ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Spreekuur voor gemeenten over Bodemenergie

Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseerde 14 juli, samen met de Provincie Noord-Brabant, een (online) spreekuur voor gemeenten.

Provinciehuis 's-Hertogenbosch

Medewerkers van gemeenten in Noord-Brabant konden daar terecht voor alle vragen die leven bij het ontwikkelen en de inzet van systemen met bodemenergie. Het was een zeer inspirerend spreekuur, dat werd geleid door Daniel Peyron, medewerker bij de provincie Noord-Brabant, en Dick Westgeest, voorzitter van het Gebruikersplatform Bodemenergie.

Tijdens deze online sessie bleek dat er zeer uiteenlopende vragen leven bij de betrokken ambtenaren van gemeenten. Zo kwamen zij met vragen over het gemeentelijk beleid ten aanzien van het toestaan van boringen, het leggen van leidingen en de realisaties van open en gesloten WKO-systemen in gemeentegrond. Niet alle gemeenten formuleerden hierover al beleid, waardoor de vraag naar praktische handvatten voor de invulling hiervan hoog is. Thema’s als Bodemenergieplannen en interferentiegebieden bij gesloten systemen kwamen ook aan de orde als onderdeel van beleid.

Inbreng van specialisten

Om antwoord te geven op deze vragen, nodigde Gebruikersplatform Bodemenergie vier gespecialiseerde partijen uit. Voor de specialisatie open bodemsystemen kwamen Wil van den Heuvel van Installect en Patrick Dekkers van Hydreco aan het woord. Voor de specialisatie gesloten systemen bracht Guus van Gelder van Groen Holland zijn praktische ervaring en kennis in. Peter Driessen van Ees Holland kon vanuit de advies- en exploitatiesector op beide vakgebieden bijdragen leveren vanuit zijn specialistische kennis en inzichten.

Interessant voor andere provincies

Het laten bevragen van deze marktpartijen, met veel ervaring met bodemenergiesystemen in Noord-Brabant, is voor het Gebruikersplatform een unieke mogelijkheid om de publieke en commerciële sector samen te brengen. Door het succes van deze sessie wil het Gebruikersplatform Bodemenergie, in samenwerking met andere Provincies, vaker dergelijke spreekuren voor gemeenten te organiseren.

Bodemenergie voor overheden

Het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseert regelmatig workshops en evenementen voor gemeenten en eindgebruikers van bodemenergiesystemen. Voor overheden is er ook een mooi opleidingsaanbod, dat gefaciliteerd wordt door Branchevereniging Bodemenergie. Deze opleidingen hebben o.a. tot doel de kwaliteit van de opgeleverde installaties te borgen. Kijk hier voor het cursusaanbod voor bestuurders, beleidsmakers, vergunningverleners en toezichthouders bij gemeenten en provincies.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of over specifieke situaties binnen uw werkterrein?

Aarzel dan niet contact met ons op te nemen via info@bodemenergie.nl of telefoonnummer 035 – 542 75 24. Of bezoek onze website: www.bodemenergie.nl.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.