ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Warmtepompen en bodemenergie

Waarom de koppeling met een bodembron zo goed werkt: een korte uitleg over een volledig aardgasvrije oplossing.

GBES

We willen met z’n allen duurzamere woningen hebben en minder aardgas gebruiken. Voor gemeenten, woningcorporaties, huurders en huiseigenaren is dit niet alleen belangrijk in verband met de gestegen gasprijzen, maar ook om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming. Voor de verwarming en koeling van woningen zijn er verschillende duurzame opties.

Vanaf 2026 wordt het verplicht om bij het vervangen van een cv-ketel op een duurzamer en zuiniger alternatief over te schakelen, met de (hybride) warmtepomp als minimale norm.  De hybride warmtepomp is een logische keuze voor veel woningen. Maar er zijn ook andere oplossingen, zoals een volledig elektrische warmtepomp waarmee de woning volledig aardgasloos verwarmd wordt of een aansluiting op een warmtenet.

Wat doet een warmtepomp eigenlijk?

Voor verwarming van de woning maakt een warmtepomp gebruik van warmte die aanwezig is in de omgeving, bijvoorbeeld de buitenlucht, zonnewarmte, bodem en/of grondwater. Dit wordt de warmtebron genoemd. Door de warmtepomp wordt de temperatuur vanuit de warmtebron verhoogd tot de gewenste temperatuur voor verwarming van de woning en/of voor warm tapwater.

Warmte (en koeling!) uit de bodem

Gesloten bodemenergiesystemen in combinatie met een warmtepomp (bodemgekoppelde warmtepomp) worden in Nederland veel toegepast bij de nieuwbouwwoningen en appartementsgebouwen. Ook bij renovatie van woningen wordt steeds vaker voor een bodemgekoppelde warmtepomp gekozen.

Voordelen voor verduurzaming

Het koppelen van een warmtepomp aan de bodem biedt een aantal extra voordelen:

  • De temperatuur van de bodem is in de winterperiode (10-11 0C) veel hoger dan de luchttemperatuur. Hierdoor kan een warmtepomp met een lagere capaciteit (kW) en energie-efficiëntie worden ingezet dan bij een ander type
  • Met bodemenergie kun je niet alleen verwarmen maar ook passief koelen. Met de steeds warmer wordende zomers is dat een belangrijk pluspunt
  • Een volledig circulair systeem: in de zomer wordt de warmte die vrijkomt bij koeling opgeslagen in de bodem, om te gebruiken in de winter. En de vrijgekomen warmte vloeit niet weg in de toch al warme buitenlucht
  • De bodemgekoppelde warmtepomp heeft geen buitenunit, waardoor deze geen last heeft van weer en wind of buiten geluid maakt

Kortom: het koppelen van de warmtepomp aan de bodem heeft duidelijke voordelen. Als nadeel worden vaak de hogere kosten bij aanleg genoemd. Dit kan echter ook gezien worden als een investering die zeker zo’n 50 jaar meegaat en waardoor er voor verwarming van de woning en het tapwater geen (maandelijkse kosten voor) fossiele brandstoffen meer aan te pas komen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met één van onze leden, raadpleeg hiervoor onze ledenlijst. Onze leden hebben jarenlang ervaring in duurzame bodemenergie-oplossingen voor gemeenten, woonwijken en particulieren.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of over specifieke situaties binnen uw werkterrein?


Aarzel dan niet contact met ons op te nemen via info@bodemenergie.nl of telefoonnummer 035 – 542 75 24. 

Of bezoek onze website: www.bodemenergie.nl

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

h.boer
Aan beide bronsystemen (buitenunit en gesloten bodemlus) zitten voor- en nadelen. Een bebouwde kom met een wildgroei van individuele bodemsystemen zal om meerdere redenen ook niet wenselijk zijn. (Interferentie, verhoogd risico voor de grondwaterkwaliteit, ...). Daarom ontwikkelen wij (gemeente Leusden) beleid om te sturen naar een minimale warmtevraag per bodemsysteem, waarmee gestuurd wordt naar (kleinschalig) collectief gebruik van de bodemlus.