ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Bodemenergie onmisbaar in de energietransitie

De vele voordelen voor toepassing in zowel nieuwbouw als in bestaande bouw.

RES en Transitievisie warmte

Bodemenergie is het gebruik van gratis, hernieuwbare warmte of koude uit de ondiepe ondergrond, tot 500 meter diep. Deze energie kan op een duurzame en doeltreffende manier gebruikt worden voor het verwarmen én koelen van gebouwen tot een comfortabele temperatuur. De vele voordelen voor toepassing in zowel nieuwbouw als in bestaande bouw, maken bodemenergie tot een belangrijke, onmisbare schakel in de energietransitie.

Energietransitie in de gebouwde omgeving

De klimaatopgave vraagt een enorme maatschappelijke verandering van zowel burgers als (lokale) overheden. Gemeenten en RES-coördinatoren hebben hier een belangrijke rol in. Het is voor hen belangrijk om bodemenergie goed in het vizier te hebben als één van de onmisbare schakels in de energietransitie, aangezien de bodem een gratis bron is voor hernieuwbare warmte en koude. Bodemenergie levert daarmee een grote bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. 

Beproefde techniek door jarenlange ervaring

Al ruim een kwart eeuw wordt bodemenergie toegepast in Nederland, in andere Europese landen zelfs 45 jaar. Daarmee is de infrastructuur reeds aanwezig, evenals een systeem voor de borging van kwaliteit. De meest bekende zijn de BUM Bodemenergie (handleiding vergunningverlening bij bodemenergie) en de HUM Bodemenergie (Handleiding voor toezicht en handhaving). Bodemenergiesystemen zijn goed te financieren en juridisch goed verankerd.

Pluspunten van bodemenergie

Hieronder zetten wij de voordelen van bodemenergie op een rij:

  • Rendement op elektriciteit 500%
  • Verwarmen én koelen
  • Opslagcapaciteit: óók warmte uit andere bronnen
  • Combinatie met andere duurzame technieken
  • Ruimtebesparing en esthetiek
  • Twee opties mogelijk: open en gesloten systemen
  • Comfort voor de eindgebruiker
  • Beproefde techniek door jarenlange ervaring
  • Kwaliteitsgaranties door verplichte certificering, protocollen en gedragscode

Meer weten?

In dit document Op bodemenergie kun je bouwen leest u wat bodemenergie is, welke twee typen bodemenergiesystemen er zijn en waarom bodemenergie een prima antwoord is op het vraagstuk van de energietransitie. Het document biedt basiskennis, informatie en tevens advies voor iedereen die geïnteresseerd is in bodemenergie.

Ook bij het uitvoeren van de wijkplannen conform de transitievisies warmte kan dit document helpen. Mocht u vragen over hebben over dit document of over bodemenergie in het algemeen, neem dan gerust contact op met Branchevereniging Bodemenergie via info@bodemenergie.nl of telefoonnummer 035 – 542 75 24.

www.bodemenergie.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.