ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Beoordeling aanvragen bodemenergie voor gemeenten en omgevingsdiensten

Spijker uw kennis bij in één dag.

leergangen bodemenergie

Bent u werkzaam bij de gemeente of omgevingsdienst? Dan kunt u op 3 oktober 2024 de Basiscursus Bodemenergie volgen en op 17 oktober 2024 de Verdiepingscursus Bodemenergie. Beide cursussen zijn ontwikkeld om overheden van alle kennis en informatie te voorzien die nodig is bij het beoordelen en toetsen van aanvragen voor bodemenergiesystemen en het in bedrijf hebben van gesloten bodemenergiesystemen in uw gemeente. Binnen één dag bent u volledig op de hoogte.

Energie uit eigen bodem

Bodemenergie biedt de meest duurzame vorm van verwarmen en koelen voor zowel collectieve (warmtenetten) als individuele energiesystemen (warmtepompen). Dit komt doordat thermische energie uit de bodem nog maar een klein beetje hoeft te worden opgewaardeerd met hulpenergie (elektriciteit) om gebouwen te voorzien van warmte of koeling. Doordat er relatief zo weinig stroom wordt gebruikt, zelfs 4 tot 6 keer minder dan bij een warmtepomp die zijn warmte uit de buitenlucht haalt, biedt thermische energie uit de bodem kansen om de toenemende stroombehoefte te dempen. Lees hierover ook dit artikel: drukte op het net dwarsboomt de energietransitie.  

Energie uit lokale bronnen, zoals de ondergrond, wordt al veelvuldig gebruikt en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen, om de aan de landelijke en regionale duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen voldoen. De potentie van bodemenergie is enorm en de rol van duurzame bronnen om van het aardgas af te gaan wordt met het jaar groter. Branchevereniging Bodemenergie verbindt, ontsluit en stimuleert daarom de deskundigheid van professionals bij bedrijven en organisaties die actief zijn in de sector bodemenergie. 

Cursussen speciaal voor overheden en omgevingsdiensten

Het delen van kennis is één van de belangrijkste speerpunten van onze branchevereniging. Ons cursussenbureau biedt – naast de reguliere opleidingen - specifieke cursussen aan voor overheden, bevoegd gezag, omgevingsdiensten en overige partijen die betrokken zijn bij aanvragen voor en meldingen van bodemenergiesystemen. Ook maatwerk- en incompany cursussen behoren tot de mogelijkheden.

Wilt u meer informatie?

Kijk hier voor meer informatie over de Basiscursus Bodemenergie. Heeft u de basiskennis al in huis en wilt u uw kennis verder verdiepen? Kijk dan hier voor de details over de Verdiepingscursus Bodemenergie.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op. 
Wij hopen u te mogen ontmoeten tijdens een van de cursusdagen!

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H Boer
Dat is bijzonder, volgens dit artikel zou een warmtepomp met bodemlus een COP hebben van 12 tot 24.
Dat is natuurlijk utter bullshit!