ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Pak de regie om tot succesvolle warmtetransitie te komen!

5 oktober 2023 | webinar speciaal voor gemeenten

22 september 2023
Warmtetransitie
Beeld: iStock

Laten we verduurzaming volledig aan bewoners over, dan ontstaat er wildgroei met complexe systemen als negatief neveneffect. Maar geven we de burger helemaal geen inspraak dan komen projecten bijna niet, of zeer moeizaam van de grond. Daarom is effectieve burgerparticipatie en initiatief van onderop essentieel voor slimme, snelle en succesvolle verduurzamingsprojecten. Op 5 oktober organiseert het Gebruikersplatform Bodemenergie een webinar waarin experts de mogelijkheden en voordelen van samenwerking, burgerinitiatieven en participatie bespreken.

Voldoende kennis bij gemeenten?

Het lijkt wel of de energietransitie in sommige gemeenten bijna is stilgevallen. Er is relatief weinig beweging in bijvoorbeeld warmtenetten, iets wat de warmtetransitie zou kunnen versnellen. Dit zijn projecten die veel kennis en capaciteit van gemeenten vragen. Maar is het redelijk om al die kennis en inspanningen van hen te verwachten? Weten gemeenten wat er beschikbaar is en hoe zij die projecten opstarten? Niet zelden komt kennis van onderop, van warmtebedrijven, gebouweigenaren, bedrijfsverenigingen, maar bijvoorbeeld ook van actieve en professionele energiecoöperaties.

Programma

Dagvoorzitter Henk van Zoelen opent het programma, waarna prof.dr. Annelies Huygen, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht het welkomstwoord verzorgt. Zij gaat daarbij in op het advies van de Expertcommissie Energiesysteem 2050, waarvan zij lid was. Dat advies is in het voorjaar overhandigd aan Minister Jetten. Zij bespreekt onder meer de ontwikkeling van warmtenetten tegen de achtergrond van het wetsvoorstel WCW (Wet Collectieve Warmtevoorziening).

Daarna komt Margreet van der Woude, adviseur bij onderzoeks- en adviesbureau CE Delft aan het woord. Ze werkte de afgelopen 14 jaar als programmamanager in de gemeente Haarlem aan drie verschillende warmtenetten. Via een interview met de dagvoorzitter vertelt zij hoe belangrijk de regierol van een gemeente is. Welke uitdagingen ziet zij voor gemeenten en hun partners? En hoe kunnen gemeenten zich voorbereiden?

Aansluitend vertelt Eelco Fortuijn, onderzoeker op het gebied van verduurzamingsprojecten, over een succesvol project in de wijk Ramplaankwartier in Haarlem. Bij dit project wordt in de zomer via PVT-panelen zonnewarmte opgevangen en in de bodem opgeslagen. In de winter kunnen bewoners in de wijk deze warmte weer gebruiken om hun woningen te verwarmen.

De laatste spreker is Desiree Orij, communicatieadviseur Aardgasvrije Wijken. Haar presentatie heeft de vorm van een workshop over de wijkgerichte aanpak. Zij behandelt een voorbeeld van burgerparticipatie in Haarlem. Zij deelt ervaringen en brengt geleerde lessen voor het voetlicht.
Klik hier voor het volledige programma.

Start webinar

Het webinar op 5 oktober a.s. begint om 13.00 uur. We sluiten de middag naar verwachting rond 15.00 uur af met een vragenronde en de conclusies door de dagvoorzitter.

Aanmelden

U kunt dit webinar gratis bijwonen. Meld u hiervoor a.u.b. aan via dit aanmeldformulier.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.