ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Klimaatplan helpt gemeenten om impact te maken

Door te stimuleren, te steunen én te sturen aan de slag met verduurzaming

20 maart 2023
BNG

Door te stimuleren, te steunen én te sturen gaat BNG Bank komend jaar aan de slag met verduurzaming bij gemeenten. ‘Gemeenten kunnen heel veel impact maken. We hopen dat dat extra enthousiasmeert,’ zegt Arend Lakke, Senior Advisor Sustainability bij BNG Bank. Hij schreef het Klimaatplan van BNG Bank samen met Michiel Ellens, Business Developer Decentrale Overheden bij BNG Bank.

Met één enkele handtekening committeerde BNG Bank zich in 2019 – samen met nog ruim vijftig financiële instellingen - aan het Klimaatakkoord van Parijs. En aan een belangrijke verplichting is inmiddels voldaan: voor eind 2022 moest er een actieplan liggen. De duurzame inkt is nog niet droog, maar het ‘Klimaatplan – Going Green’ van BNG Bank leidt nu al tot de eerste acties. Natuurlijk gaat de bank aan de slag met de CO2-uitstoot van de eigen organisatie, maar de tweede tak van het actieplan gaat over het verduurzamen van de kredietportefeuille. Die moet in 2030 43 procent lager zijn dan in 2019. Wat gaan gemeenten, die een derde van de klantengroep vormen, de komende tijd merken van de duurzame missie van BNG Bank?  

‘Veel gemeenten zijn nog wat afwachtend,’ merkt Michiel. ‘En ze vinden het wel eens vreemd dat wij ook nog met klimaatdoelstellingen komen, zij hebben toch zelf het klimaatakkoord ook getekend? Maar als ik dan vraag of ze weten hoever hun gemeente is met de emissiereductie, is het nog wel eens stil. Uiteindelijk wordt het altijd een goed gesprek. En willen ze graag inzicht in hoe ze het doen.’

‘Daar helpen we bij,’ vertelt Arend. ‘We zijn begonnen met het meten van de emissies van het gemeentelijk vastgoed. Samen met dataleveranciers kunnen we het gas- en elektriciteitsgebruik van het gemeentelijk vastgoed inventariseren, monitoren en analyseren.’ Het in beeld brengen van de vastgoedemissies kan helpen om de geesten rijp te maken, weet Michiel Ellens. ‘We kunnen laten zien wat de impact kan zijn van verduurzaming.’ En die is groot, volgens Arend. ‘Maar dat geldt niet alleen voor het vastgoed. Ook mobiliteit levert een groot deel van de uitstoot. En de hele keten van producten en diensten die gemeenten inkopen. Er is een enorme potentie om klimaatverandering tegen te gaan. Daar moet je toch enthousiast van worden.’ Een voorbeeld? Met steun van BNG Bank heeft de gemeente Renkum binnen een jaar 6.300 lantaarnpalen vervangen door energiebesparende en dimbare straatverlichting. De energiebesparing is ruim tachtig procent waarmee Renkum echt een grote stap zet in haar verduurzaming en de kostenbesparing maakt het financieel haalbaar.

Renkum mag aan de slag zijn, Michiel ziet dat het bij veel gemeenten nog ontbreekt aan concrete plannen, financiële middelen en executiekracht. Ook zitten wet- en regelgeving verduurzaming nog te vaak in de weg. ‘Daarom wordt duurzaamheid een vast agendapunt in onze klantgesprekken. We vragen dan naar de eigen doelen en concrete plannen en naar de bottlenecks. Vervolgens motiveren en ondersteunen we ze om de doelen te bereiken.’ ‘Ja, maar we gaan wel een stapje verder bij gemeenten die nog geen doelstellingen en plannen hebben,’ vult Arend aan. ‘Van deze gemeenten willen wij vanaf volgend jaar weten hoe zij hun emissies in lijn gaan brengen met het Klimaatakkoord. Onze nadrukkelijke verwachting is dat gemeenten uiterlijk vanaf 2025 in beeld hebben hoe hun pad naar een emissieneutrale samenleving er uit gaat zien.’

Stimulans, steun en sturing dus. Of strengheid? ‘We gaan vooral helpen. Ook bij de financiering. We gaan daarvoor proposities ontwikkelen die zijn gericht op de verduurzaming van gemeenten. En we hebben inmiddels zoveel kennis opgedaan door de vele duurzame projecten die we helpen financieren, dat we gemeenten goed kunnen bijstaan. Maar inderdaad, het is niet meer vrijblijvend. We hebben ons gecommitteerd.  En we staan onder toezicht van de Europese Centrale Bank. Die eist dat we steeds beter de klimaat- en milieurisico’s van een financiering kunnen inschatten,’ zegt Arend. ‘Willen wij toegang kunnen blijven geven tot de laagste tarieven, dan moeten al onze klanten hun verantwoordelijkheid nemen en de klimaatafspraken die ze zelf hebben gemaakt daadwerkelijk nakomen,’ aldus Michiel.  

Meer weten? Neem dan contact op met:

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.