeft dhr Luijten slechts kortetermijnvisie. Omdat het NU even slecht gaat, moet NU de voorraad anders gebruikt worden? Volgens mij draait ruimtelijke ordening vooral om lange termijn. En op lange termijn zal die leegstand in steden wel mee vallen, immers de economie trekt wel weer aan, zoals totnogtoe altijd is gebeurd. De meest eenvoudige oplossing ligt in nu, zonder al teveel investeren, tijdelijke oplossingen voor de leegstaande panden vinden. Niet direct herbestemmen, want dan bestem je vanuit ad hoc, namelijk vanuit een economische dip.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie