Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Besparing van Omgevingswet is ‘nattevingerwerk’

Het bedrag is niet gebaseerd op onderzoek, maar een schatting van minister Schultz, constateerde de Tweede Kamer woensdag in een debat over de wet.

04 november 2011

Het is onduidelijk of de nieuwe Omgevingswet de beoogde 600 miljoen euro plankosten gaat besparen. Het bedrag is niet gebaseerd op onderzoek, maar een schatting van minister Schultz, constateerde de Tweede Kamer woensdag in een debat over de wet.

Nattevingerwerk

GroenLinks  en de Socialistische Partij waren verrast dat de minister de besparing niet kon onderbouwen. ‘Ze kon niet uitleggen waar het hem dan in zit. Het is gewoon nattevingerwerk’, zegt Kamerlid Ineke van Gent van GroenLinks.

Besluitvorming

In de nieuwe Omgevingswet worden bestaande wetten en regels over milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening gebundeld, vereenvoudigd en deels geschrapt. Dit moet leiden tot snellere besluitvorming en minder onderzoeksverplichtingen.

Reële schatting

Volgens Schultz’ woordvoerster Paula de Jonge is het ‘een reële schatting’ dat daardoor tien procent op de plankosten kan worden bespaard. De minister benadrukte in de Tweede Kamer dat dat geen bezuiniging is, maar een bijkomend voordeel bij betere, eenvoudiger wetgeving.

Niet inboeken

‘Dan had ze die 600 miljoen niet moeten inboeken’, reageert Kamerlid Van Gent. Nu is het een bezuiniging, vindt Van Gent, die een zware hypotheek legt op de Omgevingswet. ‘Voor een betere wet, met ook meer ruimte voor burgerparticipatie, moet je tijd en geld uittrekken. Dit verstoort het proces van verbetering.’

Begin proces

Volgens woordvoerster De Jonge kan de minister in dit stadium niet anders dan een schatting maken van de gevolgen van de nieuwe wet. ‘We zitten nog helemaal aan het begin van het proces om te bekijken welke wetten en regelgeving we kunnen stroomlijnen. Begin volgend jaar kunnen we het waarschijnlijk beter inschatten.’

Bronnen

GroenLinks en ook de SP nemen daar geen genoegen mee. In een afrondend debat willen ze de minister opnieuw over het onderwerp ondervragen. SP-kamerlid Paulus Jansen kondigt aan daarin een motie in te dienen om meer duidelijkheid te krijgen over de bronnen die ten grondslag liggen aan het wetsvoorstel.

Minder tijdwinst

Vorige week werd al bekend dat de nieuwe Omgevingswet minder tijdwinst zal opleveren dan algemeen wordt aangenomen.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Ramingen - zeker over deze nieuwe wetgeving - zijn vaak natte vingerwerk. Nog afgezien van besparingen bij het Rijk kan deze wetgeving echter, gelet op de efficiencywinst en bij een goede uitvoering, ook bij provincies en gemeenten op middellange en langere termijn veel besparingen in fte's opleveren. 10% of meer moet dan zeker haalbaar worden geacht. Op kortere termijn zal evenwel nog veel van de beschikbare capaciteit nodig zijn voor de implementatie van de nieuwe wetgeving.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Criticus - NL
Net als zovele goede (bedoelde?) verbeteringen van de ambtelijke processen, wordt dit voor de korte termijn teniet gedaan. Vele van dit soort verbeterprocessen lopen tegelijkertijd, wat frustraties oplevert bij de ambtenaren. Maar ook bij de burgerij omdat het niet direct en perfect werkt.



Daarbij komt dat er aan de bestuurlijke processen niets wordt gedaan.



Met andere woorden komt het er nog steeds op neer dat het benodigde traject om tot een ontwerp of beleid te komen sterk wordt ingekort (met een toegenomen kans op fouten), terwijl het trajact om daar een besluit over te nemen steeds langer duurt.



Weg winst, hallo frustratie!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Sjoerd Bonnema / Adviseur (bio)diversiteit, De Kleine Salamander
De trein blijft doordenderen. Gevoel, kennis, wetenschap en beleving zijn geen belangrijke zaken meer voor de huidige parlementaire democratie. Alles wat sociaal of ecologisch kwetsbaar is is niet meer belangrijk. Naar mensen met overzicht en een meer samenhangende echt duurame visie wordt niet geluisterd. Dit kabinet en in zekere zin ook de oppositie wordt gedomineerd en is in de ban van de onmiddelijkheid van scoren, Maurice de Hond peilinkjes, wat getwitter en staat vooral onder invloed van een hevig geperoxideerde zich voorschreeuwende en zich democratisch noemende gedachte en onverdraagzaamheid.

Een parlementaire democratie is volgens mij geen democratie meer als ze steeds meer op de stoel van de (bestuurs)rechtspraak gaat zitten of de adviezen daarvan blijvend negeerd. Ik ben niet bang voor namaak blond en kies voor diversiteit en biodiversiteit. er is nog zo veel van de Ander te leren.

Laten we ons geschiedenis herschrijven.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie