ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Een uniek en duurzaam woon- en werkgebied in Nijmegen

De gemeente Nijmegen heeft grote ambities met de locatie Hezelpoort.

15 augustus 2022
Nijmegen

Voor de ontwikkeling en realisatie van de locatie Hezelpoort zoekt Gemeente Nijmegen een projectontwikkelaar. bbn adviseurs helpt de gemeente met financieel-strategisch advies om dit complexe en ambitieuze project te realiseren.

Duurzaam woon- en werkgebied

De gemeente Nijmegen heeft grote ambities met de locatie Hezelpoort. Er moet een uniek en duurzaam woon- en werkgebied komen met voldoende parkeergelegenheid op het scharnierpunt tussen het Waalfront, het stationsgebied en het stadscentrum. Er is speciale aandacht voor circulair bouwen en klimaatadaptatie. Maximale ruimtelijke- en woonkwaliteit wordt gerealiseerd met oog voor de omgeving en passend binnen de openbare ruimte.

Circulaire ambities

Voor de circulaire ambities is subsidie beschikbaar. bbn heeft gemeente Nijmegen geholpen bij het circulair maken van de aanbestedingsstrategie. Met een ‘circulariteitsdashboard’ kunnen alle inschrijvers aangeven in welke mate zij het plan circulair willen ontwikkelen. Zo kan de gemeente ook verantwoording afleggen naar de subsidieverstrekker.  

Concurrentiegerichte dialoog

De aanbesteding gebeurt op basis van concurrentiegerichte dialoog. Bij dit traject helpt bbn de gemeente met financieel-strategische vraagstukken over aanbesteding, bouwkosten en grondprijzen. Centraal staat het voorbereiden van de concurrentiegerichte dialoog en de financieel-strategische keuzes die gemaakt kunnen worden.

Balans

Er spelen vragen als: wat is een realistisch te verwachten bieding? Wat gebeurt er als randvoorwaarden worden aangepast? Wat is een passende balans tussen kwaliteit en prijs? Op welke wijze wordt omgegaan met indexatie? Tal van keuzes kunnen de uitkomsten beïnvloeden. Door gesprekken, berekeningen en simulaties heeft bbn de gemeente Nijmegen geholpen beslissingen te nemen.

Positieve besluitvorming

Deze opdracht op het snijvlak van planeconomie, ontwikkelstrategie en bouwkostenadvies heeft voor positieve besluitvorming in het college gezorgd over de start van de concurrentiegerichte dialoog.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.