Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Behoefte aan actiever grondbeleid bij gemeenten

Er is een verband tussen woningbouwproductie en de hoeveelheid grond die gemeenten aankopen. Het verband is niet enorm sterk, concludeert Deloitte op basis van onderzoek, maar er is in ieder geval bij de betrokkenen een sterke behoefte aan meer actief grondbeleid.

21 juli 2021
shutterstock-1247187910.jpg

Er is een verband tussen woningbouwproductie en de hoeveelheid grond die gemeenten aankopen. Het verband is niet enorm sterk, concludeert Deloitte op basis van onderzoek, maar er is in ieder geval bij de betrokkenen een sterke behoefte aan meer actief grondbeleid.

Slagkracht

Vrijwel alle geïnterviewde deskundigen, van marktpartijen maar voor het merendeel van gemeenten, zouden graag actiever grondbeleid zien. ‘Gemeenten, belangenorganisaties en marktpartijen hebben behoefte aan proactieve gemeenten met een sterk ambtelijk apparaat, veel locaties en (financiële) slagkracht’, schrijft Deloitte. Er blijkt weinig animo te zijn voor een nadrukkelijkere rol van de rijksoverheid. ‘Men schat in dat dit in de praktijk complicerend werkt in plaats van versnellend.’

 

Stapeling van eisen

Volgens de analyse van Deloitte wordt gebiedsontwikkeling als complex ervaren en het kan zijn dat dit wordt ‘versterkt door de complexiteit van de toegenomen ruimte-claims en differentiatie en stapeling van eisen vanuit gemeenten’. De mogelijkheden voor gemeenten en marktpartijen om 'voorinvesteringen' te doen zijn beperkt en mogelijk leggen zij de risico's liever bij elkaar neer.

 

Bepaalde situaties

In gemeenten met veel grondaankopen worden meer woningen gebouwd dan in gemeenten met weinig grondaankopen. Het verband is ‘beperkt maar significant’, schrijft Deloitte: ‘De (relatieve) grondaankopen verklaren een deel (12-15%) van de variantie in de (relatieve) nieuwbouwproductie.’ Er kunnen beperkt conclusies hieraan worden verbonden, maar belangrijk is dat er een verband is. 'In bepaalde situaties helpt het dus als de gemeente een actievere rol pakt en de gronden ontwikkelt’, vertelde Lennert Middelkoop van Deloitte aan BNR.

 

Vertroebeling

Deloitte merkt op dat er ook andere verklarende factoren kunnen zijn voor het verband, zoals de hoeveelheid beschikbare bouwlocaties in een gemeente, regionale verschillen in de woningbehoefte en de uitvoeringskracht van gemeentelijke organisaties. ‘Ook is er sprake van ‘vertroebeling’ doordat ook de grondaankopen voor bedrijventerreinen onderdeel zijn van de gebruikte c.q. beschikbare data.’

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
@Bart. En..... hoe denk jij de vraag naar woningen in te dammen met een percentage echtscheidingen van meer dan 40%, de immigratieproblematiek, de forse toename van huurders op de kopersmarkt en de lage ECB-rente waar Nederland maar weinig zeggenschap op heeft?
Toine Goossens
Allemaal kijken hoe het linkse gemeentebestuur dat in Utrecht aanpakt. Hollandse Zaken zette de grondspeculatie in de Merwede Kanaal zone op een rij.Sociale woningen zijn daar konijnenhokjes voor alleenstaande studenten.https://www.npostart.nl/hollandse-zaken/24-07-20 …

Ab / beleidsmedewerker
Nederland is het meest gebaat bij bevolkingsplanning. Waarom bouwen we? Hoofdzakelijk vanwege de groei van het aantal inwoners. Dam dus de groei in en al dat bouwen is alleen nog maar nodig voor vervanging. Daarmee zijn we tevens voor een deel van de stikstofproblemen af. Voorts, als we de bevolkingsgroei afremmen door bijvoorbeeld arbeidsmigratie af te remmen, dan krimpen tevens land- en tuinbouw, vleesverwerkende industrie en distributiecentra. Die draaien namelijk volgens de ABU (algemene bond uitzendondernemingen) vrijwel volledig op arbeidsmigranten. Misschien kan een deel van ons leger werklozen er dan aan de slag? Tegen een hoger salaris dan de Pool? Vervelend voor de geldwolven in deze sectoren, maar we worden met z’n allen wel rijker! Zo delen we wat meer met elkaar.
Advertentie