ruimte en milieu / Partnerbijdrage

‘Wij werken mee aan een nieuwe wereld’

Verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed

15 juli 2022
stadskantoor venlo
Stadskantoor Venlo

BNG Bank heeft ‘verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed’ bovenaan haar agenda staan. Bij de kredietverstrekking is verduurzaming voortaan een eis en de bank stelt zich hierbij graag op als actieve kennispartner. Zo adviseert de bank regelmatig aan zorginstellingen en gemeenten om voor realisatie van hun businesscase ook buiten het eigen domein te kijken. ‘Zij krijgen de kostbare verduurzaming niet in hun eentje voor elkaar’.

‘We hebben bij BNG Bank de afgelopen jaren flinke stappen gezet,’ vertelt Derk Jan Postema, sectorspecialist gezondheidszorg bij BNG Bank. ‘Duurzaamheid zit inmiddels in onze DNA. En nu we de Green Deal Zorg getekend hebben, spelen we een actieve rol. Dat moet ook wel, want de klimaatdoelen moeten we met elkaar wel halen. En zeker in de zorg is de verduurzamingsopgave erg groot.’
BNG Bank vat verduurzaming breder op dan alleen CO2-reductie. ‘We sluiten daarmee aan bij de vernieuwde position paper ‘Van bricks naar clicks’ van de Nederlandse Vereniging van Banken over de financiering van de zorg. De hele zorg moet duurzaam zijn: toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit. En als we de toekomstige zorg goed willen regelen, hoort daar ook vastgoed bij dat voldoet aan de duurzaamheidseisen en aan de afspraken van het klimaatakkoord.’

De zorgverzekeraars hebben het afgelopen jaar een vergelijkbare ontwikkeling als BNG Bank doorgemaakt, stelt Postema verheugd vast. ‘Ze zijn aan tafel gekomen bij de Green Deal Zorg en zien dat ze er werk van moeten maken.  Dan gaat het ook over meebetalen. En zo zijn er ineens twee belangrijke partijen, banken en zorgverzekeraars, die verduurzaming in de zorg mogelijk kunnen maken, om daarmee de beweging op gang te brengen.’

Toch wil Postema ook reëel zijn. ‘Bij nieuwbouw zie je dat duurzaam al het nieuwe normaal is. Maar de grote opgave zit bij het bestaande maatschappelijk vastgoed.’ Het gaat volgens een doorrekening van de sectorale routekaarten van TNO om een investering van 16 miljard euro. Daarvan is grofweg 10 miljard financiering nodig voor het zorgvastgoed, terwijl de subsidiepot voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed niet meer dan 150 miljoen bevat. ‘Dat is dus volstrekt onvoldoende. En de zorgverzekeraars kunnen ook niet uit hun reserves blijven putten. De bekostiging moet dan ook drastisch op de schop. En natuurlijk is het daarvoor nodig om te ontschotten in het zorgstelsel. Maar dat lijkt net zo ingewikkeld te zijn als het belastingstelsel vereenvoudigen.’

De zorgverzekeraars nemen hun verantwoordelijkheid. Het Rijk krijgt de boodschap nog eens naar de bekostiging te kijken. En wat doet BNG Bank zelf?
‘Allereerst hebben we dus bij de Green Deal Zorg in de werkgroep van de NVB nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de hoge kosten van de problematiek rondom verduurzaming van zorgvastgoed. Een andere actieve rol is die van kennispartner, we stellen onze expertise beschikbaar.’ En de voorwaarden van BNG Bank bij de kredietverstrekking worden strikter. ‘Een aanvraag waaruit blijkt dat je als zorginstelling alleen maar de oude wereld in stand houdt honoreren we niet meer. Ook niet als het er ‘kredietrisico-technisch’ goed uitziet. En we letten inderdaad niet alleen op CO2-reductie. Hoe werk je bijvoorbeeld samen met de gemeente om de WMO en Jeugdzorg samen betaalbaar te houden? Laat in je strategie zien dat je inspeelt op ontwikkelingen en dat je snapt waar we anno 2022 staan.’

Postema roept zorginstellingen op om voor verduurzaming buiten het eigen domein te kijken. ‘Neem de gemeente, die er belang bij heeft dat alle maatschappelijke vastgoed duurzaam is en niet alleen de eigen gebouwen. En er zijn inspirerende voorbeelden, zoals Alkmaar die als eerste gemeente een eigen BV opgericht heeft voor de verduurzaming van haar vastgoed. BNG Bank biedt hiervoor een financieringsarrangement. Zoek ook eens contact met private partijen. Dat ligt vaak gevoelig, maar je zou er niet bang voor moeten zijn. Bij private partijen zit veel innovatiekracht. Kijk hoe je daar op een goede manier gebruik van kunt maken. We denken daarin graag met de zorginstellingen mee.’

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bert Bakker
Je krijgt toch de kriebels van die engnekken allemaal.