ruimte en milieu / Partnerbijdrage

4 Tips voor duurzamer bouwen voor een nieuw kabinet

Welke wijzigingen in wet- en regelgeving maken de verduurzaming makkelijker?

29 januari 2024
Menheerse Erf
Menheerse Erf. Gebouwd binnen de CO2-grenzen van het Parijs klimaatakkoord.

De verkiezingen zijn geweest. In stilte wordt gewerkt aan de formatie. Wat er ook uitkomt, met duurzaamheid moet ieder kabinet aan de slag. In de praktijk van de verduurzaming van Nederland lopen we regelmatig aan tegen beperkende wet- en regelgeving. Daarom leek het ons verstandig verschillende tips mee te geven aan het nieuwe kabinet: welke wijzigingen in wet- en regelgeving maken de verduurzaming gemakkelijker?

Paris Proof bouwen: integratie in het bouwbesluit voor een duurzame toekomst

De term "Paris Proof" staat synoniem voor de ambitie om gebouwen te ontwerpen en te bouwen in lijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. We willen immers de opwarming van de aarde beperken. Het is belangrijk dit in alle fases van de bouwwetgeving te verwerken.

Enkele van onze wensen op hoofdlijnen:

 1. Energieneutraliteit:
  Het Bouwbesluit moet streven naar energieneutraliteit door het bevorderen van hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiënte bouwmethoden. Bouwprojecten zouden moeten voldoen aan specifieke criteria om een bepaald percentage van hun energiebehoefte uit duurzame bronnen te halen.
 2. Duurzame materialen:
  Voeg meer bepalingen toe die het gebruik van duurzame bouwmaterialen aanmoedigen. Dit omvat materialen met een lage CO2-voetafdruk, gerecyclede materialen en producten met erkende milieukeurmerken.
 3. Levenscyclusanalyse (LCA):
  Integreer een verplichte levenscyclusanalyse voor bouwprojecten. Hierbij worden alle CO2-emissies gedurende de volledige levensduur van een gebouw in beschouwing genomen, vanaf de bouwfase tot en met de sloop.
 4. Energieprestatie normen:
  Versterk de bestaande energieprestatienormen en stel ambitieuze doelen voor energie-efficiëntie op, met specifieke aandacht voor het verminderen van het operationele energieverbruik van gebouwen.

Een betere MPG-database

Ingenieur Kitty Huibers van ABT geeft aan dat ze gemakkelijk een boek zou kunnen schrijven over talloze verbeteringen die kunnen worden aangebracht in de MPG-database. Deze database bevat de milieubelasting van bouwmaterialen. Echter, de huidige database is te beperkt; alleen Nederlandse producten worden bijvoorbeeld opgenomen, ondanks het internationale inkoopgedrag in de bouwmarkt. Daarnaast wijkt de rekenmethode voor de impact gedurende de levenscyclus van materialen af van Europese standaarden. De vele mogelijkheden tot verbetering zullen binnenkort breder worden gedeeld via NL Ingenieurs. 

Houtbouw fair wegen in de MPG

Bij het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk om een MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)-berekening te maken, die de ecologische impact van het gebruik van bouwmaterialen vertegenwoordigt. Momenteel wordt er bij deze berekening standaard uitgegaan van een levensduur van 75 jaar voor hout, terwijl hout juist uitstekend kan worden gedemonteerd en hergebruikt. Een ander voorbeeld betreft isolatiematerialen; sommige moderne isolatiematerialen zijn zeer duurzaam en gaan aanzienlijk langer mee dan momenteel wordt verondersteld.

De bestaande regelgeving plaatst houtbouw in een minder gunstige positie ten opzichte van traditionele en sterk vervuilende materialen zoals beton. Om de CO2-uitstoot te verminderen, roepen we het nieuwe kabinet op om de berekeningsregels aan te passen. Hierdoor kan een realistischer beeld ontstaan van de duurzaamheid van bouwmaterialen, waardoor innovatieve en milieuvriendelijkere opties beter kunnen concurreren in de bouwsector. 

Biobased bouwen promoten door biogene opslag mee te wegen

Biobased materialen zijn bouwmaterialen die geheel of gedeeltelijk zijn samengesteld uit plantaardige of dierlijke biomassa. Het unieke kenmerk van biobased materialen ligt in hun herkomst van levende organismen die tijdens hun groei CO2 opnemen. In een duurzaam beheer voorziet de natuur voortdurend in nieuwe biomassa. Dus: bouwgrondstoffen die CO2 opnemen!

Bij grootschalig gebruik van hout en andere biobased materialen in de bouw kan een rol worden gespeeld als een tijdelijke opslagplaats voor CO2, wat bijdraagt aan het beperken van klimaatverandering. Momenteel wordt deze biogene CO2-opslag in hout en andere biobased materialen niet meegenomen in de MPG en de MKI. Met "biogene CO2" wordt verwezen naar het natuurlijke proces van koolstofopname tijdens de groei van bomen en planten.

In de LCA wordt gebruikgemaakt van de zogenaamde -1/+1 methode: de tijdens de groei geabsorbeerde CO2 wordt bij verbranding aan het einde van de levensduur weer vrijgegeven, waardoor het netto-effect op nul wordt gebracht.

Coolsingel 75
Coolsingel 75. Gebouwd binnen de CO2-grenzen van het Parijs klimaatakkoord.

Zelf meer doen?

Met deze tips kan het kabinet in de wet- en regelgeving belangrijke stappen zetten. Maar u kunt ook zelf in beweging komen en ambitie formuleren. Mee doen? Zelf meer doen? Laat ons weten wat uw plannen zijn!

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.