ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Start verduurzamingsonderzoek gemeentelijk vastgoed Zutphen

Met o.a. Energie Verduurzamingsscan.

23 november 2023
Zuthpen

Oktober 2023 is een onderzoek gestart naar de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in Zutphen. Net als andere gemeentes heeft Zutphen ambities de vastgoedportefeuille te verduurzamen. Dit is een grote, langjarige opgave. De portefeuille is divers en bestaat onder meer uit kantoren, sportcentra en veel monumentale gebouwen. Om deze opgave behapbaar te maken heeft de gemeente Zutphen de hulp van bbn adviseurs ingeschakeld.

Energie Verduurzamingsscan

De adviseurs van bbn maken voor ongeveer 30 gebouwen een Energie Verduurzamingsscan, en laat hiernaast separaat Energielabels opstellen – dit vormt het vertrekpunt voor de route naar mogelijke verbetermaatregelen. Bij een Energie Verduurzamingsscan bezoekt een adviseur een gebouw en wordt het gebouwdossier geraadpleegd, om snel en onderbouwd te kunnen vaststellen wat nodig is voor de verduurzaming van de gebouwen. Dat geeft een beeld van de maatregelen, de investeringskosten, de energiebesparing en de reductie in CO2-uitstoot. Een Energie Verduurzamingsscan kan gebruikt worden voor gemeentelijke besluitvorming, waarmee per gebouw de mogelijke (technische) oplossingsrichtingen worden beschreven en berekend. In de ruim opgezette kostenbibliotheek van de scan, die is samengesteld door de bouwkostenexperts van bbn adviseurs, zijn de investeringskosten van de aangedragen maatregelenpakketten onderbouwd. Zo wordt al vroeg in een scanfase van een portefeuille het nodige inzicht verkregen in de kosten/baten van mogelijke verbeterpakketten.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek in Zutphen worden in de eerste helft van 2024 verwacht. Naast rapportages per gebouw, wordt ook een dashboard gemaakt als managementsamenvatting. Zo wordt de opgave ook goed hanteerbaar voor management en bestuur, en kunnen prioriteiten worden bepaald. Met dit onderzoek zet Zutphen in 2024 weer belangrijke stappen in de verdere verduurzaming.

Meer weten?
Doorpraten over verduurzamen van uw gemeentelijke vastgoed? Neem dan gerust contact met ons op.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.