Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Vergunning Elswoutshoek ten onrechte geweigerd

De rechtbank Noord-Holland heeft eigenaar Hans Slewe van landgoed Elswoutshoek gelijk gegeven in zijn beroep tegen het besluit van de gemeente Bloemendaal hem een omgevingsvergunning te weigeren. Het ontbreken van een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) is daar namelijk geen grondslag voor. Het college bereidt een nieuwe VVGB voor en legt die zo snel mogelijk voor aan de raad.

28 juni 2017

Het ontbreken van een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) is geen grondslag voor het weigeren van een omgevingsvergunning. De rechtbank Noord-Holland gaf eigenaar Hans Slewe van landgoed Elswoutshoek gelijk in zijn beroep tegen dat besluit van het college van de gemeente Bloemendaal. Dat bereidt nu een nieuwe VVGB voor en legt die zo snel mogelijk voor aan de raad.

Omstreden intrekking

Achteraf gezien had de gemeenteraad van Bloemendaal de VVGB niet moeten intrekken, maar moeten weigeren, schrijft het Bloemendaalse college in reactie op de gerechtelijke uitspraak. De VVGB was afgegeven om de bouw van een (tweede) huis op landgoed Elswoutshoek mogelijk te maken. Na de toen al juridisch omstreden intrekking ervan door de raad in juli 2015 besloot het college in februari 2016 om de omgevingsvergunning voor een vergelijkbaar bouwplan te weigeren. Het college zegt dat het daarmee rekening hield met het raadsoordeel dat het bouwplan niet paste bij de bedoelingen en de ruimtelijke beoordeling van de raadsmeerderheid.


Weigergrond onvoldoende
Het college reageert op de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland die oordeelde dat beroep tegen intrekking van de VVGB niet mogelijk is, maar ook dat intrekking onvoldoende is om geen omgevingsvergunning af te geven voor het bouwplan. De grond om die te weigeren was volgens de rechter onvoldoende. Er loopt nu een nieuwe aanvraag voor een gewijzigd bouwplan. De definitieve besluitvorming over de nieuwe VVGB zal naar verwachting in oktober plaatsvinden. Die VVGB bevat een volledige ruimtelijke beoordeling volgens de nieuwste wetten en regels, stelt het college. Of het college nog in beroep gaat tegen de gerechelijke uitspraak besluit het waarschijnlijk volgende week.


Niets veranderd

De zaak-Elswoutshoek sleept zich al jaren voort in de gemeente Bloemendaal en kent al vele (bestuurlijke en ambtelijke) slachtoffers en eigenlijk geen winnaars. Volgens de gebroeders Slewe handelde de raad met de intrekking van de VVGB uit rancune. Zij durven niet meer op een goede afloop te hopen. ‘Vandaag is een goede dag, maar we gaan nooit winnen. Er zijn de afgelopen jaren zo veel misdragingen aan het licht gekomen van raadsleden en bestuurders die in elke andere gemeente tot serieuze consequenties hadden geleid. In Bloemendaal is niets veranderd’, zei Rob Slewe na de uitspraak tegen Het Parool.


Situatie redelijk stabiel

De gebroeders Slewe worden overigens beiden genoemd in de laatste ambtsbrief van waarnemend burgemeester Bernt Schneiders aan CvdK Johan Remkes. De laatste dreigde in oktober 2015 nog met opheffing van de gemeente als Schneiders niet binnen een jaar orde op zaken kon stellen. Schneiders neemt deze maand afscheid als burgemeester en noemt de situatie in Bloemendaal nu “grotendeels genormaliseerd” en “redelijk stabiel”. Uitzondering is de eenvrouwsfractie van Hart voor Bloemendaal die “nogal eens een zware wissel trekt op de sfeer en de omgangsvormen in de raad”. Het veroordeelde raadslid neemt het als enige nog op voor Rob Slewe, signaleert Schneiders.


Coulance uitkering

Die nam uiteindelijk geen genoegen met een schikking van 25.000 euro als "coulance uitkering" in plaats van de schadeclaim van ruim vier ton die hij had ingediend en juridisch kansloos leek, schrijft Schneiders. Het bedrag van die schikking had geheim moeten blijven, maar toen Slewe een ton eiste en naar de media stapte met de mededeling dat hem "zwijggeld" werd geboden en zijn broer alleen een huis zou krijgen als hij tekende, was de overeenkomst van de baan, aldus Schneiders. De nasleep van het conflict rond Elswoutshoek is voor hem dan ook de andere uitzondering. Schneiders acht het onwaarschijnlijk dat het conflict wordt opgelost. De aanstelling van één persoon die alles afhandelt zou volgens hem goed zijn. ‘Dat geeft relatieve rust in het ambtelijk apparaat.’

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Karel
Een zwakke uitspraak van de rechtbank, lijkt me. Elke villa erbij op dit landgoed is gewoon in strijd met het bestemmingsplan. Dus hoezo omgevingsvergunning verlenen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rob slewe / Ewh
Aardig artikel maar jammer dat er geen hoor en wederhoor is toegepast.

Er staan een aantal onjuistheden in.

Ik noem er twee.

1. tweede woning

het gaat niet om een tweede woning maar om slechts een verplaatsing van bestaande woon m2 van bijna op de weg naar iets verderop. Niets meer of minder dan een bestemmingsruil tussen schuur en gevaarlijk gelegen woningen (in een bocht bijna op de weg). Per saldo minder bebouwing. Er zijn 4 huisnummers door de gemeente uitgegeven voor 4 woningen. dat worden er twee.

2.coulance deal

Bm Schneiders bood 25 k onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat een langlopend WOB verzoek (sinds 2013) zou worden ingetrokken. Terwijl nu al aangetoond is dat de gemenete Bloemendaal opzettelijk stukken heeft achtergehouden, onjuiste verklaringen heeft afgelegd voor de rechter omtrent het bestaan van een back up. (stukken konden niet terug gehaald worden vlgns wh Kokke (vvd)) en de resultaten van twee Hoffman bedrijfsrecherche onderzoeken nog bekend gemaakt moeten worden.

Dat heb ik dus niet gedaan en al helemaal niet toen een raadslid mij liet weten dat als ik akkoord ging met die deal er beweging zou ontstaan voor een oplossing voor mijn broer.

Vervolgens werden er nog meer bizarre voorwaarden gesteld die ook nog eens op straat lagen.Kortom, het is nog steeds een grote puinhoop in Bloemendaal.

Rob Slewe / Elswoutshoek

zie ook facebook Elswoutshoek
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jan
Sinds 2009 is bij iedereen bekend dat een tweede hoofdwoning op Elswoutshoek geen optie is.

Om de dienstwoning(en) verloederd het de laatste jaren flink.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie