Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Brandbrief aan provincie om eendenslachterij Ermelo

Al jaren klagen burgers en dierenrechtenorganisaties over stank, herrie en dierenmishandeling. Het vertrouwen in de gemeente Ermelo is weg.

06 december 2023
Geslachte eenden
Geslachte eenden. Deze eenden komen voor zover bekend niet bij Duck-To vandaan.Shutterstock

De situatie rond eendenslachterij Tomassen Duck-To loopt volgens bezorgde Ermelose burgers zo uit de hand, dat zij de provincie oproepen om in te grijpen. Vanavond bespreekt de gemeenteraad de toekomst van de eendenslachterij. Omwonenden en dierenrechtenorganisatie Animal Rights maken bezwaar. De slachterij staat al jaren in een kwade reuk vanwege stankoverlast, geluidshinder en dierenmishandeling.

Andere aanpak

De ophef komt nadat het college besloot tot een totaal andere aanpak van de eendenslachterij. Nadat de rechter oordeelde dat Ermelo al veel te lang de vele milieuovertredingen van Tomassen Duck-To tolereert, legde het college vorig jaar voor 706.000 euro aan dwangsommen op. Maar lang duurde de harde lijn niet.

Opleidingsprogramma voor Jeugdprofessionals

BMC
Opleidingsprogramma voor Jeugdprofessionals

Managing Consultant Wonen, Zorg & Veiligheid

BMC
Managing Consultant Wonen, Zorg & Veiligheid

Het college acht de huidige locatie in een woonwijk ‘niet ideaal’

Wethouder Hugo Weidema (Één-Ermelo) wil een overeenkomst sluiten met Duck-To. Het college legt het handhavingstraject stil en schrapt de opgelegde dwangsommen. Ook mag Duck-To vroeger beginnen met slachten, en tot later doorgaan. In ruil daarvoor blijft het aantal eenden dat Duck-To jaarlijks slacht stabiel op ruim 6 miljoen, in plaats van de eerder aangevraagde uitbreiding naar 10 miljoen. Daarnaast gaat de slachterij ‘in overleg’ over een mogelijke verhuizing binnen de gemeente na 2035, omdat het college de huidige locatie in een woonwijk ‘niet ideaal acht’.

Woedend

Omwonenden reageren woedend op de voorgenomen plannen. Zij zijn de stank en het lawaai van de slachterij zat en procederen met hun stichting DOEH al jaren tegen de gemeente. Als de overeenkomst met Duck-To daadwerkelijk tot stand komt, is DOEH-secretaris Cora van Eijsden strijdvaardig. ‘De dag daarna stappen wij naar de rechter’, liet zij onlangs al weten.

De gemeente Ermelo zou haar taken ‘grovelijk verwaarlozen’ en ‘slechts met de grootst mogelijke tegenzin’ handhaven

Oud-PPR-politicus Bas de Gaay Fortman heeft zich inmiddels in de discussie gemengd. Met Ermeloër Ton Brouwer stuurde hij een brief naar de Gedeputeerde Staten van Gelderland. Daarin vragen zij om een zogeheten ‘indeplaatsstelling’, meldt De Stentor. Een indeplaatsstelling, waarbij de provincie gemeentelijke taken overneemt, is alleen mogelijk als de gemeente ernstig tekortschiet. Dat is volgens de briefschrijvers het geval. De gemeente Ermelo zou haar taken ‘grovelijk verwaarlozen’ en ‘slechts met de grootst mogelijke tegenzin’ handhaven op overtredingen. De Gaay Fortman en Brouwer willen dat de provincie een eind maakt aan de ‘volstrekt onaanvaardbare overlastsituatie voor de omwonenden’.

Achterkamertjes

De opstelling van de gemeente Ermelo heeft de sfeer geen goed gedaan. Al enige tijd vergadert de gemeenteraad regelmatig achter gesloten deuren, over onderwerpen die niet vooraf bekend worden gemaakt. Ook in het Duck-To-dossier ontbreekt transparantie. De fracties van Progressief Ermelo en HEE22 dienen daarom vanavond een motie van treurnis in. Er is volgens hen sprake van ‘bestuurlijk onzuiver handelen’.

Evelien Kars (Progressief Ermelo) en Han Wilhelm (HEE22) vinden dat het dossier in ‘achterkamertjes’ wordt afgehandeld. Zo informeerde het college de raad niet over een negatief rapport van de omgevingsdienst. Ook het feit dat het waterschap vanwege de benodigde hoeveelheid water weigert om een vergunning aan de eendenslachterij te verlenen, heeft het college niet gemeld. De raadsleden stellen in hun motie dat ‘het rechtsgevoel van de Ermelose samenleving ernstig in het geding is’.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie