ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Binnenstedelijke winkelgebieden transformeren te duur? Nu niet meer!

Met de Impulsregeling Winkelgebieden

05 april 2023
bbn Dordrecht
Statenplein, gemeente Dordrecht

Heeft u ook het idee dat uw binnenstad wel een opknapbeurt kan gebruiken? Wilt u graag meer woningbouw en ontmoetingsplaatsen in uw binnenstad, maar weet u niet hoe u dit financieel moet aanpakken? Dan is de Impulsregeling Winkelgebieden iets voor u! Deze overheidssubsidie maakt het mogelijk om verouderde binnenstedelijke winkelgebieden op te knappen en te transformeren naar aantrekkelijke binnensteden met woningen en ontmoetingsplaatsen.

Impulsregeling Winkelgebieden

We weten dat het huidige winkelaanbod in veel binnensteden niet meer past bij het winkelgedrag van moderne consumenten. Er is juist wel vraag naar meer woningbouw en ontmoetingsplaatsen. Helaas is de transformatie van oude winkelpanden naar levendige binnensteden financieel vaak niet haalbaar en kent een hoge onrendabele top. Deze onrendabele top is voor veel gemeenten een reden om de transformatie van binnenstedelijke winkelgebieden uit te stellen. Gelukkig kan de overheid hierbij helpen door middel van de Impulsregeling Winkelgebieden.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet uw gemeente een integraal plan indienen waarin beschreven wordt wat er in de openbare ruimte en het binnenstedelijke vastgoed gedaan wordt om het gebied om te toveren tot een leefbare en bruisende binnenstad. Denk hierbij aan het opknappen van pleinen waardoor mensen er weer graag verblijven, maar ook aan het investeren in looproutes en de invulling van het stratenplan. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie, is dat de ingrepen in zowel de gebouwen als de openbare ruimte binnen een afgebakend gebied moeten worden gedaan en dat er wordt samengewerkt met tenminste twee private partijen.

De Impulsregeling Winkelgebieden kan hiermee een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze binnensteden. Door de onrendabele top te financieren, kunnen veel plannen die zonder subsidie financieel onhaalbaar zijn toch worden doorgevoerd. Hierdoor worden de komende jaren hopelijk zo veel mogelijk binnenstedelijke winkelgebieden omgetoverd tot de bruisende ontmoetingsplekken die onze steden voorzien van dynamiek, ontmoeting en verblijfsplezier!

Succesvolle subsidieaanvraag gemeente Dordrecht

Zo heeft de gemeente Dordrecht, samen met twee vastgoedeigenaren, een succesvolle subsidieaanvraag ingediend voor de herontwikkeling van het Statenplein en de Kolfstraat. Dit is een geweldige impuls voor de ontwikkelingen in de binnenstad. bbn heeft voor deze aanvraag alle financiële informatie verzameld. Daarbij is onder meer een kostenraming gemaakt en een taxateur aangestuurd.

De gemeente Dordrecht gaat dit belangrijke gebied, samen met bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, de warenmarkt en andere betrokkenen, verbeteren. Ieders wens en beleving worden hierdoor gehoord om meer verbinding te creëren met de historische binnenstad. De vernieuwing van het Statenplein wordt gecombineerd met het klimaatadaptief inrichten van het gebied.

Met het programma Impulsaanpak Winkelgebieden wil de overheid stimuleren dat gemeenten binnenstedelijke winkelgebieden omvormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige sociale en economische basis. Deze subsidie dekt (een deel van) de onrendabele top, waardoor het net verschil kan maken tussen een onhaalbaar plan en een wél haalbare businesscase?!

Heeft u vragen over deze regeling of wilt u meer informatie over hoe wij u kunnen helpen bij het realiseren van een bruisende binnenstad? Neem dan gerust contact op met Niels Schilstra van bbn adviseurs

Dordrecht Statenplein
Realiseren aantrekkelijker verblijfsgebied op een groot Statenplein dat nu vooral geschikt is voor een warenmarkt.
Dordrecht Kolfstraat
Huidige Kolfstraat die getransformeerd wordt naar een aantrekkelijke doorgang vanuit historisch deel binnenstad naar winkelgebied, waarbij minder ruimte voor auto en meer voor fietsparkeren.

De gemeente Dordrecht gaat dit belangrijke gebied, samen met bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, de warenmarkt en andere betrokkenen, verbeteren. Ieders wens en beleving worden hierdoor gehoord om meer verbinding te creëren met de historische binnenstad. De vernieuwing van het Statenplein wordt gecombineerd met het klimaatadaptief inrichten van het gebied.

Met het programma Impulsaanpak Winkelgebieden wil de overheid stimuleren dat gemeenten binnenstedelijke winkelgebieden omvormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige sociale en economische basis. Deze subsidie dekt (een deel van) de onrendabele top, waardoor het net verschil kan maken tussen een onhaalbaar plan en een wél haalbare businesscase?!

Heeft u vragen over deze regeling of wilt u meer informatie over hoe wij u kunnen helpen bij het realiseren van een bruisende binnenstad? Neem dan gerust contact op met Niels Schilstra van bbn adviseurs.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.