Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Minder nieuwbouw in 2021 dan voorgaande jaren

In 2021 bouwde Nederland 69.000 nieuwe woningen, meldt het CBS. Dat is minder dan in 2020 en 2019.

26 januari 2022
Nieuwbouwwoning
Pixabay

In 2021 bouwde Nederland 69.000 nieuwe woningen, meldt het CBS. Dat is minder dan in 2020 en 2019. Deze daling is in lijn met het lagere aantal verleende vergunningen na 2018.

Teammanager Planvorming

HLTSamen
Teammanager Planvorming

Projectleider Vastgoed

JS Consultancy
Projectleider Vastgoed

Jaarlijkse doel

Met sloop, samenvoegingen, splitsingen en transformaties erbij geteld, groeide de woningvoorraad in 2021 met in totaal 77.000 woningen. Daarmee lijkt het doel van het vorige kabinet om jaarlijks 75.000 woningen toe te voegen, gehaald. In het nieuwe regeerakkoord is dit doel opgeschroefd van 75.000 tot 100.000 woningen.

Daling

Tussen 2000 en 2009 bouwde Nederland gemiddeld 76.000 woningen per jaar. Op het absolute dieptepunt, in 2014, werden slechts 45.000 woningen gebouwd. De jaren daarna groeide het aantal nieuwbouwwoningen tot ruim 70.000 in 2019. Maar in 2020 en 2021 werd weer minder gebouwd.

Minder vergunningen

De oorzaak van de daling is het lagere aantal vergunde nieuwbouwwoningen na 2018. Het aantal verleende vergunningen is volgens het CBS een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd zal worden. Doorgaans duurt het gemiddeld twee jaar vanaf vergunningverlening tot oplevering. In 2020 werden bijna 66.000 vergunningen afgegeven voor nieuwbouw.

Groei in Flevoland

Zuid-Holland en Noord-Holland bouwde, met respectievelijk ruim 13.000 en bijna 13.000, de meeste woningen in absolute getallen. In Flevoland groeide de woningvoorraad relatief het sterkst, met 1,7 procent. Op gemeentelijk niveau voegden Amsterdam, Utrecht en Almere het afgelopen jaar de meeste nieuwbouwwoningen toe aan hun woningvoorraad met respectievelijk 4675, 2621 en 1446 woningen. In de gemeente Beemster groeide de woningvoorraad met 6,7 procent relatief het hardst. In totaal werden daar 272 nieuwbouwwoningen opgeleverd.

Voorlopig

De cijfers over 2021 zijn voorlopig. In mei 2022 komen de definitieve cijfers beschikbaar. Het CBS verwacht dat het aantal nieuwbouwwoning bij de definitieve versie iets hoger zal uitvallen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Minder mensen = minder woningen = duurzamer. Laten we de wereld eens op deze manier begrijpen.
Advertentie