ruimte en milieu / Partnerbijdrage

EC² webinar – Energieburgerschap en energiegemeenschappen

28 mei 2024 |15.00 -16.00 uur

15 mei 2024
Buurkracht Nijeveen

Het pad naar energieburgerschap lijkt er een van gemeenschappelijke inzet via lokale duurzame energieprojecten van bewoners voorbewoners. Projecten waar iedereen aan mee kan doen. Maar hoe doe je dit nu?

Programma

Het webinar wordt gepresenteerd door Djoera Eerland (onderzoeker Buurkracht) en Fleur Goedkoop (onderzoeker RUG).

  • 15.00 uur: Korte introductie en welkom
  • 15.05 uur: Uitleg Energieburgerschap, Energiegemeenschappen en de algemene aanbevelingen van het onderzoek
  • 15:20 uur: Wat motiveert mensen om bij te dragen aan een rechtvaardige en duurzame energietransitie?
  • 15.40 uur: Beantwoorden vragen
  • 16.00 uur: Einde

Hoe activeer je burgers?

Energieburgerschap omvat de rechten en verantwoordelijkheden van mensen om te komen tot een rechtvaardige en duurzame energietransitie. Het erkent de cruciale rol die burgers spelen in de overgang naar een duurzamere toekomst.

Met andere woorden: hoe komen burgers terecht in het hart van de energietransitie en kunnen zij hun positie verstevigen? Een van de kernvragen van het project was dan ook: wat bevordert of verhindert de actieve betrokkenheid van burgers en hoe vertaalt zich dat in concrete acties?

Krijg concrete aanbevelingen

Uit het onderzoek blijkt dat het belangrijk is de betrokkenheid bij beleids- en besluitvormingsprocessen te vergroten, samenwerking in de buurt te stimuleren en vooral op lokaal niveau te zoeken naar oplossingen.

De aanbevelingen en hulpmiddelen die jij als beleidsmaker kunt gebruiken om zowel de individuele burger als collectieve bewonersinitiatieven actief te betrekken, lichten we graag toe in een webinar.

Europese onderzoeksproject EC²

Afgelopen drie jaar nam Buurkracht samen met de Rijksuniversiteit Groningen en 10 andere partners deel in het Europese onderzoeksproject EC².

Vanuit de Europese Unie zijn richtlijnen opgesteld: de Clean Energy Package, Renewable Energy Directive (RED II) & Internal Market for Electricity Directive (IMED), om de energietransitie te bevorderen, die door de Europese lidstaten moeten worden verankerd in nationale wetgeving en beleid. Energy Citizenship (energieburgerschap) en Energy Communities (energiegemeenschappen) (EC²) staan hierin centraal.

Meld je direct aan

Ben jij een beleidsmaker energie/duurzaamheid bij de gemeente of overheid en wil je weten hoe je dit aanpakt? Meld je aan voor het webinar EC² op dinsdag 28 mei om 15:00 uur.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.