Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Archeologie bij gemeenten ondergeschoven kindje

Het archeologisch beleid van gemeenten is weinig actueel, en vaak is niet duidelijk of vondsten wel worden doorgegeven aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ook heeft een derde van de gemeenten te weinig archeologisch personeel.

20 januari 2019

Het archeologisch beleid van gemeenten is weinig actueel, en vaak is niet duidelijk of vondsten wel worden doorgegeven aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ook heeft een derde van de gemeenten te weinig archeologisch personeel.

Niet veel updates 

Dat blijkt de benchmark Monitor gemeenten monumenten en archeologie 2017-2018, uitgevoerd door de onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ressorterende Erfgoedinspectie. Bij slechts een op de vijf gemeenten is het archeologisch beleid in de periode 2014-2018 geactualiseerd. Bij de helft stamt de laatste update uit de jaren 2010-2014. Een op de vijf gemeenten geeft aan dat de laatste actualisering voor 2004 plaatsvond, of het antwoord op de vraag niet te kennen.

Te weinig personeel

Opvallend is dat een op de drie gemeenten aangeeft te weinig personeel te hebben voor de taakuitvoering op het gebied van (rijks)monumenten en/of beschermde stads- en dorpsgezichten. Mogelijke samenwerking op dit punt met andere gemeenten wordt weinig gezocht. Slechts bij drie op de tien gemeenten komt dit van de grond.

Toezicht beperkt

Dat gebrek aan deskundig personeel wreekt zich als moet worden gecontroleerd of een restauratie van een rijksmonument wel volgens de afgegeven omgevingsvergunning is verlopen. Bij bijna 40 procent van dergelijke projecten is sprake van toezicht met beperkte of onvoldoende deskundigheid. Of dat tot dat concrete overtredingen leidt is bij 62 procent van de gemeenten ‘onbekend of niet van toepassing’. Maar bij bijna dertig gemeenten is wel sprake van overtredingen, maar is er niet tegen opgetreden.

Vondstmeldingen
Een op de vijf gemeenten geeft aan dat archeologische vondstmeldingen altijd worden doorgegeven aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hier meldt een overgrote meerderheid van bijna 71 procent van de gemeenten dat dit onbekend of niet het geval is. Al vallen hier ook gemeenten onder waar de afgelopen periode überhaupt geen vondstmeldingen werden gedaan.
Aan de benchmark werkten vrijwel alle gemeenten (97 procent) mee.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie