Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Burger merkt (nog) weinig van bezuiniging leefomgeving

Dat kan wel eens gaan kantelen: gemeenten verwachten de komende jaren een piek aan vervangingsinvesteringen voor wegen, riolering, openbare voorzieningen en groen, maar hebben nog geen goed beeld van de kosten. Dat gaat de burger merken.

08 april 2016

Ondanks bezuinigingen in de openbare ruimte zijn inwoners nog steeds behoorlijk tevreden over hun woon- en leefomgeving. Dat kan wel eens gaan kantelen: gemeenten verwachten de komende jaren een piek aan vervangingsinvesteringen voor wegen, riolering, openbare voorzieningen en groen, maar hebben nog geen goed beeld van de kosten. Dat gaat de burger merken.

Rapportcijfer 6,7

De gaten in het wegdek worden wel gerepareerd. En afgezien van blanke straten bij een enkele hoosbui, blijft het riool prima functioneren, daar zorgt de gemeente natuurlijk voor. Inwoners merken dan ook weinig van bezuinigingen op deze terreinen. Ja, dat het onkruid in de bermen hoger staat en de bladkorven ineens zijn verdwenen, dat valt ze op. Maar ze lijken het de gemeente nauwelijks kwalijk te nemen dat het onderhoudsniveau van de openbare ruimte wat wordt teruggeschroefd: gemiddeld geven ze hun gemeente nog steeds een rapportcijfer 6,7 voor de zorg voor hun woon- en leefomgeving.

Onderzoek onder ambtenaren en inwoners

Het is een van de opvallende conclusies uit een gecombineerd onderzoek onder gemeenten en inwoners. Binnenlands Bestuur ondervroeg ambtenaren uit het financieel en ruimtelijke ordeningsvakgebied over de vervangingsopgave in de openbare ruimte. De online enquête werd door 113 personen ingevuld, vooral beleidsmedewerkers en leidinggevenden van zowel kleine als middelgrote en grote gemeenten. Gelijktijdig is door I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur een representatief online onderzoek gedaan onder meer dan 3200 Nederlanders naar hun beleving van hun woon- en leefomgeving. I&O toetste diverse uitkomsten ook aan de burgerpeiling van Waarstaatjegemeente.nl, de benchmark van Nederlandse gemeenten.

Handje helpen

Het beeld dat naar voren komt door de uitkomsten van beide onderzoeken naast elkaar te leggen: kennelijk kunnen gemeenten aardig wat bezuinigingen in de openbare ruimte doorvoeren, zonder dat inwoners daar een groot probleem mee hebben. Maar ook: er is nog een behoorlijk potentieel aan burgerkracht in de openbare ruimte te benutten. Ruim een kwart van de inwoners is bereid om een handje mee te helpen in de eigen buurt, blijkt uit de I&O-enquête. Slechts 8 procent doet dat op dit moment. 

Vooral bezuigigd op groen en wegen

In de ambtenarenpeiling wordt groenbeheer het vaakst als bezuinigingspost genoemd (85 procent), gevolgd door wegen (70 procent). Inwoners beleven dat in veel mindere mate. Dat er minder geld voor wegen is, hebben ze nauwelijks in de gaten; wel ervaart een op de drie Nederlanders een achteruitgang van groen. Bezuinigingen op groenbeheer springen het meest in het oog, verklaart onderzoeker Frank ten Doeschot van I&O Research. ‘Als je uit het raam kijkt, zie je meer zwerfafval in het plantsoen, of bladderend hout in de speeltuin. En de bermen met hoog gras passeer je elke dag. De onderhoudsstaat van wegen is daarentegen voor mensen veel minder zichtbaar. En hoe de riolering er aan toe is, zie je bijna nooit, die functioneert gewoon altijd.’ 

Lees het hele artikel met de onderzoeksresultaten in Binnenlands Bestuur nummer 7 deze week. 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Peter / adviseur
Al jaren geleden deden gemeenteraden een greep in de kas van het onderhoud wegen, groen en riolering. Ondanks de waarschuwingen uit het ambtelijk apparaat moesten koste wat het kostte de jaarlijkse begroting sluitend gemaakt worden. Een door de gemeenteraad bedacht idee (jaarlijks geld storten in een onderhouds fonds voor genoemde vakgebieden) zou de begrotingen voor de " komende jaren" evenwichtiger maken. Maar ja, als je na enkele jaren tot de ontdekking moest komen, dat er toch weer meer geld nodig was voor de jaarlijkse begroting, dan was het erg makkelijk om " Raadsbreed" te besluiten om de afdracht aan die onderhoudspot in dat betreffende jaar opnieuw te verminderen. Ik heb eens een raadslid de opmerking horen maken in een openbare raadsvergadering: " dat de wegen vol kuilen en bulten liggen, merk ik niets van, ik heb immers een Citroen voorzien van het hydraulische veersysteem!"

Ook heb ik het meegemaakt, dat er becijferd was om in het eerste jaar van de vervanging van de straatverlichting Euro160.000 nodig was voor noodzakelijk onderhoud, maar de gemeenteraad besloot toen om maar Euro 20.000 beschikbaar te stellen. Het gevolg daarvan was veelvuldige uitval en op termijn een veel duurder onderhoud.

En de burger reageert nergens op, maar betalen wel meer OZB belasting.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie