Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

'Informatie over Omgevingswet moet kloppen'

Om te zorgen dat gemeenten uniforme en juiste informatie over de Omgevingswet krijgen, stelt het Programma Aan de slag met de Omgevingswet deze maand een basisgids beschikbaar. Projectleiders binnen gemeenten en marktpartijen kunnen met het basismateriaal zelf cursussen over de wet samenstellen.

13 februari 2017

Om te zorgen dat gemeenten uniforme en juiste informatie over de Omgevingswet krijgen, stelt het Programma Aan de slag met de Omgevingswet deze maand een basisgids beschikbaar. Projectleiders binnen gemeenten en marktpartijen kunnen met het basismateriaal zelf cursussen over de wet samenstellen.

Woud aan trainingen 

Hiermee weten gemeenten in elk geval zeker dat de informatie die zij krijgen over de nieuwe wet klopt en relevant is, zegt Ineke van der Hee. Zij is programmadirecteur van Aan de slag met de Omgevingswet, een samenwerking tussen rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. ‘Bedrijven en organisaties bieden op dit moment allerlei trainingen aan, elk met een eigen insteek. Van gemeenten krijgen wij de vraag: hoe weet ik welke feiten ik in ieder geval moet kennen? Wij bieden daarom de basisgids aan, compleet met lesmateriaal, waarmee ambtelijke projectleiders en marktpartijen aan de slag kunnen.’

Prototype uitwerken

De gids is ontwikkeld samen met partijen in het land. Die werkwijze wordt ook toegepast op andere onderdelen van het implementatieprogramma, licht Van der Hee toe. Bijvoorbeeld bij de vorming van het digitaal stelsel Omgevingswet en bij de inspiratiegids over participatie. ‘We wachten niet tot we een onderdeel helemaal perfect hebben uitgewerkt, maar presenteren een prototype en proberen dat vervolgens samen beter te maken. Zo krijgen de bevoegde gezagen, burgers en bedrijven de kans om mee te denken over de nieuwe wet. Daar is veel enthousiasme voor.’

Nieuwe pilot omgevingsvisie

Zo heeft een oproep om te experimenteren met de implementatie tot ruim tachtig aanvragen geleid, waarvan er nu 45 zijn toegekend, zegt Van der Hee. Ze hebben betrekking op onder meer omgevingsplan, integraal werken en bestuurlijke afwegingsruimte. Ook komt er een nieuwe ronde pilots over de omgevingsvisie, waar nog tien projecten voor worden gezocht, van gemeenten of provincies die alvast werk willen maken van hun omgevingsvisie. De opgedane kennis wordt via de programmawebsite gedeeld.


Geïnteresseerd in juridische onderwerpen met betrekking tot de lokale overheid? Kom naar de seminarreeks De juridische gemeente

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Annette van Dijk-Leek / project- en programmacoördinator Omgevingswet
Goedemorgen,

Naar aanleiding van het artikel over de deze maand beschikbaar gestelde basisgids probeer ik te achterhalen hoe ik 2 exemplaren van deze gids kan bestellen. Ik kom er niet achter. Graag een spoedige reactie. Dank voor de medewerking alvast!

vriendelijke groet,

Annette van Dijk-Leek, gemeente Alkmaar
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Geertje Korf / adviseur milieu erfgoed ruimte
Ook ik ben op zoek naar waar ik dit basismateriaal kan bestellen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karin Geritse / adviseur leren en ontwikkelen
Fijn dat er zo'n gids beschikbaar is of komt. Hoe kan ik die bestellen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joost van Halem / Adviseur Omgeving en Communicatie
Beste allen,De Basisgids staat sinds gisteren online, zie ook http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/invoeringso …Vriendelijke groet,

Joostps beste Annette, je vraag kan je het beste binnen het ROM netwerk vragen? Jij hebt ook al contact met Annemieke van Brunschot?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Joost van Halem / Adviseur Omgeving en Communicatie
Beste Karin, Geertje, Annette,Houd voor de Basisgids Twitter, Linkedin en onze website www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl in de gaten! We zetten het basismateriaal gewoon online - het ligt nu bij de vormgever. Via @AandeslagOW ben je direct op de hoogte!Vriendelijke groet,

Joost van Halem
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Annette van Dijk-Leek / project- en programmacoördinator Omgevingswet
Dank voor het antwoord Joost. Kun je ook aangeven wanneer de reacties door de VNG bekend worden gemaakt van de internetconsultatie?Groet

Annette van Dijk-Leek
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie